Skøyter - Ortygia-pokalen

1942

Heller ikke i år blir den noen opprykkskamper. Den tyske krigsmaskina feier bort den ene konkurrenten etter den andre, og denne gangen var det russernes tur. Ettersom de faller bort, og finnene også er opptatt med krigføring igjen, rykker Protektoratet Böhmen og Mähren opp til A-divisjonen for kvinner uten kamp, og står som debutant for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Carmelita Landry, Virginia Jahn, Elaine Bogda-Gordon, Alice Burnham, Helen Carlesco. Japan: Kyoko Shinagawa, Yoshiko Kimura, Maiko Nawate. Tyskland: Lucie Mertz-Böcker, Ruth Hiller, Anneliese Schorr. Nederland: Jo Borghaerts, Jannie Strijbis, Vikkie van Halm, Lies Rolff, de Jong-Addink. Böhmen og Mähren: Wágnerová, Macakova.

30. Ortygia Cup for kvinner, Praha Vltava, 1942

USA 71  1 (66 1) 137  1 (67,5 1) 204,5 1 (68 1) 272,5 1
JAP 47  2 (51 2) 98  2 (49  2) 147  2 (50 2) 197  2
GER 35,5 3 (37 3) 72,5 3 (38,5 3) 111  3 (35 3) 146  3
NED 35,5 3 (33 4) 68,5 4 (33  4) 101,5 4 (28 4) 129,5 4
PBM 11  5 (13 5) 24  5 (12  5) 36  5 (14 5) 50  5
          500 m    1500 m    1000 m     3000 m
C Landry    USA 7i 53,9 20  8i 2.57,7 20 2y 1.54,8 20  2y 6.15,4 20
K Shinagawa  JAP 4i 58,9 13  7i 3.05,3 17 3y 2.01,3 13  7i 6.25,8 18
L Mertz-Böcker GER 5y 57,9 14  6i 3.07,3 13 5y 2.00,0 15,5 8y 6.50,3 12
J Borghaerts  NED 3y 61,8 7  4y 3.18,3 9 4y 2.07,4 8  5y 7.07,4 10
Wágenrová   PBM 6i 62,1 6  5y 3.24,4 7 4i 2.10,3 7  4i 7.15,0 8
V Jahn     USA 2y 55,5 19  3i 3.01,9 19 6y 1.57,9 18  7y 6.25,0 19
Y Kimura    JAP 7y 57,3 16  3y 3.03,8 18 2i 1.56,5 19  2i 6.29,8 17
R Hiller    GER 9y 60,3 12  7y 3.06,2 14 8y 2.02,2 11  6i 6.41,5 14
J Strijbis   NED 2i 60,8 9,5 5i 3.17,2 11 5i 2.06,0 10  8i 7.07,2 11
Macakova    PBM 3i 63,4 5  1y 3.27,1 6 1i 2.12,7 5  3y 7.20,5 6
E Bogda-Gordon USA 1y 57,6 15  6y 3.06,0 15 3i 2.00,0 15,5 1y 6.33,0 16
M Nawate    JAP 6y 55,8 18  8y 3.05,8 16 6i 1.58,5 17  1i 6.39,6 15
A Schorr    GER 4y 60,8 9,5 2y 3.17,3 10 9i 2.02,0 12  5i 7.08,2 9
V v Halm    NED 8i 60,9 8  1i 3.34,8 5 7i 2.12,0 6  3i dns
A Burnham   USA 5i 58,4 0  4i 3.08,6 12 7y 2.01,8 0  6y 6.48,6 13
L Rolff    NED 1i 60,4 11  2i 3.24,2 8 8i 2.07,0 9  4y 7.20,0 7
H Carlesco   USA 9i 56,9 17        9y 2.00,6 14
de Jong-Addink NED 8y 64,5 0        1y 2.15,6 0

Canada får arrangementet av B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Norge: Nancy van Werwel Thue. Sverige: Solveig Rosenquist, Sonja Lundell, Evy Zetterqvist. Canada: Eileen Whalley.

