Skøyter - Ortygia-pokalen

1918

Igjen har vi en damekamp, nå mellom USA og Sveits, som er debutant og dermed får arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Helen Slattery, Florence Krapowicz. Sveits: Abplanalp.

7. Ortygia Cup for damer, Bern, 3. februar 1918

USA 10 1 (11 1) 21 1
SWI 5 2 ( 4 2) 9 2
        500 m   1500 m
H Slattery USA 1y 72,6 6 1i 3.55,8 6
Abplanalp  SWI 1i 73,6 5 1y 4.12,8 4
F Krapowitz USA 2y 74,8 4 2y 4.08,4 5

Kampen om den siste plassen i A-divisjonen for menn står mellom Sverige og Nederland, og nederlenderne står for tur til å ta arrangementet. Jeg har tatt ut følgende lag: Nederland: Albert J. Wajer, P.A. van Laar, Henri Hermans, J. van de Meulenhof, Hub Heinemans, Harm Bartelds, D.D. Bartelink. Sverige: Eric Blomgren, Petrus Axelsson, Axel Blomqvist, Erik Wingnér, Axel Eriksson, Gustaf Wiberg, Werner Eriksson.

Landskamp Nederland-Sverige, Helmond, 5. januar 1918

NED 15 (15) 30 (15) 45
SWE 40 (40) 80 (40) 80
          500 m   1500 m    5000 m
A J Wajer    NED 7i 60,4 4 6i 3.15,6 5 2y 11.57,4 5
E Blomgren   SWE 6y 55,0 10 1i 3.00,0 9 4y 10.44,0 10
P A v Laar   NED 3y 60,0 5 1y 3.19,4 4 4i 12.22,4 4
P Axelsson   SWE 1y 56,8 7 2i 2.59,4 10 2i 10.50,2 9
H Hermans    NED 6i 65,0 1 3y 3.29,0 2 3y 12.46,8 3
A Blomqvist   SWE 3i 55,2 9 6y 3.00,2 8 3i 10.53,0 8
J v d Meulenhof NED 5i 68,2 0 4y 3.46,4 0 5y 12.53,2 2
E Wingnér    SWE 7y 57,2 0 4i 3.06,6 6 1i 11.17,0 6
H Heinemans   NED 4i 65,0 0 7y 3.29,2 1 1y 13.09,0 1
A Eriksson   SWE 4y 58,2 0 7i 3.11,4 0 5i 11.16,8 7
H Bartelds   NED 2i 60,8 3 5i 3.25,0 3
G Wiberg    SWE 2y 55,8 8 5y 3.05,2 7
D D Bartelink  NED 1i 61,8 2 2y 3.31,4 0
W Eriksson   SWE 5y 57,0 6 3i f,dnf  0

I år står Norge for tur til å arrangere A-divisjonen igjen. Jeg har tatt ut følgende lag: USA: Charles Jewtraw, William Taylor, Joe Miller, A. Grafing, Archie Rogers, Stanley Gershel, Joe Moore. Finland: Clas Thunberg, Julius Skutnabb, Arvo Tuomainen, Aksel Belewicz, Waldemar Bergström, Ilmari Danska, Lauri Helanterä. Norge: Kristian Strøm, Gustav Gulbrandsen, Martin Sæterhaug, Fridtjof Paulsen, Ole Mamen, Oskar Olsen, Theodor Pedersen. Den russiske sovjetrepublikk: Jakov Melnikov, Vasilij Ippolitov, A. Gazenfus, Mikhail Bojtler. Sverige: som over.

