Skøyter - Ortygia-pokalen

1892

Også i år gjennomføres begge opprykkskampene, den til A-divisjonen i Finland og den til B-divisjonen i Frankfurt am Main med Danmark som arrangør. Jeg har tatt ut følgende lag: England: James Smart, George See, Charles Goodman Tebbutt, William Loveday, James C. Aveling, William Housden, James Loveday. Finland: Gustaf Estlander, Emil Helin, J. Hendriksson, Theodor Baltscheffsky, Johan K. Lindstedt, K. Winter, O.V. Skogberg. Østerrike: Franz Schilling, Hermann Galler, Heinrich Kern, Josef Schmidt, Paul Kern. Danmark: Emil Schou. Opprykkskampen til A-divisjonen står mellom to sterke lag, ett med lange og rike tradisjoner og en nærmest nybegynner, men med høye ambisjoner og gode klimamessige forutsetninger for skøytesport.

Landskamp Finland-England, Helsingfors, 28. februar 1892

FIN 33,5
ENG 21,5
          1 mile 
G Estlander   FIN 1y 2.55,75 8
J Smart     ENG 3y 2.53,2 10
E Helin     FIN 4y 2.55,5  9
G See      ENG 7y 3.00,0  5,5
J Hendriksson  FIN 2i 3.05,0  0
C G Tebbutt   ENG 1i 3.13,0  2
T Baltscheffsky FIN 5y 2.58,5  7
W Loveday    ENG 4i 3.13,6  1
J K Lindstedt  FIN 3i 3.00,0  5,5
J C Aveling   ENG 5i 3.10,4  3
K Winter    FIN 7i 3.01,0  4
W Housden    ENG 2y 3.13,6  0
O V Skogberg  FIN 6y 3.02,0  0
J Loveday    ENG 6i 3.15,0  0

Landskamp Danmark-Østerrike, Frankfurt am Main, 17. januar 1892

DEN 7 ( 6,5) 13
AUT 23 (23,5) 46,5
        3000 m   1/2 mile 
E Schou   DEN 1y 6.17,8 7 1i 1.31,2 6,5
F Schilling AUT 3i 6.15,2 8 1y 1.27,8 8
H Galler  AUT 2i 6.34,0 6 3y 1.31,2 6,5
H Kern   AUT 2y 6.47,0 5 3i 1.34,6 4
J Schmidt  AUT 1i 6.56,2 4 2i 1.39,6 0
P Kern   AUT       2y 1.34,0 5

Finland rykker altså opp til A-divisjonen og får æren av å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Harald Hagen, Axel Paulsen, Oscar Fredriksen, Einar Halvorsen, Adolf Norseng, Peder Østlund, Karl Bernhard Olsen. USA: Joseph F. Donoghue, Howard P. Mosher, James A. Donoghue, Elmer Simpson, Jacob Calhoun, George W. Meade. Sverige: Rudolf Ericsson, Fredrik Ehlert, Paul Behrens, Sven P. Bodé, John Lundegren, Gustaf C. Gustavsson, Erik Pehrsson. Nederland: Marten Kingma, Jaap Eden, Albert van Wely, Y. Rodenhuis, Carel A. Koning, Klaas Hanje, Geert Entjes. Finland: som over.

