Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaVesle-Ola bryter igjennom

Mandag den 10. februar var et forslag om stemmerett for kvinner oppe til avstemming i det amerikanske senatet og tapte med én stemme. Silent Sentinels, den amerikanske suffragettegruppa, brente en figur som skulle forestille president Woodrow Wilson foran Det hvite huset.

Samtidig åpna en kvinnekonferanse i Paris for å ta opp saker som angikk kvinner og legge dem fram for fredskonferansen. Ledende kvinnesaksforkjempere hadde flere ganger bedt om å få være med på konferansen. De hadde fått avslag, med beskjed om at de kunne legge fram en presentasjon for kommisjonen for internasjonal arbeidslovgiving, som var en av kongressinstansene. Kvinnekonferansen hadde bare medlemmer fra seierherrene i krigen.

Samme dag endte den første palestinaarabiske kongressen etter 2 ukers arbeid. Kongressen avviste den politiske zionismen og Balfour-erklæringa og sendte et telegram til fredskonferansen i Paris med følgende resolusjoner:

I et løp i Hammarby i Stockholm tirsdag den 11. februar gikk Helge Björk 10000 m på 19.51,0.

Samme dag blei sosialdemokraten Friedrich Ebert valgt til president av Tyskland med 277 mot 49 stemmer i Riksdagen, det første demokratisk valgte statsoverhodet av Tyskland.

Onsdag den 12. februar demonstrerte tyskere og ungarere i Bratislava mot at byen skulle innlemmes i Tsjekkoslovakia. Den tsjekkoslovakiske legionen brukte tsarens metode på demonstrantene: spre dem med geværild.

Abkhaserne er et folk som har bodd i Kaukasus nordøst for Svartehavet i flere tusen år. De bysantinske grekerne kjente dem som abasgoi. Abkhas var nok litt vanskelig å uttale for dem, eller det kan hende at abkhaserne har bytta på konsonantene etter hvert. Sånt skjer.

I middelalderen kom de under innflytelse av georgierne som hadde et stort kongedømme øst for Anatolia på den tida, og de ledende kretsene i landet begynte å skrive og snakke på georgisk. Men abkhasisk er nærmere i slekt med tsjerkessisk, språket til nabofolket i nordvest, enn med georgisk.

Etter at ottomanerne begynte å gjøre seg gjeldende i Kaukasus på 1500-tallet, gikk mange abkhaser over til islam, men konversjonen var ikke så fullstendig som i Tsjerkessia. På 1700-tallet kom russerne på banen, og Abkhasia begynte å operere som en bufferstat, med vekselvis kristne og muslimske herskere. Da russerne annekterte landet i 1864, konverterte ikke muslimene tilbake, de rømte til det ottomanske imperiet eller andre steder, og mange blei deportert. Det har blitt anslått at 40 % av innbyggerne dro sin vei eller blei renska ut mellom 1864 og 1878. En del russere, georgiere og armenere benytta sjansen til å slå seg ned i landet.

Abkhasisk alfabet med IPA-lydverdierUnder tsarstyret prøvde russerne å russifisere Abkhasia. I 1862 fikk abkhaserne et skriftspråk basert på kyrillisk. Tidligere hadde folk med utdanning i landet brukt gresk eller georgisk når de skulle kommunisere skriftlig. Abkhasisk er et fonetisk komplekst språk med mange, mange rare lyder, og det er ikke noen enkel sak å lage et skriftspråk for det. Det første kyrilliske alfabetet var på 37 tegn, men det var litt utilstrekkelig. I 1909 blei det utvida til 55 skrifttegn. På 1920-tallet prøvde en språkforsker å innføre et latinsk-basert alfabet med 75 tegn. Det gjenga fonologien bra, men var vanskelig å huske og gikk snart i glemmeboka. Georgisk skrift blei brukt 1938–54, men siden 1954 har abkhaserne brukt det kyrilliske alfabetet fra 1909.

Etter revolusjonen i 1917 skifta provinsen hender flere ganger de første månedene. I en periode var den en del av den sjølstendige nordkaukasiske fjellrepublikken. I mars 1918 tok lokale bolsjeviker makta under ledelse av Nestor Lakoba. Men i løpet av april hadde republikken Transkaukasia, ei sammenslutning av armenere, georgiere og kaukasus-tatarer, undertrykt bolsjevikstyret. Etter at Transkaukasia delte seg i tre i mai, kom Abkhasia under Georgia. En unionsavtale som blei inngått den 8. juni med det abkhasiske folkerådet, som hadde blitt oppretta rett etter revolusjonen, ga Abkhasia indre sjølstyre. Men relasjonene mellom georgiere og abkhaser surna litt da noen abkhasiske adelsmenn inviterte ottomanske soldater til å ta makta i landet i et landgangsforsøk som slo feil den 27. juni, og surna ytterligere da to abkhasiske offiserer i den georgiske hæren forsøkte et kupp i oktober. Georgierne oppløste det abkhasiske folkerådet og det indre sjølstyret blei avskaffa.

