Skøyter - Ortygia-pokalen

1915

Det er krig, og det kan ikke nektes for at krigen legger en aldri så liten demper på skøyteaktiviteten. Noen C-divisjon blir det ikke i år for første gang siden 1902, og ikke siden 1884 har vi hatt resultater fra færre nasjoner. Ungarn og Frankrike skulle møtes om opprykk til B-divisjonen, men med nederlandsk og tysk fravær rykker Frankrike opp uten kamp. Kampen om den siste plassen i A-divisjonen står igjen mellom Sverige og Canada, denne gangen med kanadisk hjemmebane. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: Russ Wheeler, Harry Cody, Lot (Edward?) Roe. Sverige: Paul Zerling, Gustaf Wiberg, Otto Andersson, Emerik Larsson, Henrik Morén, Moje Öholm, Kristian Lindman.

Landskamp Canada-Sverige, Montreal 1915

CAN 27 (24) 51 (26) 77 (24) 101
SWE 25 (28) 53 (26) 79 (28) 107
        500 m   5000 m    1500 m    10000 m
R Wheeler  CAN 1i 46,8 10 3i 9.08,6 10 1y 2.27,6 10 4y 18.26,8 10
P Zerling  SWE 5i 48,4 7 3y 9.19,6 8 1i 2.31,8 8 4i 18.27,8 9
H Cody   CAN 3y 48,2 8 1i 9.13,8 9 3i 2.33,0 7 3y 18.35,6 8
G Wiberg  SWE 3i 49,4 5 4i 9.39,8 4 4i 2.33,8 6 1y 19.12,4 3
L Roe    CAN 2y 47,4 9 4y 9.37,6 5 4y 2.31,0 9 2y 19.00,8 6
O Andersson SWE 2i 50,8 3 1y 9.31,8 7 3y 2.38,6 3 3i 18.50,6 7
E Larsson  SWE 1y 50,8 0 2y 9.35,2 6 5i 2.38,4 4 2i 19.01,6 5
H Morén   SWE 4y 51,8 0 2i 9.56,6 3 2y 2.43,4 0 1i 19.08,8 4
M Öholm   SWE 5y 49,2 6       5y 2.36,6 5
K Lindman  SWE 4i 49,6 4       2i 2.39,8 0

Finland står for tur til å arrangere A-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Ed Horton, Anton J. O’Sickey, Don M. Baker, William Taylor, Walter Kuene, Arthur Gershel, A.B. Hennessey. Russland: Jakov Melnikov, Platon Ippolitov, Sergej Kurbatov, N. Tsjugunov, G. Golubtsjikov, Vladimir Kalinin, A. Nefedov. Finland: Väinö Wickström, Julius Skutnabb, Arvo Tuomainen, Clas Thunberg, Waldemar Bergström, Walter Tverin, Arvo Jalovaara. Norge: Oscar Mathisen, Kristian Strøm, Sverre Aune, Henning Olsen, Ole Mamen, Martin Sæterhaug, Bjarne Frang. Sverige: Paul Zerling, Gustaf Wiberg, Otto Andersson, Emerik Larsson, Oscar Ericson, Moje Öholm, Kristian Lindman.

