Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaRekord på rekord

Det var ikke noen stor mangel på skøytestoff sommeren 1918, tydeligvis, og som den første av flere norske aviser brakte Jarlsberg og Larviks Amtstidene tirsdag den 20. august et utdrag av en artikkel fra Minneapolis-avisa Vikværingen av en Harry Svendsen som la ut om Oscar Mathisens bedrifter i Amerika. Åpenbart et partsinnlegg, men med flere nye interessante detaljer. Jeg gjengir det eksakt slik det står med alle ortografiske og tallmessige særegenheter, bortsett fra at jeg bytter ut den gotiske skrifta og legger inn noen avsnitt, begge for å gjøre det mer leselig:

Naar vi kaster et blik tilbake over norsk sport og idræt, er der intet, som har fremhævet Norge mere end skøitesporten. Helt fra Axel Paulsens dage har nordmændene vist sig som mestre paa dette omraade, og vi mindes lysende navne som Harald Hagen, Olav Rønne (Olav Rønne?? – min anm.), Sinnerud, Rudolf Gundersen, Peder Østlund, Sigurd Mathisen, — ja, vi kunde gjerne nævne mange flere, men intet navn staar der mere glans av end Oscar Mathisen.
(Her har Amta klipt bort et sammendrag av de europeiske skøyteprestasjonene til Oscar.)
Oscar Mathisen med frue reiste hit til Amerika den 29. oktober 1916 med „Kristianiafjord” og ankom til Newyork. Han fik da straks en anelse om de store vanskeligheter han hadde at overvinde. Han fortæller selv om sit første forsøk paa indendørs bane: „Jeg tok langsiden i ét tak og svingen i væggen og lurte noksaa stygt paa hvordan det skulde gaa.” Men han tok allikevel fat, og det viste sig snart, at han ogsaa er mester paa disse stuegulv.
Første gang han løp her i Minneapolis var vinteren 1917, og hans motstander var en av de bedste løpere, Amerika har hat, nemlig John Nilsson. Oscar vandt overlegent og satte ny inden- og utendørs-rekord paa enmilen med 2.34 og tre femtedel (sic). Vi skal senere komme tilbake til denne rekord.
Det var alt med undtagelse av nogen opvisninger for sæsonen 1916—17. Oscar utfordret ogsaa Baptie og Mc. Lean, men kom ikke til nogen forstaaelse med dem paa grund av de urimelig korte distancer, som han aldrig hadde gaat før.
Saa kom sæsongen 1917—18, og løpene med Robert Mc. Lean i Chicago. Forholdene var her av saa stor betydning, at det fortjener en anmerkning. Banen i Chicago er verdens største indendørs. Men den er kunstig, d. v. s. isen er kunstig og kan derfor benyttes hele aaret. Mc. Lean er født i Chicago og er derfor saa at si opvokset paa denne skøitebane, og da Oscar desuten trænet paa utendørs bane, er det let at se grunden for Mc. Leans seir. Mc. Lean kalder sig selvfølgelig verdensmester, en titel, som det forresten ikke tar svært meget at erobre her i Amerika.
Der blev saa arrangert et løp mellem Oscar og Norval Baptie, som foregik paa Hippodrome Skating Rink i Minneapolis. Avisene her i byen har ikke git grei nok forklaring, derfor vil jeg gjøre det her. Avtalen mellem Oscar og Baptie var at banen skulde utlægges som den var 1916 (sic) under løpene mellem Oscar og Johnny Nilsson. Den var da 10 runder til milen. Ja, Tom Eck, Bapties Manager, forsøkte at lægge banen mere rund, for som han la den, var den i 1916 12 fot for lang for hver runde, eller 120 fot til 10 runder, som blev regnet for en mil. Men Oscar sa, at det var det samme, bare banen blev lagt, saa han kunde faa langsider og ikke bare svinger. Efter en del diskussion blev banen lagt ut efter forrige aars maal, og var saaledes 120 fot for lang for milen. Løpene begyndte næste aften med 220 yards. Baptie vandt dette løp paa 20 sekunder. Den tid blev notert som ny verdensrekord.
Nu kommer det merkelige: Northwestern Skating Association vilde ikke anerkjende Oscars rekord paa enmilen, 2.34 og tre femtedels sekund, paa grund av, at banen er for kort, og denne gang sier Tom Eck og flere med ham, at banen er 120 fot for lang til milen, og det er samme bane, som rekorden for enmilen blev sat paa.
Næste løp var halvmilen. Dette løp var det mest spændende, jeg har set, og jeg har set mange skøiteløp. Jeg skal forsøke at gjengi litt av stemningen, som hersket. En siger „De vakke no rart i, at’n Oscar tapte 220, for han derre Baptie starta jo, føre skudde gik.” En anden: „Bare vent til halvmila, saa komer nok ’n Oscar tel aa vise ’n skohæla.” Nogen andre var nede og tok sig en hjertestyrkning, mens man ventet. Der var egte Frogner-stemning paa Hippodromen den kveld.