Men torsdag den 13. februar 1919 valgte abkhaserne et nytt folkeråd som var parlamentarisk. Det sosialdemokratiske partiet hadde reint flertall med 27 av de 40 representantene. 18 av representantene var abkhasere, 16 var georgiere. De 6 øvrige var av forskjellige andre nasjonaliteter. Så snart det trådte sammen, vedtok rådet at Abkhasia skulle være en sjølstyrt del av Den demokratiske republikken Georgia.

Dagen etter oppløste Georgia sitt eget parlament og gikk til valg, for første gang med stemmerett for kvinner. Valget var en stor seier for Sosialdemokratene, også kalt georgiske mensjeviker. De fikk 81,5 % av stemmene og kunne gjøre som de ville i parlamentet.

Samme dag begynte den polsk-sovjetiske krigen med slaget om Bereza Kartuska. Mye polsk territorium var ennå kontrollert av fremmede makter og polakkene var fast bestemt på å gjøre alt de kunne for å sikre seg det så fort som mulig og sikre innbyggerne mot overgrep fra herrer som betrakta dem som illojale. Slike overgrep som de kjente altfor godt til fra den lange delingsnatta.

Lørdag den 15. februar begynte det internasjonale løpet på sjøisen i nordre havn i Helsinki, det første internasjonale løpet i Finland siden 1914. Det internasjonale innslaget var en brukbar svenske, Verner Eriksson, og tre gode nordmenn, Ole Mamen, Oskar Olsen og Frithjof Paulsen, men fortærende nok ikke Kristian Strøm, som var forplikta til å delta i Horten, der nordmennene hadde internasjonale løp denne helga. På grunn av forliset til ferja Nordstjärnan hadde ikke nordmennene fått skipsleilighet før fredag og var derfor litt reisetrøtte.

Stevnet gikk inn i den finske versjonen av vinterleikene, som begynte denne lørdagen. Det var begunstiga av et vakkert vintervær, og isen holdt god kvalitet etter kaldt og stabilt vær og god pleie av banemannskapene til HSK den siste uka. Det som ødela litt var den vanlige sure vinden, som nå kom fra vest og derfor strøyk på langs av banen. I dag kom den i kast og kunne by på ujevne forhold for løperne. På formiddagen skya det også til og det kom en snøbyge før det klarna opp igjen med pent solskinn. Banen var festlig dekorert i anledning leikene, og det var bra med publikum på hovedtribunen tross litt høye billettpriser, 7,50 mark for de billigste plassene, 20 for de dyreste.

Stevnet begynte kl. 14 og første par på 500 m var hjemmefavoritten Julius Skutnabb mot den antatt sterkeste utlendingen, Ole Mamen. Ingen av dem var kjent for å være noen kløppere på distansen, men de gikk jamt og trutt og kom i mål på over 48 sekunder med nordmannen et par tideler foran: 48,5 og 48,7. Atskillig saktere gikk det med neste par, Joachim Kurtén og Axel Lindholm, begge fra HSK, som kom inn på henholdsvis 51,3 og 52,2. Tredje par var Frithjof Paulsen og Lauri Brander fra Kalevan-Veikot. Nordmannen imponerte journalisten i Uusi Suomi med lang og slank kroppsbygning og elegant skøyteføring. Han la parkameraten klart bak seg og kom inn på beste tid til da med 48,2. Brander fikk 49,2.

I fjerde par tapte latvieren Vithofs, som kalte seg Valkotalo her i Finland, for Theodor Lönnfors fra arrangørklubben, 50,2 mot 50,1. Neste par var temmelig umake, sprintspesialisten Oskar Olsen mot distanseflåeren Waldermar Bergström. Olsen fikk ikke noen pes av makkeren her, men demonstrerte god sprintform med 46,5, som var ei sterk utfordring i vindværet mot den finske rekordholderen Tuomainen. Han hadde også siste ytre, som ikke var noen fordel slik vinden arta seg. Bergström fikk 50,7.

Tverin og Ravander kjempa godt om seieren i sjette par. Begge fikk samme tid, 49,3, men Ravander blei dømt først i mål. I sjuende par kom den eneste svensken, Verner Eriksson, som var stand-in for den svenske mesteren Blomgren. Blomgren hadde valgt å gå i Horten, «av diplomatiske grunner» som det heter i referatet. Eriksson gjorde iallfall jobben sin her ved å beseire parkameraten Hjalmar Tuomi med 49,4 mot 50,0.

Tuomainen hadde fordelen av siste indre i par med Ilmari Danska, men fikk ei ekstra sterk vindkule og klarte så vidt å slå Paulsen med 47,7. Den ellers gode sprinteren Danska fikk 49,3. Det siste finske håpet sto da til Aksel Belewicz, også en god sprinter, som hadde blitt trekt ut til å gå aleine i siste par. Han starta godt, men kom ut av det etter et par feilskjær og gikk i mål på 49,5. Dermed vant Oskar Olsen en helt overlegen seier på distansen.