30. Ortygia Cup for kvinner, B-divisjon, Canada, 1942

NOR 5 3 ( 5 3) 10 3 ( 0 3) 10 3
SWE 21 1 (21 1) 42 1 (21 1) 63 1
CAN 9 2 ( 9 2) 18 2 ( 9 2) 27 2
          500 m   1000 m   1500 m
N v Werwel Thue NOR 2y 64,0 5 3i 2.14,2 5
S Rosenquist  SWE 1y 62,8 6 1y 2.06,6 7 2i 3.15,6 8
E Whalley    CAN 1i 54,7 9 2i 1.57,3 9 1i 3.08,1 9
S Lundell    SWE 2i 61,7 7 3y 2.08,5 6 2y 3.20,0 7
E Zetterqvist  SWE 3y 60,0 8 2y 2.06,3 8 1y 3.27,8 6

Det ariske verdensherredømmet nærmer seg sin fullbyrdelse, men ennå har ikke germanerne plass i A-divisjonen for menn, dit nederlenderne, som var frekke nok til å slå herrefolket i B-divisjonen i fjor, rykker opp uten kamp fordi russerne uteblir. Som nykommere står de også for tur til å arrangere den. Jeg har tatt ut følgende lag: Sverige: Åke Seyffarth, Göthe Hedlund, Harry Jansson, Curt Fried, Gunnar Hallkvist, Bengt Malmsten, Carl-Erik Blomgren. USA: Ken Bartholomew, Robert Heckenback, Herman van Putten, Art Ballantine, Robert Beal, Robert Fitzgerald, Ted Ellenwood. Japan: Takamasa Hirokawa, Tsuneo Fukai, Reikichi Nakamura, Seito Kin, Sakamoto, Katsuhisa Yamashita, Kiyotaka Takabayashi. Norge: Aage Johansen, Gunnar Konsmo, Leif Martinsen, Hans Engnestangen, Walter Christoffersen, Øyvind Wolff, Richard Greger. Nederland: Herman Buyen, Jacob Havekotte, Piet Keijzer, Jan Langedijk, Piet Zwanenberg, Jan Albert Roos, Siem van Hoorn.