Endelig kom løperne ut og blev mottat med begeistring. De stillet sig til start. Jeg vil her anmerke de amerikanske løperes enestaaende høreevne, idet de starter længe før skuddet gaar, og faar saaledes en 6 a 8 fots forsprang. Baptie opfanget lyden, før skuddet gik og fik saaledes et forsprang, som han beholdt de 4 første runder. Spændingen var irriterende(sic), da skuddet gik for siste runde. Baptie anstrengte sig til det yderste, men til ingen nytte, idet Oscar gled over linjen som første mand. Jubelen var stor, og man kunde høre én, som sang: „Han derre Baptie, ja han var fæl, men bedst er ’n Oscar likevæl.”
Tremilen var næste løp. Baptie la sig her simpelthen ned og skyldte paa, at han hadde ødelagt sine skøiter.
Torsdag kom, og jeg gik naturligvis opp paa banen, og hvad fik jeg se? Jo Baptie og hans Manager hadde simpelthen forandret banen tvertimot alle slags sportsregler og faat en cirkel istedetfor en Oval. Jeg skulde ikke sagt saa meget om det, hadde de endda git Oscar besked, saa han i hvert fald kunde faat anledning til at prøve banen. For jeg er overbevist om, at Oscar kunde slaat Baptie i alt over 220 yards. Og toppunktet kom, da Baptie uten videre satte stoler som merker rundt i svingene, for, som nogen spottende bemerket, at ha noget at sitte og hvile sig paa under 1- og 2 milen, saa han ikke behøvet at lægge sig paa den kolde is.
Flere av de tilstedeværende raadet Oscar til ikke at løpe under disse forhold, og resultatet blev, at Baptie løp 440-yarden alene og selvfølgelig vant overlegent. Dette var løpene med Baptie.
Søndag tok løpene med Mc. Lean sin begyndelse. Første løp var 220 yards, som Mc Lean vandt efter en flyvende start. Naar jeg sier flyvende start, mener jeg Mc Leans maate at starte paa, som ikke vilde bli godkjendt noget sted ellers. Han løper nemlig i en rund ring paa startplassen hele tiden og har derfor fart. Internasjonale regler sier, at man skal staa stille paa linjen, til skuddet gaas eller flaget falder.
Milen var det næste løp, som Oscar vandt ovelegent, og saa kom 2-milen. I dette løp forekom det mig, som om der var noget, som holdt igjen for Oscar. Han gikk ikke godt, og grunden var vel den korte hvile, mellom disse haarde løp, nemlig bare 15 a 20 minutter. Mc Lean hadde 5 massører til at arbeide paa sig og kunde derfor bli færdig paa denne korte tid, mens Oscar hadde bare en. Nok av det, Mc Lean vandt løpet og har derfor al ære av det.
Tirsdag aften aapnedes med 440-yards løp. Mc Lean var her en 6 a 8 fot bortover banen, før startskuddet lød, og de kom ind efter mine begreper likt, og løpet skulde være erklært dødt, eller hvis det skulde gis til nogen, saa skulde Oscar hat det paa grund av de 6 a 8 fot, Mc Lean stjal i starten.
Halvmilen var det næste. Her viste Oscar, at han hadde begyndt at forstaa „gamen.” idet han holdt et vaakent øie med Mc Leans bevægelser, vistnok fast bestemt paa, at denne gang skulde ikke Mc Lean faa noget forsprang. Dommerne og starterne var ogsaa vaakne, idet løperne maatte starte om igjen tre gange, før de kom avsted. Oscar ledet, og saa kom det fatale, idet Mc Lean i tredje runde faldt — efter alle kunstens regler. Merkværdig forresten. Oscar, som har gaat paa disse baner et aar, har ikke faldt én gang, og disse løpere, som ikke er vandt til andre baner, falder, saa fort der er utsigt til at tape et løp. „Daarlige sportsmænd” er den eneste benævnelse for sligt.
Men Oscar viste dem, at han er den bedste allikevel, idet han i Superior 14 dage efter satte tre nye verdensrekorder paa indendørs bane. Han løp halvmilen paa 1.12(sic) og milen paa 2,32.2(sic) og tremilen paa 8.12(sic), og det var under opsyn av Superior bys Mayor og politichef, og banen var lagt ut av to av byens ingeniører.
I mars løp han med Harley Davidson, som han beseiret med lethet i 220 yards, 440 yards og halvmilen. Endda var Davidson fræk nok til at skrive i Chicagoaviserne, at han slog Oscar i 220 yards.
Dette er alt, som har foregaat hittil. Jeg slutter med haab om, at næste vinter vil bringe fred over landet og mere anledning til at dyrke sporten, og alle, som interesserer sig for skøite- og skisport, kommer sammen og faar istand en forening, som der kan staa respekt av over hele verden, for evnerne mangler vi ikke — bare, bare enighet.