500 m
1.Oskar Olsen     NOR 46,5
2.Arvo Tuomainen   FIN 47,7
3.Frithjof Paulsen  NOR 48,2
4.Ole Mamen      NOR 48,5
5.Julius Skutnabb   FIN 48,7
6.Lauri Brander    FIN 49,2
7.Bror Ravander    FIN 49,3
Ilmari Danska     FIN 49,3
9.Walter Tverin    FIN 49,3
10.Verner Eriksson  SWE 49,4
11.Aksel Belewicz   FIN 49,5
12.Hjalmar Tuomi   FIN 50,0
13.Theodor Lönnfors  FIN 50,1
14.Roberts Vithofs  LAT 50,2
15.Waldemar Bergström FIN 50,7
16.Joachim Kurtén   FIN 51,3
17.Axel Lindholm   FIN 52,2

Trekninga for 10000 m hadde gitt mange umake par og de beste gikk sist. Det førte til stor trengsel i varmestua, der det var mulig å se litt av banen gjennom vinduene. Men noen tilbrakte pausa ute i kulda med å se på kunstløperne som trente til søndagens konkurranser. Mange gikk nok hjem.

Første par var Vithofs mot Lönnfors. Latvieren beskrives som lett i kroppen, men velbygd og et lovende emne, som bare har gått på skøyter i 2 år. Han hadde ikke noen problemer med Lönnfors og slo han med så å si eksakt to runder. Tidene var 20.26,0 og 22.18,9.

Sprinteren Belewicz kunne ikke henge med Hjalmar Tuomi i det andre paret og Tuomi måtte gå sitt eget løp. Han var også plaga av skaden han fikk i borgerkrigen, som avisene konsekvent kaller frihetskrigen, men klarte å slå ledertida med 20.23,6. Belewicz var nesten ei runde bak med 21.10,0.

Både Ravander og Tverin i tredje par gikk under ledertida. Ravander var vanligvis best av dem på denne distansen og han tok ledelsen fra start, men vinden sleit hardt med den større kroppen hans, og etter hvert fikk Tverin overtaket og vant paret med 20.07,4 mot 20.12,5.

Danska var best på de korte vanligvis, men gikk overraskende godt mot svensken Eriksson i det 4. paret. Han fikk mye jubel fra tribunene, som mora seg over at «dansken» slo svensken. Til slutt var svensken nesten ei runde på etterskudd. Tidene var 19.48,2 og 20.30,1 og klar ledelse for sprinteren. Vinden hadde nok også løya litt nå.

Det neste paret lokka folkemengden ut av varmestua igjen, Skutnabb mot Brander. Eksmesteren var ikke heldig med parkameraten, som ikke ga noen pes i det hele tatt og blei slått med over ei runde. Men han var heldig med været, vinden var forholdsvis rolig da han gikk. Han tok en klar ledelse med 19.02,4. Brander fikk 20.27,2.

De beste nordmennene, Mamen og Paulsen hadde trekt sammen i det sjette paret og skulle nå gå til angrep på denne tida. Det starta bra med Mamen i føringa, men nå begynte det å blåse igjen og de blei hengende etter. Det blei en umulig kamp og de tapte sekunder per runde. Mamen kjempa seg i mål på 19.41,7. Paulsen hadde ikke slike kjempekrefter og måtte nøye seg med 20.12,7.

I neste par starta Tuomainen og Oskar Olsen. Det begynte å mørkne og de elektriske lampene kom på. Vinden hadde gitt seg litt og Tuomainen hadde ikke noen problemer med tidene til nordmennene, men tida til Skutnabb kunne han ikke rekke. Olsen la seg bak fra start og blei tatt igjen mot slutten av løpet. Da hang han seg på, men måtte slippe igjen. Etter en to runders langspurt gikk finnen i mål på 19.08,2. Olsen fikk 20.17,4.

Siden Lindholm hadde trekt seg av hensyn til funksjonærer og publikum, var Bergström og Kurtén siste par. Bergström gikk optimistisk til verks på spesialdistansen sin og tok snart innpå Tuomainen etter en forsiktig start. Vinden hadde nå stilna atskillig. Snart var han foran, opptil 5 sekunder, men det stabiliserte seg på 3. Det var klart at ledertida til Skutnabb var i fare. Da det var 5 runder igjen tok han igjen Kurtén og gikk forbi. Og da han gikk i mål, viste klokkene 19.03,0. Det var ei god hjelp til klubbkameraten Skutnabb, som dermed eliminerte 2 av de 3 poenga som Tuomainen lå foran i sammendraget. Kurtén fikk også ei god tid, 19.50,4.

500 m
1.Julius Skutnabb  FIN 19.02,4
2.Waldemar Bergström FIN 19.03,0
3.Arvo Tuomainen   FIN 19.08,2
4.Ole Mamen     NOR 19.41,7
5.Ilmari Danska   FIN 19.48,2
6.Joachim Kurtén   FIN 19.50,4
7.Walter Tverin   FIN 20.07,4
8.Bror Ravander   FIN 20.12,5
9.Frithjof Paulsen  NOR 20.12,7
10.Oskar Olsen    NOR 20.17,4
11.Hjalmar Tuomi   FIN 20.23,6
12.Roberts Vithofs  LAT 20.26,0
13.Lauri Brander   FIN 20.27,2
14.Verner Eriksson  SWE 20.30,1
15.Aksel Belewicz  FIN 21.10,0
16.Theodor Lönnfors FIN 22.18,9
Sammenlagt
1.Arvo Tuomainen   FIN 5
2.Julius Skutnabb  FIN 6
3.Ole Mamen     NOR 8
4.Oskar Olsen    NOR 11
5.Frithjof Paulsen  NOR 12
6.Ilmari Danska   FIN 12,5
7.Bror Ravander   FIN 15,5
8.Walter Tverin   FIN 16
9.Waldemar Bergström FIN 17
10.Lauri Brander   FIN 19
11.Joachim Kurtén  FIN 22
12.Hjalmar Tuomi   FIN 23
13.Verner Eriksson  SWE 24
14.Roberts Vithofs  LAT 26
Aksel Belewicz    FIN 26
16.Theodor Lönnfors FIN 29