26. Ortygia Cup, Helsingfors 6. mars 1892

NOR 92,5 1 (107  1) 199,5 1 (110,5 1) 310  1
USA 81  2 ( 83  2) 164  2 ( 81  2) 245  2
SWE 35  5 ( 53  4) 88  4 ( 78,5 3) 166,5 3
NED 53  4 ( 28,5 5) 81,5 5 ( 22  5) 103,5 5
FIN 63,5 3 ( 53,5 3) 117  3 ( 33  4) 150  4
          500 m     1 mile      3 miles
H Hagen     NOR 7y 50,0 23,5 1y 2.48,5 25  11i 8.56,75 24
J F Donoghue  USA 3y 49,75 25  1i 2.49,0 24  11y 9.00,0 23
R Ericsson   SWE 14y 51,75 10,5 12i 2.53,75 20  13y 9.07,0 20,5
M Kingma    NED 16i 52,5  3,5 17y 2.59,25 9  7y 9.35,0  5
G Estlander   FIN 13y 52,0  8  5y 2.55,75 14  4i 9.26,5  9
A Paulsen    NOR 4y 50,0 23,5 15i 2.52,5 21  2i 9.07,0 20,5
H P Mosher   USA 11i 50,5 21  15y 2.54,5 19  8i 9.19,5 13
F Ehlert    SWE 2y 51,5 13,5 16i 2.57,5 13  6y 9.17,5 17
J Eden     NED 1y 52,25 5,5 14y 3.07,25 0  12i 9.25,0 10
E Helin     FIN 8i 52,0  8  14i 2.55,5 16  5y 9.30,0  7
O Fredriksen  NOR 14i 52,5  0  9y 2.55,5 16  5i 8.50,75 25
J A Donoghue  USA 17y 51,0 18  7y 2.55,25 18  2y 9.17,0 18
P Behrens    SWE 15y 53,0  2  6y 2.55,5 16  4y 9.17,75 16
A v Wely    NED 5i 51,75 10,5 12y 3.00,75 6  10y 9.45,0  1
J Hendriksson  FIN 4i 53,5  0  11y 3.05,0  0  3i 9.28,75 8
E Halvorsen   NOR 1i 50,25 22  4y 2.49,5 23  13i 9.01,5 22
E Simpson    USA 8y 51,5 13,5 3y 2.58,0 12  6i 9.20,0 12
S P Bodé    SWE 12y 53,2  1  2i 3.07,0  0  1i 9.19,25 14
Y Rodenhuis   NED 12i 54,8  0  10i 3.01,0  4,5 9i 9.36,25 4
T Baltscheffsky FIN 2i 51,25 16  3i 2.58,5 11  7i 9.34,75 6
A Norseng    NOR 5y 51,0 18  7i 2.52,0 22  8y 9.10,0 19
J Calhoun    USA 15i 53,0  0  11i 2.59,5  0  9y 9.19,0 15
J Lundegren   SWE 3i 55,0  0  8i 3.06,75 0  12y 9.22,0 11
C A Koning   NED 17i 55,8  0  8y 3.04,75 0  3y 9.44,75 2
J K Lindstedt  FIN 11y 51,5 13,5 13y 3.00,0  8  10i 9.41,5  3
P Østlund    NOR 9y 52,25 5,5 17i 3.00,5  0
G W Meade    USA 13i 52,5  3,5 6i 2.59,0 10
G C Gustavsson SWE 6y 52,0  8  5i 3.06,5  1
K Hanje     NED 10i 50,75 20  4i 3.00,5  7
K Winter    FIN 7i 51,0 18  16y 3.01,0  4,5
K B Olsen    NOR 16y 54,0  0  2y 3.00,0  0
E Pehrsson   SWE 10y 53,4  0  10y 3.03,0  3
G Entjes    NED 9i 51,5 13,5 13i 3.03,5  2
O V Skogberg  FIN 6i 52,25 0  9i 3.02,0  0

Som nykommer i B-divisjonen får England arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag. England: James Smart, George See, Charles Goodman Tebbutt, James C. Aveling, William Loveday. Tyskland: Heinrich Ehrhorn, August Underborg, Otto Schröder, Hugo Underborg, Julius von Salzen. Canada: Frank Carroll, R. Ritchot, Charles J. Gordon, E.D. Irwin, R. Turner. Russland: Sergej Puresev, Aleksandr Belousov, V. Sjustov. Østerrike: som over.