76. Ortygia Cup, Zutphen, 7.-8. februar 1942

SWE 69,5 3 (88  1) 157,5 2 (68,5 3) 226  2 (82 1) 308  2
USA 89  2 (44,5 4) 133,5 3 (74  2) 207,5 3 (59 4) 266,5 3
JAP 41,5 4 (40,5 5) 82  5 (33  5) 115  5 (44 5) 159  5
NOR 92  1 (85,5 2) 177,5 1 (90,5 1) 268  1 (73 2) 341  1
NED 33  5 (66,5 3) 99,5 4 (59  4) 158,5 4 (67 3) 225,5 4
           500 m     5000 m      1500 m     10000 m
Å Seyffarth   SWE 17y 48,6 20,5 13i 8.56,8 25  16i 2.31,0 25  5y 18.29,8 25
K Bartholomew  USA 8i 48,8 17,5 1y 9.28,4 8  10i 2.33,4 21  8i 19.28,0  9
T Hirokawa    JAP 4i 49,9 6,5 11i 9.20,5 16,5 7i 2.36,0 14,5 4y 19.08,3 20
Aa Johansen   NOR 6y 49,0 15  1i 9.11,2 23  3y 2.34,5 19,5 12y 19.10,6 17
H Buyen     NED 11i 49,7 8  7y 9.31,1 6  2y 2.33,2 22  11i 19.23,5 10
G Hedlund    SWE 15y 49,9 6,5 11y 9.16,7 22  18i 2.34,5 19,5 12i 18.49,6 24
R Heckenback   USA 10y 50,0 0  4i 9.21,5 13,5 2i 2.36,0 14,5 6y 19.09,5 19
T Fukai     JAP 16y 50,0 5  3i 9.20,1 18  1y 2.38,4 2  2y 19.10,0 18
G Konsmo     NOR 10i 49,6 0  5i 9.10,5 24  10y 2.33,1 23,5 5i 18.59,9 22
J Havekotte   NED 7y 50,7 3  3y 9.18,6 20  8i 2.37,8 5  1i 19.03,6 21
H Jansson    SWE 3i 49,3 12  10i 9.18,9 19  3i 2.35,4 17  2i 19.55,3  4
H v Putten    USA 18i 48,9 16  12i 9.31,2 5  6y 2.35,8 16  9y 19.39,5  7
R Nakamura    JAP 15i 50,3 0  4y 9.50,9 2  12y 2.42,0 1  9i 20.15,7  2
L Martinsen   NOR 2y 49,3 12  10y 9.17,0 21  18y 2.35,2 18  1y 18.58,0 23
P Keijzer    NED 2i 50,9 1  9i 9.20,5 16,5 14i 2.36,8 10,5 4i 19.12,1f 16
C Fried     SWE 1y 50,9 0  5y 9.22,5 12  9y 2.38,3 3  6i 19.15,4 15
A Ballantine   USA 1i 49,8 0  2i 9.22,9 11  17i 2.37,3 0  3i 19.19,2 13
S Kin      JAP 9i 49,2 14  12y 9.40,2 3  14y 2.36,9 8,5 10y 20.04,8  3
H Engnestangen  NOR 14y 47,6 25  13y 9.21,5 13,5 16y 2.33,1 23,5 13y 19.40,4  6
J Langedijk   NED 6i 50,9 0  6y 9.28,3 9  4i 2.40,3 0  8y 19.20,1 12
G Hallkvist   SWE 7i 50,1 0  2y 9.23,1 10  17y 2.38,6 0  3y 19.15,5 14
R Beal      USA 13y 49,6 9  7i 9.29,6 7  5y 2.36,5 12  11y 19.21,6 11
Sakamoto     JAP 8y 51,8 0  9y 10.00,9 1  13y 2.43,1 0  7i 20.28,2  1
W Christoffersen NOR 11y 50,2 0  6i 9.36,0 4  15y 2.37,4 0  10i 19.48,2  5
P Zwanenburg   NED 3y 52,9 0  8y 9.21,0 15  5i 2.38,1 0  13i 19.37,0  8
B Malmsten    SWE 16i 49,4 10           4y 2.37,9 4
R Fitzgerald   USA 17i 48,3 22,5          7y 2.36,8 10,5
K Yamashita   JAP 13i 49,3 12           9i 2.37,0 7
Ø Wolff     NOR 9y 48,3 22,5          1i 2.37,1 6
J A Roos     NED 12y 48,7 19          11y 2.36,4 13
C-E Blomgren   SWE 12i 48,6 20,5          6i 2.40,4 0
T Ellenwood   USA 5i 47,9 24           8y 2.38,0 0
K Takabayashi  JAP 5y 50,1 4          15i 2.43,7 0
R Greger     NOR 4y 48,8 17,5         11i 2.37,2 0
S v Hoorn    NED 14i 50,8 2          12i 2.36,9 8,5

Så var altså nordmennene tilbake i førersetet, og det med et nokså bisarrt sammensatt lag. Men forbrødring på tvers av innbitte fiendelinjer er jo tross alt hyggelig. For eksempel hilste sikkert Fitzgerald og Hirokawa ekstra hjertelig på hverandre foran duellen deres på 1500 m. De fleste amerikansk-japanske duellene her gikk forøvrig i amerikansk favør.

Finland står for tur til å arrangere B-divisjonen, men har ikke ro hjemme og legger det til Sverige. Jeg har tatt ut følgende lag: Tyskland: Franz Bieser, Werner Egerland, Roman May, Willibald Tastl, Willy Löwinger. Italia: Romano Apollonio, Bruno Celotti, Antonio Fresia, Adalberto Rusconi, Mario Rigoli. Sveits: Arthur Ritzi, Hermann Schöllkopf, Hans Frei, Wilfried Janssen, Adolf Niethammer. Ungarn: Gedeon Ladányi, László Hidvéghy, Ernö Ladányi, Imre Bereknyei, János Kilián. Finland: Lassi Parkkinen, Kurt Skutnabb, Mauri Suomalainen, Aarne Helanterä, Matti Tuomi.

