Skøyter - Ortygia-pokalen

1917

Endelig kan vi arrangere en damekamp igjen. Den går mellom Norge og USA, og amerikanerne får arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Thora Hauge, Ruth Torgersen, Bertine Urrang. USA: Elsie McMillan, Hazel Eckert, Mina Wheeler.

6. Ortygia Cup for damer, Stavanger, 28. januar 1917

NOR 6 2
USA 15 1
        500 m
T Hauge   NOR 2i 90,4 3
E McMillan USA 3y 59,7 6
R Torgersen NOR 1y 92,6 2
H Eckert  USA 2y 74,8 5
B Urrang  NOR 3i 98,4 1
M Wheeler  USA 1i 84,4 4

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen står som vanlig mellom Sverige og Canada, og denne gangen har kanadierne hjemmebane. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Harry Cody. Sverige: Eric Blomgren, Petrus Axelsson, Gustaf Wiberg, Axel Eriksson, Robert Andersson, Axel Blomqvist, Helge Björk

Landskamp Canada-Sverige, Montreal 1917

CAN 10 (10) 20
SWE 35 (35) 70
        500 m   5000 m
H Cody   CAN 1y 47,6 10 1y 9.33,6 10
E Blomgren SWE 1i 48,6 7 1i 9.34,2 9
P Axelsson SWE 2i 49,2 6 3i 9.35,2 8
G Wiberg  SWE 4i 49,6 5 3y 9.47,6 7
A Eriksson SWE 2y 51,6 0 2i 9.58,4 6
R Andersson SWE 3i 52,0 0 2y 10.15,2 5
A Blomqvist SWE 3y 47,8 9
H Björk   SWE 4y 48,4 8

En god isvinter gir atskillig flere deltakere enn de to siste åra, og vi må arrangere en 4-landskamp om den ledige plassen i B-divisjonen. Arrangementet går til Estland. Jeg har tatt ut følgende lag: Estland: B. Fält. Nederland: Jac. P. de Koning, Jan Harke Bakker, Anton Poulie Wilkens, Sjaak de Koning, M. ter Borg. Tyskland: Otto Buchmann, Otto Wachsmuth, Kurt Zimmermann, Gerhard Clemens, Erwin Burchard. Danmark: Hj. Friis-Petersen.

4-landskamp, Reval (Tallinn), 1917

EST 11 (11) 22
NED 58 (57) 115
GER 34 (34) 68
DEN 12 (13) 25
           500 m   1500 m
B Fält      EST 2y 65,9 11 4i 3.20,5 11
J P de Koning  NED 6i 56,8 15 3y 3.01,2 15
O Buchmann    GER 1i 68,0 10 5i 3.44,0 10
H Friis-Petersen DEN 2i 58,0 12 3i 3.03,2 13
J H Bakker    NED 5y 57,4 13 2y 3.01,4 14
O Wachsmuth   GER 5i 68,6 9 2i 3.45,6 9
A P Wilkens   NED 1y 57,0 14 5y 3.00,0 16
K Zimmermann   GER 4i 85,0 8 1i 4.38,8 8
S de Koning   NED 3y 58,8 0 1y 3.07,8 12
G Clemens    GER 6y 86,8 7 4y 4.44,2 7
M ter Borg    NED 4y 56,0 16
E Burchard    GER 3i 93,4 0

USA står for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Finland: Julius Skutnabb, Arvo Tuomainen, Waldemar Bergström, Walter Tverin, Arvo Jalovaara, Lauri Helanterä, Clas Thunberg. USA: Arthur Staff, Sigurd Larsen, Don Baker, George Pickering, Archie Rogers, Ed Horton, Walter Kuehne. Norge: Kristian Strøm, Ole Mamen, Martin Sæterhaug, Sverre Aune, Fridtjof Paulsen, Bjarne Frang, Oskar Olsen. Russland: Jakov Melnikov, Vladimir Kalinin, Mikhail Lebedkov, Ivan Kudrjavtsev, I. Kuvsjinov, G. Trifonov, N. Rentov. Sverige: som over.