49. Ortygia Cup, Helsingfors, 6.-7. mars 1915

USA 87,5 1 (71 3) 158,5 3 ( 72,5 3) 231  3 (64 4) 295  3
RUS 48  4 (68 4) 116  4 ( 50,5 4) 166,5 4 (66 3) 232,5 4
FIN 80,5 3 (88 1) 168,5 1 (100  1) 268,5 1 (89 1) 357,5 1
NOR 87,5 1 (75 2) 162,5 2 ( 79  2) 241,5 2 (75 2) 316,5 2
SWE 21,5 5 (23 5) 44,5 5 ( 23  5) 67,5 5 (31 5) 98,5 5
          500 m     5000 m    1500 m     10000 m
E Horton    USA 17i 45,9 24  8i 9.17,5 12 8i 2.31,5 20  1i 19.05,0 8
J Melnikov   RUS 2y 47,4 16  3y 8.57,9 25 9i 2.31,7 19  12i 18.16,3 24
V Wickström  FIN 7y 47,3 17  2y 9.07,8 19 8y 2.32,6 17  3i 18.25,3 20
O Mathisen   NOR 7i 45,5 25  8y 8.59,8 24 11i 2.27,5 25  12y 18.24,6 21
P Zerling   SWE 4y 48,0 11,5 3i 9.18,7 10 14i 2.33,8 11  11i 18.42,4 13
A J O’Sickey  USA 13i 47,2 18  2i 9.09,7 17 12i 2.32,4 18  2y 18.38,5 14
P Ippolitov  RUS 17y 47,8 14  12y 9.05,5 21 12y 2.33,1 13  5y 18.26,3 19
J Skutnabb   FIN 2i 48,1 10  4i 9.00,1 23 15y 2.30,9 23  9y 18.16,4 23
K Strøm    NOR 9y 48,2 8,5 4y 9.13,3 13 14y 2.32,8 15,5 1y 18.28,4 18
G Wiberg    SWE 14y 49,0 3  5y 9.39,0 2 2y 2.34,9 6  6y 19.26,9 4
D M Baker   USA 5i 47,0 19  10i 9.08,2 18 9y 2.32,8 15,5 3y 18.34,2 15
S Kurbatov   RUS 11i 49,0 0  13i 9.12,9 14 3i 2.35,9 4  13y 18.52,7 9
A Tuomainen  FIN 8y 46,6 22  10y 9.05,7 20 11y 2.29,9 24  5i 18.30,8 16
S Aune     NOR 18i 49,2 0  6y 9.04,1 22 15i 2.34,3 8  9i 18.18,2 22
O Andersson  SWE 8i 50,4 1  11y 9.30,7 6 5i 2.39,7 1  4y 19.05,2 7
W Taylor    USA 6y 48,5 0  6i 9.10,5 16 18y 2.34,5 7  13i 18.28,9 17
N Tsjugunov  RUS 12i 50,2 0  1i 9.32,9 5 4y 2.38,5 0  8y 18.48,7 11
C Thunberg   FIN 16i 46,4 23  9y 9.17,8 11 7i 2.31,0 22  11y 19.16,7 5
H Olsen    NOR 10i 46,9 20  9i 9.19,1 9 7y 2.31,1 21  10i 19.53,7 2
E Larsson   SWE 9i 50,4 0  7y 9.34,4 4 6y 2.39,5 2  8i 19.16,2 6
W Kuene    USA 3y 48,0 11,5 12i 9.19,5 8 16y 2.33,4 12  10y 18.48,8 10
G Golubtsjikov RUS 16y 48,6 5,5 5i 9.38,1 3 5y 2.39,5 0  6i 19.35,1 3
W Bergström  FIN 1i 49,9 0  13y 9.11,5 15 18i 2.36,3 0  2i 18.15,5 25
O Mamen    NOR 11y 49,6 0  11i 9.28,2 7 17i 2.37,8 0  4i 18.44,2 12
O Ericson   SWE 3i 51,3 0  1y 9.57,5 1 13i 2.53,1 0  7y 20.05,6 1
A Gershel   USA 15i 48,2 0         10y 2.34,6 0
V Kalinin   RUS 1y 48,6 5,5        2i 2.34,1 9,5
W Tverin    FIN 15y 48,2 8,5        1i 2.32,9 14
M Sæterhaug  NOR 6i 47,9 13         1y 2.34,1 9,5
M Öholm    SWE 12y 48,8 4         4i 2.37,7 3
A B Hennessey USA 10y 47,5 15         3y 2.36,8 0
A Nefedov   RUS 4i 48,4 7         17y 2.35,2 5
A Jalovaara  FIN 14i 49,1 0         6i 2.35,3 0
B Frang    NOR 5y 46,7 21         16i 2.34,3 0
K Lindman   SWE 13y 49,2 2         10i 2.40,9 0

Et par høyst interessante debutanter her.

Canada står for tur til å arrangere B-divisjonen. Jeg har tatt ut følgende lag: Canada: som over. Østerrike: Willy Reisinger, W. Kaufmann, Herbert, H. Drexler, Muts. Ungarn: L. Kraus, K. Hladky. Frankrike: kan bare stille med J. Werner Björk, som året før er registrert som finne, og kanskje egentlig er det i år også (til tross for at han er regjerende fransk mester). Estland: Arthur Kuk.