76. Ortygia Cup, B-divisjon, Stockholm, 28. februar-1. mars 1942

GER 51  2 (65,5 1) 116,5 2 (45,5 3) 162  2 (53,5 3) 215,5 2
ITA 26  4 (17  5) 43  4 (16,5 5) 59,5 5 (15  5) 74,5 5
SWI 17  5 (26  4) 43  4 (38  4) 81  4 (29  4) 110  4
HUN 48,5 3 (46,5 3) 95  3 (52  2) 147  3 (60  2) 207  3 
FIN 67,5 1 (55  2) 122,5 1 (58  1) 180,5 1 (52,5 1) 233  1
         500 m     3000 m     1500 m     5000 m
F Bieser   GER 9i 45,4 20  3y 5.16,3 20  7i 2.27,2 20  9y 9.13,3 17
R Apollonio  ITA 3i 52,4 1  9y 5.30,9 11  4y 2.32,2 10,5 8i 9.32,5 9
A Ritzi    SWI 12i 47,9 7  6i 5.31,2 10  6i 2.29,7 16  5i 9.19,2 12
G Ladányi   HUN 7y 46,4 17,5 1y 5.18,7 19  7y 2.27,7 19  9i 9.18,9 13
L Parkkinen  FIN 10i 46,3 19  3i 5.21,5 17  1y 2.30,7 15  3i 9.00,9 20
W Egerland  GER 4y 51,8 0  4i 5.21,3 18  13y 2.35,2 6  3y 9.07,3 19
B Celotti   ITA 11y 47,0 12  10i 5.49,5 3  11y 2.39,7 3  7y 10.04,9 1
H Schöllkopf SWI 7i 48,8 5  8y 5.34,5 7  11i 2.31,3 13  10y 9.35,1 8
L Hidvéghy  HUN 5i 47,0 12  7y 5.30,2 12,5 2y 2.28,3 18  6i 9.11,0 18
K Skutnabb  FIN 3y 46,4 17,5 1i 5.24,6 16  2i 2.29,4 17  4y 9.15,0 16
R May     GER 11i 46,9 14  5y 5.28,5 15  1i 2.32,2 10,5 4i 9.20,3 10,5
A Fresia   ITA 13y 48,8 5  8i 6.00,9 1  5y 2.43,7 0  1y 10.04,1 3
H Frei    SWI 8y 49,1 2,5 9i 5.40,7 5  8y 2.38,4 5  1i 9.56,4 5
E Ladányi   HUN 9y 47,1 10  10y 5.35,0 6  6y 2.34,9 7  7i 9.16,4 15
M Suomalainen FIN 2i 46,6 16  5i 5.29,2 14  13i 2.31,4 12  6y 9.20,3 10,5
W Tastl    GER 8i 48,8 5  6y 5.30,2 12,5 10y 2.32,4 9  8y 9.37,7 7
A Rusconi   ITA 1y 53,2 0  4y 5.56,3 2  12i 2.41,9 2  2y 10.04,8 2
W Janssen   SWI 6i 49,6 0  2y 5.47,1 4  5i 2.39,5 4  2i 10.00,0 4
I Bereknyei  HUN 1i 48,8 0  2i 5.31,4 9  3y 2.36,5 0  5y 9.17,9 14
A Helanterä  FIN 5y 46,7 15  7i 5.33,6 8  10i 2.30,8 14  10i 9.39,6 6
W Löwinger  GER 6y 47,0 12          4i 2.39,1 0
M Rigoli   ITA 12y 47,5 8          3i 2.43,0 1
A Niethammer SWI 2y 49,1 2,5         12y 2.42,3 0
J Kilián   HUN 10y 47,4 9          8i 2.34,3 8
M Tuomi    FIN 4i 47,3 0          9i 2.36,3 0

Til tross for de strålende seirene til Bieser fikk altså tyskerne hendene fulle med disse litt utrente finnene, og den store framgangen ser ut til å ha stagnert en smule. De italienske alliansepartnerne deres virker også noe svekka. Bieser var klart best sammenlagt og har et godt år, men Parkkinen ville antakelig tatt rotta på han med fullt program.