51. Ortygia Cup, Downing Park Lake, Newburg, 11.-12. februar 1917

FIN 78,5 2 (75 2) 153,5 2 (81  3) 234,5 3 (81 1) 315,5 2
USA 97,5 1 (66 3) 163,5 1 (84,5 2) 248  1 (77 2) 325  1
NOR 67  3 (84 1) 151  3 (87  1) 238  2 (76 3) 314  3
RUS 42  4 (51 4) 93  4 (34,5 5) 127,5 4 (48 4) 175,5 4
SWE 40  5 (49 5) 89  5 (38  4) 127  5 (43 5) 170  5
         500 m     5000 m     1500 m     10000 m
J Skutnabb  FIN 7i 52,2 9  5i 9.42,2 22 2i 2.39,0 23  4i 19.29,6 21
A Staff    USA 6i 50,2 24  6y 9.48,4 17 8y 2.38,2 24  3i 19.28,2 22
K Strøm    NOR 14y 51,0 14,5 4i 9.35,6 24 11y 2.39,8 21  12i 19.26,8 23
J Melnikov  RUS 13i 51,8 10  5y 9.33,6 25 2y 2.40,6 17,5 12y 19.05,4 25
E Blomgren  SWE 16y 53,4 4,5 11i 9.46,2 20 1y 2.43,8 8  1y 19.39,6 18
A Tuomainen  FIN 5y 50,6 18  13i 9.44,6 21 8i 2.37,8 25  1i 19.40,8 15,5
S Larsen   USA 8i 51,2 0  12i 9.52,8 12 16y 2.42,2 12,5 8i 19.40,2 17
O Mamen    NOR 4y 53,0 0  7y 9.38,0 23 4i 2.40,0 20  4y 19.23,8 24
V Kalinin   RUS 15i 50,4 21,5 3i 9.50,4 14 11i 2.42,8 11  9i 19.42,4 13
P Axelsson  SWE 12i 56,8 0  2y 9.48,2 18 9y 2.44,0 7  6y 19.41,2 14
W Bergström  FIN 9i 54,8 0  12y 10.02,4 6 15y 2.56,4 0  13i 19.58,4 9
D Baker    USA 10i 50,8 16  13y 9.58,0 9 1i 2.42,4 0  5y 20.00,4 8
M Sæterhaug  NOR 2y 50,4 21,5 6i 10.02,0 7 7y 2.42,2 12,5 13y 20.12,0 7
M Lebedkov  RUS 4i 55,0 0  9y 10.22,4 3 17i 2.52,6 3  11i 20.37,6 4
G Wiberg   SWE 11y 52,4 8  10y 10.01,2 8 14i 2.43,4 10  5i 20.17,6 6
W Tverin   FIN 3y 51,4 12  4y 9.54,0 10 10i 2.48,8 0  8y 19.40,8 15,5
G Pickering  USA 16i 50,6 18  3y 9.52,4 13 7i 2.42,0 14,5 10y 19.49,6 11
S Aune    NOR 3i 52,8 7  10i 9.53,8 11 9i 2.44,8 0  10i 19.51,8 10
I Kudrjavtsev RUS 18i 55,6 0  8i 10.15,8 5 5y 2.57,4 0  2y 20.34,8 5
A Eriksson  SWE 10y 54,8 1,5 9i 10.27,0 2 13i 2.54,2 0  2i 20.43,8 3
A Jalovaara  FIN 17i 52,8 0  2i 9.49,6 16 18y 2.46,8 5  3y 19.33,6 20
A Rogers   USA 2i 52,6 0  8y 9.50,0 15 18i 2.43,6 0  9y 19.36,8 19
F Paulsen   NOR 13y 53,8 0  1i 9.47,2 19 12i 2.41,4 16  6i 19.44,4 12
I Kuvsjinov  RUS 11i 53,0 6  11y 10.17,8 4 15i 2.56,6 1  7i 21.18,0 1
R Andersson  SWE 6y 55,2 0  1y 10.27,2 1 17y 2.55,0 0  7y 20.48,2 2
L Helanterä  FIN 15y 50,6 18         14y 2.39,6 22
E Horton   USA 7y 50,0 25          4y 2.42,0 14,5
B Frang    NOR 12y 51,4 12          6y 2.40,6 17,5
G Trifonov  RUS 1i 54,6 3         13y 3.03,0 0
A Blomqvist  SWE 17y 50,4 21,5        10y 2.43,6 9
C Thunberg  FIN 14i 50,4 21,5        12y 2.45,2 6
W Kuehne   USA 1y 51,0 14,5         6i 2.40,4 19
O Olsen    NOR 9y 51,4 12         16i 2.42,4 0
N Rentov   RUS 8y 54,8 1,5         3i 2.54,0 2
H Björk    SWE 5i 53,4 4,5         5i 2.48,6 4

Frankrike står for tur til å arrangere B-divisjonen, men har litt trøbbel på hjemmebane og legger det til USA. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: som over. Østerrike: Rudolf Schmidt, H. Brück, K. Reischl, Ferry Körner, Conrad Hoheisl. Frankrike: J. Werner Björk. Latvia: A. Gazenfus, Alberts Rumba. Nederland: C. Coen de Koning, Jan Harke Bakker, Jac. P. de Koning, Albert J. Wajer, Wyndout Hendrik Taconis.