52. Ortygia Cup, Frogner Stadion, 16.-17. februar 1918

USA 74  3 (63 3) 137  3 (76 2) 213  3 (75  2) 288  3
FIN 81  2 (72 2) 153  2 (71 3) 224  2 (68  3) 292  2
NOR 93,5 1 (87 1) 180,5 1 (92 1) 272,5 1 (91,5 1) 364  1
RUS 35,5 5 (62 4) 97,5 4 (31 5) 128,5 5 (55  4) 183,5 4
SWE 40  4 (40 5) 80  5 (54 4) 134  4 (34,5 5) 168,5 5
         500 m     5000 m    1500 m     10000 m
C Jewtraw   USA 13y 45,9 23  12i 9.09,7 11 7i 2.29,3 19  2y 19.11,9 9
C Thunberg  FIN 15y 45,6 24  12y 8.58,8 23 10i 2.25,3 25  12y 18.32,8 22
K Strøm    NOR 12i 46,3 22  2i 9.00,1 21 11y 2.28,1 23  4y 18.25,2 24
J Melnikov  RUS 3y 46,8 18,5 9y 8.55,0 25 10y 2.28,9 20  5i 18.24,8 25
E Blomgren  SWE 13i 47,1 16  3i 9.06,6 15 5y 2.28,3 22  8y 19.09,9 10,5
W Taylor   USA 15i 46,8 18,5 1y 9.08,9 13 9i 2.29,8 17  9i 19.02,8 14
J Skutnabb  FIN 5i 47,6 13,5 3y 8.57,6 24 11i 2.29,5 18  5y 18.44,5 19
G Gulbrandsen NOR 8i 48,1  8,5        12y 2.30,3 14
V Ippolitov  RUS 9y 47,6e 12  8i 9.13,0 8 4y 2.34,5 6  7y 18.47,0 18
P Axelsson  SWE 12y 48,1  8,5 5y 9.09,1 12 8y 2.31,3 11  9y 19.07,0 12
J Miller   USA 11y 47,8 11  8y 9.04,8 16 5i 2.28,4 21  10y 18.58,8 15
A Tuomainen  FIN 7y 48,8  0  4i 9.03,5 18 6y 2.30,6 13  4i 19.17,6 8
M Sæterhaug  NOR 6i 46,4 21  9i 9.11,1 10 9y 2.30,1 15,5 2i 19.09,9 10,5
A Gazenfus  RUS 1i 50,6  3  5i 9.22,0 7 16i 2.37,6 3  11y 19.27,0 7
A Blomqvist  SWE 2y 48,8  5  6i 9.22,7 6 3i 2.31,1 12  11i 19.30,7 6
A Grafing   USA 10y 51,4  0  10i 9.12,4 9 2i 2.36,9 0  7i 18.49,0 17
A Belewicz  FIN 8y 46,7 20  2y 9.28,9 5 14i 2.33,4 7  1i 20.02,2 3
F Paulsen   NOR 11i 48,7  0  10y 9.03,4 19 6i 2.28,0 24  8i 18.30,1 23
M Bojtler   RUS 7i 51,8  2  6y 8.59,0 22 8i 2.40,0 2  12i 19.34,4 5
E Wignér   SWE 6y 49,2  4  4y 9.35,9 3 2y 2.37,4 4  3i 20.24,9 2
A Rogers   USA 5y 50,0  0  7y 9.08,6 14 3y 2.32,8 9  6i 18.42,6 20
W Bergström  FIN 16i 50,6  0  11y 9.41,3 2 13y 2.36,6 0  3y 18.56,8 16
O Mamen    NOR 1y 48,4  0  7i 9.00,3 20 4i 2.33,8 0  10i 18.41,7 21
A Eriksson  SWE 14i 50,2  0  11i 9.35,7 4 15y 2.42,2 0  1y 19.53,7 4
S Gershel   USA 4i 47,4 15         1i 2.31,6 10
I Danska   FIN 9i 47,6 13,5        1y 2.37,0 0
O Olsen    NOR 14y 45,4 25         14y 2.32,9 0
G Wiberg   SWE 4y 48,4  6,5        12i 2.36,2 5
J Moore    USA 2i 48,4  6,5        15i 2.33,3 0
K Helanter‡  FIN 10i 47,9 10         16y 2.33,1 8
T Pedersen  NOR 3i 47,0 17  1i 9.04,4 17 7y 2.30,1 15,5 6y 19.05,5 13
W Eriksson  SWE 16y 49,2  0         13i 2.38,5 0

Arrangementet av den amputerte B-divisjonen går til Sveits, som er tilbake igjen etter noen års fravær. Jeg har tatt ut følgende lag: Nederland: Albert J. Wajer, P.A. van Laar, Henri Hermans, J. van de Meulenhof, Harm Bartelds. Østerrike: Rudolf Schmidt, R. Hoerde, K. Reischl, H. Brück, Fr. Karlinger. Sveits: Max Kniel, Alfred Kaltenbrunner, Hans Picker, Emil Leicht, Peter Buol. Frankrike: J Werner Björk.

52. Ortygia Cup, B-divisjon, Davos, 2.-3. februar 1918

NED 30,5 3 (32 3) 62,5 3 (29 3) 91,5 3
FRA 13  4 (16 4) 29  4 (16 4) 45  4
AUT 49  1 (46 1) 95  1 (50 1) 145  1
SWI 37,5 2 (36 2) 73,5 2 (35 2) 108,5 2
          500 m    1500 m    5000 m
A J Wajer    NED 1y 51,0 9  3y 2.45,2 12 4y 10.07,4 12
J W Björk    FRA 7i 49,0 13  6y 2.35,6 16 3i 9.08,8 16
R Schmidt    AUT 6y 48,8 14  6i 2.38,6 14 5y 9.32,6 15
M Kniel     SWI 6i 47,8 15  1y 2.41,6 13 5i 10.01,4 13
P A v Laar   NED 2i 50,6 10  3i 2.49,0 9 2y 10.32,4 8
R Hoerde    AUT 4y 47,6 16  1i 2.37,6 15 3y 9.57,8 14
A Kaltenbrunner SWI 3i 49,6 12  8y 2.45,4 11 4i 10.21,8 9
H Hermans    NED 8y 55,6 4,5 7i 2.58,6 5 1i 10.56,8 5
K Reischl    AUT 1i 51,2 8  2i 2.47,8 10 2i 10.21,6 10
H Picker    SWI 2y 52,0 6  7y 2.49,6 8 7i 10.32,6 7
J v d Meulenhof NED 8i 58,8 0  4i 3.16,0 0 6i 11.03,2 4
H Brück     AUT 7y 49,8 11  8i 2.53,6 7 7y 10.17,6 11
E Leicht    SWI 4i 55,6 4,5 4y 3.01,2 4 1y 10.55,8 6
H Bartelds   NED 3y 51,4 7  2y 2.54,6 6
F Karlinger   AUT 5y 56,4 0  5y 3.04,0 0
P Buol     SWI 5i 60,8 0  5i 3.21,0 0