49. Ortygia Cup, B-divisjon, Montreal 1915

CAN 57  1 (56 1) 113  1 (57 1) 170  1 (55 1) 225  1
AUT 51,5 2 (54 2) 105,5 2 (54 2) 159,5 2 (55 2) 214,5 2
HUN 23,5 3 (22 3) 45,5 3 (22 3) 67,5 3 (22 3) 89,5 3
FRA 17  4 (18 3) 35  4 (17 4) 52  4 (18 3) 70  4
EST 16  5 (15 5) 31  5 (15 5) 46  5 (15 5) 61  5
        500 m    5000 m    1500 m    10000 m
R Wheeler  CAN 5i 45,8 20  2y 8.59,6 20 1i 2.29,8 20 5y 18.46,2 16
W Reisinger AUT 1y 50,8 15  1i 9.37,2 16 5y 2.40,6 16 1i 19.50,2 13
L Kraus   HUN 3y 51,8 13  5y 10.30,6 12 3y 2.52,8 12 3i 22.16,8 8
J W Björk  FRA 2y 48,4 17  2i 9.27,8 18 1y 2.37,8 17 5i 19.44,0 14
A Kuk    EST 2i 50,2 16  3i 9.44,8 15 2y 2.46,8 15 4i 20.10,2 11
H Cody   CAN 1i 47,2 18  1y 9.04,8 19 5i 2.36,2 18 1y 18.55,0 15
W Kaufmann AUT 6i 51,8 13  5i 10.14,8 14 4y 2.51,2 14 3y 21.28,8 10 
K Hladky  HUN 4y 52,0 10,5 6y 10.51,8 10 6i 2.57,8 10 6i 22.55,0 6
L Roe    CAN 6y 46,4 19  3y 9.28,6 17 4i 2.34,2 19 4y 19.51,0 12
Herbert   AUT 5y 51,8 13  6i 10.22,4 13 2i 2.51,6 13 6y 21.55,8 9
H Drexler  AUT 3i 52,8 0  4i 10.44,4 11 3i 2.55,6 11 2y 22.35,6 7
Muts    AUT 4i 52,0 10,5        6y 3.01,0 0

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 22x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 7x
4.GBR 1A 5x
5.USA 1A 3x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.RUS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.BOH 3B 1895
14.FRA 3B 1911
15.EST 5B 1915
16.SWI C1 1899
17.POL C2 1900
18.ROM C3 1888
19.ITA C3 1914
20.BEL C5 1913

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 235,5 FIN 1897
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 88 DEN 1901
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901

Plasseringer år for år:

   1820233050545561707175767879808182838485868788899091929394959697989900010203040506070809101112131415
NED   A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2 A1 A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2 A2A1 A1A2A2A1  A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5
NOR          A2 A3A2 A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2
DEN           A3A4    A4   B3B4B4B4 C2C1C2C1C3C2     C3   C2 C4C3C3C3C3C2
USA              A3A3 A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3
AUT                  A2   B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2
GER                  A4  B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4
CAN                  A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1
FIN                   A5 B1B1 C1B3B4B1A4 C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1
SWE                     B2 B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5
HUN                      B5B5B5B5   C2C2C1B1B3B3 C1B2 C1B3B2B1B1B2B5 C1B4B5B5B3
RUS/URS                      C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4
ROM                        C3                      C5
BOH/CZE                       C2C1C2C1B4B5B3B3B5 C2 C1 C2C2C3 C2C5  D1
SWI                              C4C4   C1    C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2
POL                                    C2C4 
FRA                                    C3C5B5C3    C4C4C1B3 C2C1B4
EST                                                 C4C4B5
BEL                                                 C5
ITA                                                  C3

Beste resultater for kvinner:
1.NOR 1A 3x
2.FRA 1A 1909
3.USA 1A 1912
4.AUT 2A 1905
5.GER 2A 1912
6.RUS 2A 1913

Poengrekorder:

A1: 42 NOR 1913
A2: 18 GER 1912
A3: 18 USA 1913

Plasseringer år for år:

   190508091213
NOR   A1A1A2 A1
AUT   A2
USA    A2 A1A3
FRA     A1
GER      A2
RUS       A2