Danskene står for tur til å arrangere C-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Danmark: Erik Hviid, Klaus Heilmann, Jørgen Hviid. Belgia: Pierre Huylebroeck.

76. Ortygia Cup, C-divisjon, Peblingesøen, København, 21.-22. februar 1942

DEN 12 1 (13 1) 25 (13 1) 38 1
BEL 6 2 ( 5 2) 11 ( 5 2) 16 2
         5000 m    500 m   1500 m 
E Hviid    DEN 2i 10.38,8 5 1i 49,9 6 2y 2.47,4 6
P Huylebroeck BEL 1i 10.33,2 6 1y 51,0 5 2i 2.48,1 5
K Heilmann  DEN 2y 10.39,4 4 2i 53,2 3 1i 2.49,8 3
J Hviid    DEN 1y 11.10,0 3 2y 51,4 4 1y 3.03,0 4

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 39x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 12x
4.USA 1A 6x
5.GBR 1A 5x
6.URS 1A 1941
7.SWE 2A 4x
8.AUT 2A 1882
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.LAT 4A 1940
13.JAP 4A 1941
14.HUN 1B 3x
15.SWI 2B 3x
16.FRA 3B 2x
17.CZE 3B 1895
18.ITA 3B 1941
19.EST 5B 1915
20.POL 2C 6x
21.BEL 2C 1942
22.ROM 3C 3x
23.AUS 3D 1936
24.LIT 4D 2x
25.COL 5D 1933

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 274,5 FIN 1929
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 241 CAN 1924
B3: 207 HUN 1942
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 145 CAN 1937
C1: 155 NED 1908
C2: 141,5 AUT 1925
C3: 106,5 AUT 1924
C4: 89 FRA 1929
C5: 85 JAP 1929
D1; 103 HUN 1924
D2: 92,5 DEN 1924
D3: 76,5 CZE 1924
D4: 58,5 ROM 1924
D5: 40 GBR 1924
D6: 31,5 JAP 1924
D7: 18 ITA 1924

Plasseringer år for år:

   1820233050545561707175767879808182838485868788899091929394959697989900010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
NED   A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2 A1 A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3  B1B3B2B4B5B2B2B3B1B1B3B3B2B2B3B3B1A5B1B1B1B2B5B4B1A4
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2 A2A1 A1A2A2A1  A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5    C1    D5 D1C2C4C1C4C2C5C3C3C4C3 D3D1C2
NOR          A2 A3A2 A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1A2A2A3A2A1A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A5A1
DEN           A3A4    A4   B3B4B4B4 C2C1C2C1C3C2     C3   C2 C4C3C3C3C3C2    C3    C4 D2    D3       D5D2C5C5C2C1
USA              A3A3 A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3A1A1A2A3A3A3A3A2A4A4A2A2A2A2A3A3A2A4A2A3A4A2A3A3
AUT                  A2   B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1B1A5B3B3B5C3C2C1B2B1A5A5B1B1A5B1A5A5A5A5
GER                  A4  B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4  C1 B5B3B4B4B3B4B2B3B4B5B5B5C1C1C1C1C1B5C1B5B2B3B2B2
CAN                  A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4 C2B1A4A5B1B2B3B4B1A5B1B1A4A5B2B2B2B3B5C5C1B5
FIN                   A5 B1B1 C1B3B4B1A4 C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2A3A3A1A1A2A1A1A3A3A3A4A3A3A3A2A2A3A3A4A4A3 C1B1
SWE                     B2 B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5A5A4A5B1A5A5A5A5A5B2B3B3B2B2B3B3B3B4B4B3B3B1A2A2
HUN                      B5B5B5B5   C2C2C1B1B3B3 C1B2 C1B3B2B1B1B2B5 C1B4B5B5B3   B3  C1 D1C1B2B5B4B4B4B5B5B5B4B5C1B3B4B4B2B5B3
RUS/URS                      C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4A4 B1A4A4A4A4A4A2A2A3A4A5A4A4A4A4A2A3A2A2A3A1
ROM                        C3                      C5            D4C3C3C4C5 D1C3C4C4C5C5 D2D1 C4
BOH/CZE                       C2C1C2C1B4B5B3B3B5 C2 C1 C2C2C3 C2C5  D1            D3 D5D3D5D2C3C4C3C5D2D1C5C4
SWI                              C4C4   C1    C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2   B2B4B2B2B5B4B5B5C5D6 D1C5C5 D6D4D2 D1C2C2C3B4B4
POL                                    C2C4                    D1C3C4C5 D2D2C3 D1C2C2C2C2C4C2C3C3
FRA                                    C3C5B5C3    C4C4C1B3 C2C1B4B3B5B4   C2C2C2B4B5C1C1C4C2 D1D2D3D3D4D4 D2
EST                                                 C4C4B5 C2   C2 D1C1 D4 D1  D3 D4D1D4D2D3 D3
BEL                                                 C5        C3C4C5C4C4C5 D4      D5   D1 C2
ITA                                                  C3       C5C5D7D2D2D5D3 D2  D3 D5D1C3C4C4C1B3B5
LAT                                                    B4B3   C1 C1B1 D3D1C3C2 D2 D1C4C3C2C5C1B1A4
JAP                                                            D6D1C2C3C2C5C1B4B4B4B5B4B2B2B1A5A5A4A5
LIT                                                               D4D4D5
COL                                                                     D5
AUS                                                                        D3