De forskjellige finske avisene har vidt forskjellige resultater, men jeg baserer meg på Uusi Suomi, som hadde dette gode referatet. Jeg mener dette er det riktige fordi parsammensetninga på 10000 m stemmer overens med 500 m-resultata. Det kan se ut som de andre aviserne har bytta om mange resultater.

Mens den svenske mesteren Eric Blomgren var i Horten, var den andre svenske mesteren Axel Blomqvist på Hammarby sjö i Stockholm og deltok i distriktsmesterskapet. Han vant ikke spesialdistansen sin 500 m som han tok gull i det svenske mesterskapet på, den var det Helge Björk som vant på 48,1. Blomqvist tok sølv med 48,7 og Erik Wingnér bronse på 49,3. Men han vant 10000 m på 19.28,7, langt foran Wingnér som tok sølv med 20.21,5 og Emanuel Bergsman som tok bronse med 20.26,7. Merkelig nok opptrer også John Augustsson på resultatlista med ei tid på 20.05,1. Juniorene hadde også distriktsmesterskap, men de imponerte ikke noe særlig. Framtida til svensk skøytesport var åpenbart mørk. Oldboys-løperne var bedre. Der vant Emerik Larsson 1500 m på 2.43,1 foran Sigfrid Lundgren 2.48,2.

Også i Horten var det vakkert vær og gode isforhold under det internasjonale stevnet i anledning klubbens 10-årsjubileum. Over 1000 personer hadde møtt fram for å se de to blad Strøm møte utlendingskontingenten, som besto av den svenske mesteren Eric Blomgren. Skal det være internasjonalt, så skal det være internasjonalt. Men stevnet hadde også et godt oppbud av norske toppløpere, bare helsinkifarerne mangla.

Kristian Strøm var overlegen seierherre på 500 m med 45,6, som var sesongbeste i verden. Ellers tangerte Roald Larsen persen sin på 47,0 og Harald Strøm forbedra persen sin fra 48,7 til 48,0.

500 m
1.Kristian Strøm   NOR 45,6
2.Sigurd Syversen  NOR 46,6
3.Roald Larsen    NOR 47,0
4.Eric Blomgren   SWE 47,2
5.Gustav Gulbrandsen NOR 47,3
6.Martin Sæterhaug  NOR 47,4
7.Harald Strøm    NOR 48,0
8.Sverre Aune    NOR 48,3
9.John Olsen     NOR 49,0
10.Eugen Engebretsen NOR 49,5
11.Ole Olsen     NOR 49,9

Kristian Strøm beseira Syversen med over ei runde på 10000 m og gikk i mål på 18.23,6, men fikk vondt i magen på slutten og var litt hemma av det. Svensken Blomgren beseira Roald Larsen med eksakt 20 sekunder og gikk i mål på 18.38,8. Han berømmes for lange, sterke og seige tak. Sæterhaug brukte 18.43,8 og beseira Gulbrandsen med ei halv runde. Harald Strøm gikk antakelig i par med Ole Olsen, og her fikk vi en pekepinn om hva som skulle prege norsk skøytesport noen år framover. Olsen gikk sitt beste milløp til dato og hadde ingen respekt for hjemmefavoritten, han tok sekund etter sekund og kom i mål på ny banerekord med 18.07,3. Hans første av mange storseire på distansen og pers med over minuttet. Harald Strøm satte pers med nesten et minutt og besatte tredjeplassen med 18.34,2. Det er tydelig at Horten har en ny toppløper allerede.

500 m
1.Ole Olsen     NOR 18.07,3
2.Kristian Strøm   NOR 18.23,6
3.Harald Strøm    NOR 18.34,2
4.Eric Blomgren   SWE 18.38,8
5.Martin Sæterhaug  NOR 18.43,8
6.Roald Larsen    NOR 18.58,8
7.Gustav Gulbrandsen NOR 19.03,6
8.Sigurd Syversen  NOR 19.28,4
9.John Olsen     NOR 19.42,2
Sammenlagt
1.Kristian Strøm   NOR 3
2.Eric Blomgren   SWE 8
3.Roald Larsen    NOR 9
4.Ole Olsen     NOR 10
Sigurd Syversen   NOR 10
Harald Strøm     NOR 10
7.Martin Sæterhaug  NOR 11
8.Gustav Gulbrandsen NOR 12
9.John Olsen     NOR 17

De to beste 10000 m-tidene er rapportert som 18.07,0 og 18.23,0 i WSSSA-databasen, men flere aviser har 18.07,3 og 18.23,6. Noen har 18.07 uten tideler og 18.23,06. Etter min mening er de førstnevnte sannsynligvis riktige.