26. Ortygia Cup B-divisjon, Cambridge-Lingay Fen 26. januar 1892

ENG 50,5 2 (53 1) 103,5 2 (53,5 1) 157  1
GER 41  3 (47 3) 88  3 (45  3) 133  3
CAN 60,5 1 (49 2) 109,5 1 (46,5 2) 156  2
RUS 31,5 4 (31 4) 62,5 4 (34  4) 96,5 4
AUT 25,5 5 (29 5) 54,5 5 (30  5) 84,5 5
        1/2 mile   1 mile    1 1/2 mile
J Smart   ENG 6i 1.32 20  7y 3.12,6 20 1y 5.00 20
H Ehrhorn  GER 2i 1.35 17  2y 3.21,8 17 4i 5.15 15,5
F Carroll  CAN 5y 1.35 17  2i 3.22,2 15 3i 5.15 15,5
S Puresev  RUS 10i 1.33 19  7i 3.15,0 19 1i 5.05 19
F Schilling AUT 3i 1.36 14,5 8y 3.19,8 18 4y 5.11 18
G See    ENG 4y 1.37 12  10y 3.22,0 16 3y 5.14 17
A Underborg GER 3y 1.37 12  12i 3.24,2 12 10y 5.22 11,5
R Ritchot  CAN 10y 1.37 12  12y 3.24,8 11 10i 5.24 9
A Belousov RUS 12y 1.39 8,5 3i 3.27,6 7 7y 5.24 9
H Galler  AUT 9i 1.40 6  4i 3.28,2 6 7i 5.25 7
C G Tebbutt ENG 7i 1.39 8,5 4y 3.26,2 9 5i 5.22 11,5
O Schröder GER 8i 1.40 6  5i 3.22,8 14 2i 5.16 14
C J Gordon CAN 4i 1.36 14,5 10i 3.25,6 10 5y 5.21 13
V Sjustov  RUS 1y 1.41 4  5y 3.30,2 5 6y 5.26 6
H Kern   AUT 5i 1.44 2  11i 3.35,0 3 6i 5.44 2
J C Aveling ENG 9y 1.42 0  11y 3.35,6 0 9y 5.27 5
H Underborg GER 7y 1.41 0  6i 3.31,6 0 8i 5.36 4
E D Irwin  CAN 2y 1.35 17  8i 3.23,0 13 2y 5.24 9
J Schmidt  AUT 11y 1.48 0  6y 3.42,6 2 8y 5.42 3
W Loveday  ENG 8y 1.38 10  3y 3.26,8 8
J v Salzen GER 11i 1.40 6  9y 3.31,2 4
R Turner  CAN 6y 1.38 0  1i 3.30,0 0
P Kern   AUT 1i 1.43 3  9i 3.43,4 0

C-divisjonen står nå for tur til å arrangeres av Danmark, men i mangel av is legger jeg det til Wien og tar ut følgende lag. Bøhmen: Josef Rössler, Jaroslav Potúček, Karel Reisner. Danmark: Emil Schou.

26. Ortygia Cup C-divisjon, Wien 25. januar 1892

DEN 6 (6) 12
BOH 12 (12) 24
       1/3 mile 1 mile
E Schou  DEN 1i 77,0 6 2y 3.54,8 6
J Rössler BOH 2y 82,0 5 2i 4.21,0 5
J Potúček BOH 1y 83,5 4 1i 4.30,0 4
K Reisner BOH 2i 85,0 3 1y 4.36,0 3

Statistikk:
Beste resultater:

1.NED 1A 12x
2.NOR 1A 8x
3.ENG 1A 5x
4.USA 1A 1884
5.AUT 2A 1882
6.SWE 2A 1890
7.DEN 3A 1871
8.CAN 3A 2x
9.GER 4A 1882
10.FIN 4A 1892
11.RUS 2B 1890
12.HUN 5B 2x
13.BOH C1 2x
14.ROM C3 1888

Poengrekorder:

A1: 408,5 ENG 1881
A2: 341,5 NED 1881
A3: 327,5 NED 1886
A4: 265 CAN 1883
A5: 214,5 CAN 1887
B1: 165 FIN 1891
B2: 157 GER 1891
B3: 133 GER 1892
B4: 102,5 RUS 1891
B5: 86 AUT 1891
C1: 46 FIN 1888
C2: 44 RUS 1888
C3: 15 ROM 1888