Statistikk:
Beste resultater:

1.NOR 1A 23x
2.NED 1A 12x
3.FIN 1A 8x
4.GBR 1A 5x
5.USA 1A 4x
6.SWE 2A 2x
7.AUT 2A 1882
8.RUS 2A 1914
9.CAN 3A 7x
10.DEN 3A 1871
11.GER 4A 3x
12.HUN 1B 3x
13.SWI 2B 1918
14.FRA 3B 2x
15.BOH 3B 1895
16.LAT 3B 1917
17.EST 5B 1915
18.POL 2C 1900
19.ROM 3C 1888
20.ITA 3C 1914
21.BEL 5C 1913

Poengrekorder:

A1: 411,5 NOR 1894
A2: 356 USA 1894
A3: 327,5 NED 1886
A4: 268 CAN 1901
A5: 225 RUS 1911
B1: 291 SWE 1910
B2: 235,5 FIN 1897
B3: 194 HUN 1904
B4: 169,5 AUT 1904
B5: 131 GER 1903
C1: 155 NED 1908
C2: 120,5 AUT 1901
C3: 88 DEN 1901
C4: 74 POL 1901
C5: 64,5 FRA 1901

Plasseringer år for år:

   1820233050545561707175767879808182838485868788899091929394959697989900010203040506070809101112131415161718
NED   A2A2A1A1A1A1A1A1A1A2A1A2A1A1A2 A1 A1A3A4A3A3A4A4A5A4A4A5B5C2C1B4B1A5A5B3B1B4B4B5C1B4B3B5B3B3B3  B1B3
ENG/GBR A1A1A2A2A2A2A2 A2A1 A1A2A2A1  A4A4A5A3A5A4A5A5B1A5B4B4B4B4B5B3B3B5B2B4B5B5C2C1B3B3B5C4C1C3C5
NOR          A2 A3A2 A4A3A3A1A2A2A2A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A1A3A2A3A3A3A1A1A4A3A1A4A2A3A3A1
DEN           A3A4    A4   B3B4B4B4 C2C1C2C1C3C2     C3   C2 C4C3C3C3C3C2    C3
USA              A3A3 A5A3A3A1A5A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A3A2A2A2A2A2A1A2A2A1A3A2A1A3
AUT                  A2   B2B3B3B4B5B5B5B3B2B5C2C1B4B5B5C2C1B2B4B1B5B4B4B2B4B2B2B2B2B2B2B2B1
GER                  A4  B4B3B1B1B3B3B2B3B1A5B2B2B1A4A4A5B4B3B5C1C1B2B3B5C1B2B4B5B4B4  C1
CAN                  A5A4A3A3A4A5A4A5B1B3B2B5B1A3A4A3A3A5A3A4A3A4A4A4A5A5A5B1A5B1B1B1B1B1B1B4
FIN                   A5 B1B1 C1B3B4B1A4 C1C3C1B2B1A2A4A3A4A3A1A1A1A1A1A3A4A3A1A3A3A1A1A2A2
SWE                     B2 B2B2B1A2A3A3A3A3A4A3A4A5B2B4B3B1A5A5A5A4A4A4A5B1A2A4A5A5A5A5A5A5
HUN                      B5B5B5B5   C2C2C1B1B3B3 C1B2 C1B3B2B1B1B2B5 C1B4B5B5B3
RUS/URS                      C2C1B2B4B4B2B3B1A5A5B2B1B2B1B4B1B2B3B3B2B1A4A3A5A5A4A2A4A4A4A4
ROM                        C3                      C5
BOH/CZE                       C2C1C2C1B4B5B3B3B5 C2 C1 C2C2C3 C2C5  D1
SWI                              C4C4   C1    C3C4C1C3C2C2C2C2C3C1C2   B2
POL                                    C2C4 
FRA                                    C3C5B5C3    C4C4C1B3 C2C1B4B3B5B4
EST                                                 C4C4B5 C2
BEL                                                 C5
ITA                                                  C3
LAT                                                    B4B3

Beste resultater for kvinner:
1.NOR 1A 3x
2.USA 1A 3x
3.FRA 1A 1909
4.AUT 2A 1905
5.GER 2A 1912
6.RUS 2A 1913
7.SWI 2A 1918

Poengrekorder:

A1: 42 NOR 1913
A2: 18 GER 1912
A3: 18 USA 1913

Plasseringer år for år:

   1905080912131718
NOR   A1A1A2 A1A2
AUT   A2
USA    A2 A1A3A1A1
FRA     A1
GER      A2
RUS       A2
SWI         A2