Ellers var det et pokalløp på Dælenenga i Kristiana med mange gode juniortider på 5000 m. Mossingen Øivind Martinsen vant på 9.12,1 foran drammenseren Henry Aahlander som fikk 9.21,2, og Nils Nilsen fra Hamar og Erling Nilsen fra KSK som delte tredjeplassen med 9.23,9. I eldste klasse, over 45, vant Peter Sinnerud 500 m på 49,4. Ingen av løperne i klasse 35–40 eller klasse 40–45 hadde bedre tid.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn
1.Kristian Strøm    NOR 45,6 Horten    15.2.1919
2.Martin Sæterhaug   NOR 45,9 Trondhjem  26.1.1919
3.Oskar Olsen     NOR 46,2 Stockholm st 8.2.1919
4.Arvo Tuomainen    FIN 46,3 Tampere Näsij 8.2.1919
5.Sigurd Syversen   NOR 46,6 Horten    15.2.1919
6.Jakov Melnikov    RUS 46,9 Moskva DP   1.2.1919
7.Roald Larsen     NOR 47,0 Horten    15.2.1919
8.Olav Olsen      NOR 47,2 Trondhjem  21.1.1919
Frithjof Paulsen    NOR 47,2 Trondhjem  26.1.1919
Eric Blomgren     SWE 47,2 Horten    15.2.1919
11.Ilmari Danska    FIN 47,3 Tampere Näsij 8.2.1919
Aksel Belewicz     FIN 47,3 Tampere Näsij 8.2.1919
Gustav Gulbrandsen   NOR 47,3 Horten    15.2.1919
14.Axel Blomqvist   SWE 47,4 Stockholm st 8.2.1919
Theodor Pedersen    NOR 47,4 Stockholm st 8.2.1919
16.Julius Skutnabb   FIN 47,5 Tampere Näsij 8.2.1919
17.Erling Søberg    NOR 47,8 Hamar    26.1.1919
Gunerius Schou     NOR 47,8 Frogner    9.2.1919
19.Rudolf Gundersen  NOR 47,9 Frogner    9.2.1919
20.Ole Mamen      NOR 48,0 Stockholm st 8.2.1919
Harald Strøm      NOR 48,0 Horten    15.2.1919
22.Sverre Aune     NOR 48,1 Trondhjem  21.1.1919
Helge Björk      SWE 48,1 Stockholm HS 15.2.1919
24.Vasilij Trofimov  RUS 48,2 Moskva DP   1.2.1919
25.Thorstein Eng    NOR 48,3 Trondhjem  25.1.1919
Walter Tverin     FIN 48,4 Tampere Näsij 8.2.1919
27.Bror Ravander    FIN 48,6 Tampere Näsij 8.2.1919
Sigurd Nybonde     FIN 48,6 Tampere Näsij 8.2.1919
29.Marcus Johannessen NOR 48,7 Frogner   12.1.1919
Alfred Jokinen     FIN 48,7 Tampere Näsij 8.2.1919
1000 m menn
1.Max Kniel      SUI 1.46,2 Davos      2.2.1919
2.Alfred Kaltenbrunner SUI 1.48,2 Davos      2.2.1919
3.Alexander Spengler  SUI 1.51,0 Davos      2.2.1919
4.Reidar Schelmann   NOR 1.52,2 Dælenenga   30.1.1919
5.Osman Dieseth    NOR 1.52,3 Dælenenga   30.1.1919
6.Olaf Hansen     NOR 1.52,7 Hamar      9.2.1919
7.Arne Lommerud    NOR 1.54,1 Hamar      9.2.1919
8.Birger Holst     NOR 1.56,9 Dælenenga   30.1.1919
9.Bjarne Johansen   NOR 1.57,1 Hamar      9.2.1919
10.Sverre Lindberg   NOR 1.57,2 Dælenenga   30.1.1919
11.Emil Leicht     SUI 1.57,8 Davos      2.2.1919
12.Fredrik Mikkelsen  NOR 1.59,1 Hamar      9.2.1919
13.Albert Leicht    SUI 2.02,8 Davos      2.2.1919
14.Leif Nordrum    NOR 2.02,9 Hamar      9.2.1919
15.Mattson       GER 2.03,2 Berlin Westeisb 9.2.1919
16.Fritz Moser     AUT 2.11,0 Wien      7.2.1919
17.W. Adomat      GER 2.22,0 Berlin Westeisb 9.2.1919
18.Otto Karpe     AUT 2.22,1 Wien      7.2.1919
