Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaFor 100 år sida i dag kom det et tog skramlende inn på Stockholms Centralstation litt ut på ettermiddagen. Det inneholdt to menn som trippa utålmodig fordi de så gjerne ville rekke avtalen sin nede på Hammarby Sjö – Oscar Mathisen og Magnus Johansen som skulle delta på det norske laget i den nye pokalkampen mellom Kristiania og Stockholm, innstifta for å bidra til å befeste brorskapet mellom de to brødrefolka og lege de såra som unionsstriden hadde skapt. Togreisa hadde ikke gått helt strømlinja for seg, det hadde vært forsinkelser og vanskelige togbytter, og den knappe tidsmarginen de hadde hatt svant etter hvert inn til nesten ingenting. Men den siste etappen gjennom nabolandet hadde gått glattere, og klokka var ennå ikke mye over 2 da de rulla inn på stasjonen. Det vil si at de ennå hadde nesten halvannen time på seg til å finne fram til banen og skifte til konkurranseutstyret.

Nede på “sjøen” var synet som møtte de reisetrøtte nordbaggene ikke så oppmuntrende. Lavtrykket som sto bak storflommen i Frankrike og snøfallet i Davos hadde slått til her også. Banen sto under vann, og beliggenheten ute på naturisen gjorde det vanskelig å skyfle det unna, sjøl om banemannskapene gjorde sitt beste. Nå gikk det slik at begge de to nykommerne gjorde det atskillig bedre enn man kunne forvente ut fra forutsetningene. De vant begge para sine og endte på første og andre plass, med en seiersmargin til Oscar på bortimot 6 sekunder på spesialdistansen hans. Tidene var skrale, men bedre enn man hadde trudd, og det var tydelig på støyen fra de nøkterne svenske publikummerne at de var imponert. Derimot gikk det verre for de to andre lagkameratene, som begge måtte over ende og seilte så vannspruten sto inn i de våte snøhaugene rundt banen og etter løpa sine hasta dyvåte opp til garderobene inne på land for å skifte så fort som mulig.

1500 m
1.Oscar Mathisen  2.34,6
2.Magnus Johansen 2.40,4
3.Moje Öholm      2.41,4
4.Otto Andersson  2.43,2
5.Paul Zerling    2.44,0
6.Birger Carlsson 2.52,4
7.Adolph Költzow  2.52,4f
8.Henning Olsen   2.54,4f

Poeng: Kristiania 9-Stockholm 12