Beste resultater for kvinner:
1.USA 1A 13x
2.CAN 1A 8x
3.RUS/URS 1A 5x
4.NOR 1A 3x
5.FRA 1A 1909
6.AUT 2A 1905
7.GER 2A 1912
8.SWI 2A 1918
9.JAP 2A 1942
10.FIN 3A 1934
11.ITA 4A 1922
12.NED 4A 1942
13.POL 5A 1932
14.CZE 5A 1942
15.SWE 1B 2x
16.LAT 1B 1927
17.BEL 3C 1934

Poengrekorder:

A1: 284,5 URS 1941
A2: 231 NOR 1940
A3: 183,5 USA 1938
A4: 155 NOR 1936
A5: 114,5 FIN 1936
B1: 160 FIN 1939
B2: 92 SWE 1937
B3: 80 SWE 1936
B4: 57 SWI 1937
B5: 44 FRA 1937
C1: 30 JAP 1934
C2: 18 LAT 1938
C3: 15 CZE 1938
C4: 8 CZE 1934

Plasseringer år for år:

   19050809121317182021222324252627282930313233343536373839404142
NOR   A1A1A2 A1A2 A2A4A2A3A2A3A4A3A4A3A4A4A4A4A2A2A4A3A2A2A2 B3
AUT   A2                  B1A3A5
USA    A2 A1A3A1A1A1A1A1A1A1A2A2A2A2A2A2A2A2A1A1A1A1A2A3A3A3A2A1
FRA     A1                 C1C2C2C1B5B5B3
GER      A2    A3             C1B2B1A5A5A5A4A3
RUS/URS     A2        A3A4A3A4A3A3A3A2A4A3A2A1A1A1A1A1
SWI         A2             B5B5B3B5B4B3
CAN          A3A2A3A2A3A1A1A1A1A1A1A1A1A5B1A5B1B3B4   B2
ITA            A4  A5
JAP               A4A5A5A5A5 A5  C1B1A3A4A4A4A4A3A2
LAT                 B1          C2
SWE                   B1  B2B4B3B2B3B2 B5B3 B1
NED                   B2  B4B2B4B5 C1B1B2B1A5A4
POL                     B1A5B3B2B4B4 C1B4
FIN                      B3B1A3A4A5A5B2B1 B1
BEL                        C3
CZE                        C4  C2C3 B2B2A5