19.W. Himpe      GER 2.23,8 Berlin Westeisb 9.2.1919
20.Stoltmann      GER 2.28,6 Berlin Westeisb 9.2.1919
1500 m menn
1.Jakov Melnikov    RUS 2.25,8 Moskva DP   2.2.1919
2.Martin Sæterhaug   NOR 2.28,4 Trondhjem  26.1.1919
3.Kristian Strøm    NOR 2.29,5 Stockholm st 9.2.1919
4.Arvo Tuomainen    FIN 2.30,6 Tampere Näsij 9.2.1919
5.Nikolaj Ivanov    RUS 2.31,0 Moskva DP   2.2.1919
6.Julius Skutnabb    FIN 2.31,1 Tampere Näsij 9.2.1919
7.Eric Blomgren     SWE 2.31,2 Stockholm st 9.2.1919
8.Ole Mamen       NOR 2.31,8 Stockholm st 9.2.1919
9.Frithjof Paulsen   NOR 2.32,7 Trondhjem  26.1.1919
10.Konstantin Postnikov RUS 2.33,6 Moskva DP   2.2.1919
11.Sigurd Syversen   NOR 2.34,0 Moss     9.2.1919
12.Gustav Gulbrandsen  NOR 2.34,3 Frogner   12.1.1919
13.Aksel Belewicz    FIN 2.34,5 Tampere Näsij 9.2.1919
14.Nikita Najdenov   RUS 2.34,7 Moskva DP   2.2.1919
Axel Blomqvist     SWE 2.34,7 Stockholm HS 2.2.1919
16.Oskar Olsen     NOR 2.35,1 Stockholm st 9.2.1919
17.Theodor Pedersen   NOR 2.35,8 Stockholm st 9.2.1919
18.Roald Larsen     NOR 2.36,0 Moss     9.2.1919
Marcus Johannessen   NOR 2.36,0 Moss     9.2.1919
20.Øivind Martinsen   NOR 2.36,4 Moss     9.2.1919
21.Rolf Reiersen    NOR 2.36,5 Frogner   12.1.1919
Hans Trygve Hansen   NOR 2.36,5 Frogner   12.1.1919
23.Olav Olsen      NOR 2.37,1 Trondhjem  21.1.1919
Ilmari Danska      FIN 2.37,2 Tampere Näsij 9.2.1919
25.Bror Ravander    FIN 2.37,5 Tampere Näsij 9.2.1919 
26.Sverre Aune     NOR 2.37,6 Trondhjem  26.1.1919
27.Ole Olsen      NOR 2.38,9 Frogner   12.1.1919
Hjalmar Tuomi      FIN 2.38,9 Tampere Näsij 9.2.1919
29.Verner Eriksson   SWE 2.39,1 Stockholm st 9.2.1919
30.Øivind Hansen    NOR 2.39,2 Frogner   12.1.1919
Nils Nilsen       NOR 2.39,2 Frogner   12.1.1919
3000 m menn
1.Max Tetzner    NED 6.20,4 Zwolle 8.2.1919
2.Jacques de Koning NED 6.22,4 Zwolle 8.2.1919
3.Albert Wajer    NED 6.27,8 Zwolle 8.2.1919
4.Coen de Koning   NED 6.41,4 Zwolle 8.2.1919
5.Harry Krul     NED 6.46,8 Zwolle 8.2.1919
6.G. J. Faber    NED 6.55,8 Zwolle 8.2.1919
7.Harm Bartelds   NED 6.57,2 Zwolle 8.2.1919
B. de Boer      NED 6.57,2 Zwolle 8.2.1919
9.J. Reynders    NED <7.00,9 Zwolle 8.2.1919
10.Phillippus Adrian NED 7.05,6 Zwolle 8.2.1919
11.Grady van Engen  NED 7.06,2 Zwolle 8.2.1919
12.Hans Tetzner   NED 7.15,8 Zwolle 8.2.1919
13.Evert van Linge  NED 7.16,4 Zwolle 8.2.1919
14.R. H. Aukema   NED 7.19,2 Zwolle 8.2.1919
15.P. J. Crucq    NED 7.20,2 Zwolle 8.2.1919
16.H. J. Bartelink  NED 7.24,0 Zwolle 8.2.1919
17.P. T. A. Kok   NED <7.35,9 Zwolle 8.2.1919
18.J. van Engen   NED <7.45,9 Zwolle 8.2.1919
5000 m menn
1.Jakov Melnikov    RUS 8.45,2 Moskva DP   1.2.1919
2.Arvo Tuomainen    FIN 9.04,8 Tampere Näsij 8.2.1919
3.Kristian Strøm    NOR 9.06,3 Stockholm st 9.2.1919
4.Nikita Najdenov   RUS 9.08,0 Moskva DP   1.2.1919
Nikolaj Ivanov     RUS 9.08,0 Moskva DP   1.2.1919
6.Ole Mamen      NOR 9.08,6 Stockholm st 9.2.1919