51. Ortygia Cup, B-divisjon, Downing Park Lake, Newburg, 9.-10. februar 1917

CAN 20  4 (20 4) 40  4 (20 4) 60  4 (20 4) 80  4
AUT 46,5 2 (46 2) 92,5 2 (46 2) 138,5 2 (47 2) 185,5 2
FRA 14  5 (17 5) 31  5 (15 5) 46  5 (19 5) 65  5
LAT 37  3 (37 3) 74  3 (37 3) 111  3 (34 3) 145  3
NED 56,5 1 (54 1) 110,5 1 (56 1) 166,5 1 (54 1) 220,5 1
         500 m    5000 m    1500 m    10000 m
H Cody    CAN 3i 47,0 20  5i 9.01,6 20 2y 2.35,0 20 6y 18.57,6 20
R Schmidt   AUT 5i 51,8 16,5 6y 9.42,8 16 5y 2.46,4 16 2y 20.13,4 17
J W Björk   FRA 6y 52,4 14  2i 9.38,6 17 4i 2.46,8 15 3y 19.59,4 19
A Gazenfus  LAT 4i 50,6 18  1y 9.33,4 19 5i 2.39,4 19 6i 20.19,4 16
C C de Koning NED 5y 51,8 16,5 1i 9.48,2 15 4y 2.47,4 14 2i 20.29,6 15
H Brück    AUT 2i 54,0 11  2y 10.18,0 11 3y 2.53,4 11 4y 21.37,0 10
A Rumba    LAT 1y 50,2 19  5y 9.35,8 18 2i 2.44,8 18 3i 20.08,0 18
J H Bakker  NED 1i 52,0 15  6i 9.59,8 14 3i 2.50,2 13 4i 20.58,8 12
K Reischl   AUT 3y 55,0 10  4i 10.20,0 10 7y 2.56,6 10 5i 21.33,0 11
J P de Koning NED 2y 52,6 12,5 4y 10.00,0 13 7i 2.53,2 0 5y 20.43,2 14
F Körner   AUT 6i 56,0 9  3y 10.32,4 9 6i 2.59,0 9 1y 22.00,2 9
A J Wajer   NED 4y 53,6 0  3i 10.00,4 12 1i 2.52,2 12 1i 20.47,8 13
C Hoheisl   AUT 7y 56,4 0         1y 3.01,0 0
W H Taconis  NED 7i 52,6 12,5        6y 2.45,2 17

Estland står for tur til å arrangere den gjenoppståtte C-divisjonen, og jeg har tatt ut følgende lag: Estland: B. Fält. Tyskland: Otto Buchmann, Otto Wachsmuth, Kurt Zimmermann. Danmark: Hj. Friis-Petersen.

51. Ortygia Cup, C-divisjon, Reval 1917

EST 8 3 ( 8 3) 16 3 ( 8 3) 24 3
GER 18 1 (18 1) 36 1 (13 1) 49 1
DEN 9 2 ( 9 2) 18 2 ( 9 2) 27 2
           500 m   1500 m   5000 m
B Fält      EST 2y 65,9 8 2i 3.17,5 8 2i 11.34,5 8
O Buchmann    GER 3i 68,0 7 1i 3.44,0 7 1y 14.00,0 7
H Friis-Petersen DEN 1i 58,8 9 1y 3.03,2 9 1i 11.10,2 9
O Wachsmuth   GER 2i 68,6 6 2y 3.45,6 6 2y 14.05,0 6
K Zimmermann   GER 1y 85,0 5 3y 4.38,8 5

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 22x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 8x
4.GBR 1A 5x
5.USA 1A 4x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.RUS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.FRA 3B 2x
14.BOH 3B 1895
15.LAT 3B 1917
16.EST 5B 1915
17.SWI C1 1899
18.POL C2 1900
19.ROM C3 1888
20.ITA C3 1914
21.BEL C5 1913

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 235,5 FIN 1897
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 88 DEN 1901
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901

Plasseringer år for år:

   18202330505455617071757678798081828384858687888990919293949596979899000102030405060708091011121314151617
NED   A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2 A1 A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3  B1
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2 A2A1 A1A2A2A1  A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5
NOR          A2 A3A2 A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3
DEN           A3A4    A4   B3B4B4B4 C2C1C2C1C3C2     C3   C2 C4C3C3C3C3C2    C3
USA              A3A3 A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1
AUT                  A2   B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2
GER                  A4  B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4  C1
CAN                  A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4
FIN                   A5 B1B1 C1B3B4B1A4 C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2
SWE                     B2 B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5
HUN                      B5B5B5B5   C2C2C1B1B3B3 C1B2 C1B3B2B1B1B2B5 C1B4B5B5B3
RUS/URS                      C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4
ROM                        C3                      C5
BOH/CZE                       C2C1C2C1B4B5B3B3B5 C2 C1 C2C2C3 C2C5  D1
SWI                              C4C4   C1    C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2
POL                                    C2C4 
FRA                                    C3C5B5C3    C4C4C1B3 C2C1B4B3B5
EST                                                 C4C4B5 C2
BEL                                                 C5
ITA                                                  C3
LAT                                                    B4B3

Beste resultater for kvinner:
1.NOR 1A 3x
2.USA 1A 2x
3.FRA 1A 1909
4.AUT 2A 1905
5.GER 2A 1912
6.RUS 2A 1913

Poengrekorder:

A1: 42 NOR 1913
A2: 18 GER 1912
A3: 18 USA 1913

Plasseringer år for år:

   19050809121317
NOR   A1A1A2 A1A2
AUT   A2
USA    A2 A1A3A1
FRA     A1
GER      A2
RUS       A2