Skøyter - Ortygia-pokalen

Simulerte 5-landskamper

En av de tinga jeg virkelig savner fra oppveksten er de årvisse 5-landskampene, eller verdensmesterskap for landslag som de også blei kalt. Derfor har jeg tatt bryet med å simulere 5-landskamper fra den spedeste begynnelsen fram til i dag. Grunnlaget er alltid et representativt internasjonalt stevne, gjerne et mesterskap, og for de løperne som ikke har vært med på dette stevnet, har jeg gjort så nøye statistiske beregninger som mulig for å simulere tidene deres.

Reglene for de simulerte landskampene er de samme som for de virkelige, 7 mann på hvert lag, hvorav 2 sprintere som bare gå de 2 korte distansene, slik at 5 løpere teller på hver distanse. I tillegg har jeg simulert en B-divisjon med 4 allroundere og 1 sprinter for hvert lag, en C-divisjon med 3 allroundere og regionale D-divisjoner med 2.

Det er jo ikke alltid det har vært mulig å stille med så mange løpere, og for de første åra må jo dette tillempes noe. Særlig gjelder dette for kvinner, så fra starten bruker jeg 3 allroundere i A-divisjonen, 2 i B-divisjonen og 1 i de regionale C-divisjonene, og modifiserer det etterhvert som deltakelsen øker. Mellom de enkelte divisjonene simulerer jeg også årlige opp- og nedrykkskamper.

F.o.m. 1893 er distansene standardiserte. A-divisjonen skal alltid gå med fullt program, men for de andre avdelingene og opprykkskampene kan programmet reduseres hvis alle partene er enige, d.v.s. hvis jeg ikke vurderer at det kan være til ulempe for noen av dem.

Rangering ved poenglikhet gjøres slik: Hvis ett lag har færre fullførte løp enn et annet, går det foran. Hvis begge har like mange fullførte løp, lages det en plassifferrangering med vanlige landskamppoeng som bare involverer de to laga. Hvis det stadig er likt, avgjør sammenlagt tidspoeng for de distansene som teller i lagpoengsammendraget. Hvis heller ikke dette skiller dem, trekkes det lodd hvis det dreier seg om plasseringer som er avgjørende for opp- eller nedrykk, ellers blir rangeringa delt.

Kilder:
Skøytenytt
WSSSAs resultatdatabase – med takk til Preben Gorud Petersen
Resultater tilsendt fra Martin van der Bij, Dirk Broer, Marnix Koolhaas m.fl.