7.Julius Skutnabb   FIN 9.09,7 Tampere Näsij 8.2.1919
8.Øivind Martinsen   NOR 9.12,1 Dælenenga  15.2.1919
9.Axel Blomqvist    SWE 9.15,1 Stockholm st 9.2.1919
10.Martin Sæterhaug  NOR 9.15,3 Stockholm st 9.2.1919
11.Eric Blomgren    SWE 9.16,0 Stockholm HS 2.2.1919
12.Frithjof Paulsen  NOR 9.16,7 Stockholm st 9.2.1919
13.Ole Olsen      NOR 9.17,1 Moss     9.2.1919
14.Henry Aahlander   NOR 9.21,2 Dælenenga  15.2.1919
15.Nils Nilsen     NOR 9.23,9 Dælenenga  15.2.1919
Erling Nilsen     NOR 9.23,9 Dælenenga  15.2.1919
17.Waldemar Bergström FIN 9.25,0 Tampere Näsij 8.2.1919
18.Olaf Moen      NOR 9.27,0 Dælenenga  15.2.1919
19.Harald Strøm    NOR 9.27,2 Frogner   12.1.1919
20.Verner Eriksson   SWE 9.27,5 Stockholm st 9.2.1919
21.Harald Hermansen  NOR 9.27,9 Dælenenga  15.2.1919
22.Marcus Johannessen NOR 9.28,1 Dælenenga  15.2.1919
23.Oskar Olsen     NOR 9.28,8 Stockholm st 9.2.1919
24.Hilmar Engebretsen NOR 9.30,5 Dælenenga  15.2.1919
25.Hans Trygve Hansen NOR 9.30,8 Moss     9.2.1919
26.Aksel Strand    NOR 9.31,9 Dælenenga  15.2.1919
27.Bror Ravander    FIN 9.32,4 Tampere Näsij 8.2.1919
28.Walter Tverin    FIN 9.32,5 Tampere Näsij 8.2.1919
29.Olav Olsen     NOR 9.33,3 Trondhjem  16.1.1919
30.Johan Nilsen    NOR 9.33,5 Dælenenga  15.2.1919
10000 m menn
1.Jakov Melnikov   RUS 17.48,7 Moskva DP   2.2.1919
2.Ole Olsen      NOR 18.07,3 Horten    15.2.1919
2.Nikita Najdenov   RUS 18.09,1 Moskva DP   2.2.1919
4.Nikolaj Ivanov   RUS 18.23,4 Moskva DP   2.2.1919
5.Kristian Strøm   NOR 18.23,6 Horten    15.2.1919
6.Harald Strøm    NOR 18.34,2 Horten    15.2.1919
7.Ole Mamen      NOR 18.36,5 Stockholm st 8.2.1919
8.Eric Blomgren    SWE 18.38,8 Horten    15.2.1919
9.Martin Sæterhaug  NOR 18.43,8 Horten    15.2.1919
10.Roald Larsen    NOR 18.58,8 Horten    15.2.1919
11.Arvo Tuomainen   FIN 18.46,1 Tampere Näsij 9.2.1919
12.Julius Skutnabb  FIN 18.56,6 Tampere Näsij 9.2.1919
13.Waldemar Bergström FIN 19.03,0 Helsinki NH 15.2.1919
14.Gustav Gulbrandsen NOR 19.03,6 Horten    15.2.1919
15.Frithjof Paulsen  NOR 19.05,0 Stockholm st 8.2.1919
16.Verner Eriksson  SWE 19.12,1 Stockholm st 8.2.1919
17.Axel Blomqvist   SWE 19.16,0 Stockholm st 8.2.1919
18.Theodor Pedersen  NOR 19.27,0 Stockholm st 8.2.1919
19.Sigurd Syversen  NOR 19.28,4 Horten    15.2.1919
20.Oskar Olsen    NOR 19.29,2 Stockholm st 8.2.1919
21.Alfred Strömstén  FIN 19.37,9 Tampere Näsij 9.2.1919
22.John Olsen     NOR 19.42,2 Horten    15.2.1919
23.Roberts Vithofs  LAT 19.42,6 Helsinki Kai 2.2.1919
24.Bror Ravander   FIN 19.44,3 Tampere Näsij 9.2.1919
25.Ilmari Danska   FIN 19.48,2 Helsinki NH 15.2.1919
26.Joachim Kurtén   FIN 19.50,4 Helsinki NH 15.2.1919
27.Helge Björk    SWE 19.51,0 Stockholm  11.2.1919
28.Hjalmar Tuomi   FIN 19.53,2 Tampere Näsij 9.2.1919
29.Walter Tverin   FIN 19.53,4 Tampere Näsij 9.2.1919
30.John Augustsson  SWE 20.05,1 Stockholm HS 15.2.1919

Gjeldende adelskalender

1.Oscar Mathisen      NOR 43,4-2.17,4-8.36,3-17.22,6 192,960
2.Kristian Strøm      NOR 44,7-2.21,7-8.33,7-17.59,6 197,283
3.Vasilij Ippolitov     RUS 45,4-2.22,2-8.41,6-17.35,5 197,735
4.Nikolaj Strunnikov    RUS 45,1-2.23,8-8.42,9-17.59,8 199,313
5.Thomas Bohrer       AUT 44,8-2.23,8-8.51,0-17.51,0 199,383
6.Peder Østlund       NOR 45,2-2.22,6-8.51,8-17.50,6 199,443
7.Ole Mamen         NOR 46,3-2.26,7-8.37,0-17.50,3 200,415
8.Jakov Melnikov      RUS 46,6-2.25,8-8.45,2-17.48,7 201,155
9.Martin Sæterhaug     NOR 45,2-2.23,4-8.52,1-18.28,6 201,640
10.Moje Öholm        SWE 44,8-2.23,6-9.01,2-18.24,0 201,987
11.Henning Olsen      NOR 44,9-2.25,0-8.53,9-18.30,3 202,138
12.Gunnar Strömstén     FIN 46,2-2.25,4-8.53,3-18.04,0 202,197
13.Jaap Eden        NED 48,2-2.25,4-8.37,6-17.56,0 202,227
14.Julius Skutnabb     FIN 47,2-2.25,7-8.46,0-18.06,8 202,707
15.Sverre Aune       NOR 47,6-2.27,8-8.33,8-18.12,0 202,847
16.Johan Schwartz      NOR 46,6-2.26,0-8.51,2-18.09,4 202,857
17.Platon Ippolitov     RUS 47,2-2.27,2-8.44,2-18.08,0 203,087
18.Rudolf Gundersen     NOR 44,8-2.26,6-8.54,0-18.41,0 203,117
19.Sigurd Mathisen     NOR 44,4-2.26,2-9.05,2-18.35,2 203,413
20.Arvo Tuomainen      FIN 45,8-2.27,3-8.54,4-18.22,2 203,450
21.Eric Blomgren      SWE 46,6-2.28,1-8.50,7-18.09,3 203,502
22.Trygve Lundgreen     NOR 46,6-2.27,3-8.52,5-18.15,3 203,715
23.Julius Seyler      GER 46,2-2.27,6-9.02,0-18.05,0 203,850
24.Bjarne Frang       NOR 44,3-2.24,4-9.10,9-18.47,7 203,908
25.Frithjof Paulsen     NOR 47,1-2.28,0-8.50,7-18.09,3 203,968
26.Theodor Pedersen     NOR 46,0-2.26,9-8.52,9-18.44,1 204,462
27.Väinö Wickström     FIN 46,2-2.27,3-9.00,4-18.25,3 204,605
28.Otto Andersson      SWE 46,8-2.26,9-8.53,4-18.31,8 204,697
29.Antti Wiklund      FIN 47,4-2.24,2-9.01,4-18.24,0 204,807
30.Arne Schrey       FIN 45,4-2.24,4-9.07,6-18.55,2 205,053
30.Vladimir Kalinin     RUS 45,2-2.28,8-9.04,2-18.51,0 205,770
28.Walter Tverin      FIN 46,0-2.28,5-9.06,4-18.35,4 205,910
Clas Thunberg FIN 46,3-2.26,7-9.05,0-18.44,8 205,940
Waldemar Bergström FIN 48,4-2.35,0-8.46,0-18.15,5 207,442
Gustav Gulbrandsen NOR 46,9-2.29,8-9.03,9-18.43,9 207,418
Sigurd Syversen NOR 45,9-2.29,9-9.00,0-18.51,9 206,462
Axel Lindholm FIN 47,1-2.30,2-9.13,0-19.02,0 209,567
Arvo Jalovaara FIN 49,1-2.30,8-9.03,5-18.35,0 209,467
Alfred Strömstén FIN 49,3-2.34,8-9.09,8-18.41,4 211,950
Gösta Strömstén FIN 50,0-2.34,8-9.17,1-18.58,9 214,255
Axel Blomqvist SWE 45,2-2.30,7-9.10,1-18.34,0 206,143
Ilmari Danska FIN 47,3-2.35,4-9.32,0-19.58,7 216,235
Aksel Belewicz FIN 47,3-2.34,5-9.38,2-20.12,3 217,235
Harald Strøm NOR 48,0-2.36,1-9.27,2-18.34,2 212,463
Ole Olsen   NOR 49,8-2.33,4-9.00,9-18.07,3 209,388
Oskar Olsen NOR 44,9-2.30,4-9.17,1-18.37,2 206,603
Hans Trygve Hansen NOR 47,8-2.30,3-9.07,2-19.05,4 209,890
Roald Larsen NOR 47,0-2.32,5-8.50,4-18.58,8 207,813
Rolf Reiersen NOR 49,2-2.36,5-9.35,0-20.48,7 222,302
Eugen Berntzen NOR 48,0-2.37,0-9.21,7-21.54,3 222,218
Olav Olsen NOR 47,3-2.29,1-9.00,3-18.54,7 207,765
Gustaf Wiberg SWE 46,6-2.31,5-9.09,2-19.05,8 209,310
Petrus Axelson SWE 47,2-2.29,0-8.56,2-18.29,3 205,952
Knut Sundheim NOR 49,3-2.36,7-9.24,0-20.12,2 218,543
Harald Halvorsen NOR 51,1-2.56,9-10.17,5
Rolv Hellum NOR 49,1-2.36,3-9.00,5-21.53,7 220,935
Rolv Gihle NOR 51,1-2.49,9-9.48,0
Erling Olsen NOR 54,6-2.42,1-10.23,5
Asbjørn Steffensen NOR 53,2-2.45,8-10.15,0
Asser Wallenius FIN 53,1-22.45,7
Osman Dieseth NOR 54,1
Nikita Najdenov RUS 47,7-2.29,3-8.56,8-18.09,1 205,602
Nikolaj Ivanov RUS 49,8-2.31,0-9.08,0-18.23,4 210,103
Vasilij Trofimov RUS 48,2
Bror Ravander FIN 48,6-2.35,0-9.16,0-18.28,4 211,287