Imens pågikk slaget om Amiens. Den tyske våroffensiven var gjort om til en retrett, og territoriene de hadde kjempa seg til om våren gikk tapt ett for ett. Torsdag den 8. august rykka britiske, kanadiske, australske og franske styrker 13 km fram med støtte av 500 stridsvogner og tok nesten 30000 krigsfanger. Den 9. sto kampen om Montdidier, 3,5 mil sørøst for Amiens, og den 10. beslutta tyskerne å trekke seg tilbake til den sterkt befesta Hindenburg-linja og oppga dermed alt det nyerobra territoriet.

Fredag den 9. beslutta den britiske regjeringa å anerkjenne det tsjekkoslovakiske nasjonalrådet som forvalter av det framtidige statsstyret for Tsjekkoslovakia. Tsjekkere og slovaker i eksil hadde begynt å slutte seg sammen i foreninger etter krigsutbruddet i 1914 i håp om å få egne land etter krigen. Tomáš Masaryk grunnla Den tsjekkiske utlandskomiteen, en samlende tsjekkisk organisasjon, i Paris i november 1915, og da slovaker også slutta seg til, skifta de kort etter navn til Det tsjekkoslovakiske nasjonalrådet. De var aktive og effektive gjennom hele krigen og rekrutterte mange tsjekkere og slovaker i øst og vest til den tsjekkoslovakiske legionen.

Tirsdag den 13. august satte italienske alpinister en verdensrekord da de slo østterikerne i slaget om San Matteo, en fjelltopp i Ortler-kjeden som østerrikerne hadde kontrollert til da. Det var verdens høyeste militære slag til da i 2800 meters høyde over havet. Rekorden sto til 1999 da India og Pakistan møttes i Kargil-krigen i omtrent eksakt det dobbelte av denne høyden.

René FonckOnsdag den 14. august satte den franske flygeren René Fonck også en verdensrekord da han i sin trufaste SPAD S.XII skøyt ned 3 tyske fly på 10 sekunder. Flya kræsja innen 100 meters avstand fra hverandre. Krigen gikk virkelig ikke tyskernes vei nå. Fonck var Frankrikes og egentlig hele Ententens svar på Den røde baron med 75 bekrefta luftseire. Og det kan være atskillig flere, for han gjorde krav på 142 seire som ikke kunne bekreftes. Bildet viser Fonck med en rest etter et tysk fly han har ødelagt.

Curtiss 18TNok en rekord gikk føyka mandag den 19. august da en Curtiss 18T Wasp trippeldekker fløy vannrett i hele 262 kilometer i timen. Hvem hadde fantasert om slike svimlende hastigheter bare 100 år før?

Bildene er fra Wikipedia.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn
1.Oskar Olsen      NOR 44,9 Frogner    19.1.1918
2.Kristian Strøm    NOR 45,3 Frogner    19.1.1918
3.Sigurd Syversen    NOR 45,9 Frogner    19.1.1918
4.Theodor Pedersen   NOR 46,0 Dælenenga  30.12.1917
5.Martin Sæterhaug   NOR 46,4 Frogner    16.2.1918
6.Gunerius Schou    NOR 46,6 Kongsberg   17.2.1918
7.Ole Mamen       NOR 46,7 Dælenenga   6.1.1918
8.Roald Larsen     NOR 47,0 Frogner    19.1.1918
9.Eric Blomgren     SWE 47,1 Frogner    16.2.1918
10.Axel Blomqvist    SWE 47,3 Stockh stadion 2.3.1918
11.Gustav Gulbrandsen  NOR 47,4 Frogner    19.1.1918
12.Frithjof Paulsen   NOR 47,5 Frogner   16.12.1917
(Norval Baptie     USA 47,6 Chicago    14.4.1918)
13.Hans Trygve Hansen  NOR 47,8 Frogner   16.12.1917
Max Kniel        SUI 47,8 Davos     3.2.1918
Gustaf Wiberg      SWE 47,8 Stockh stadion 2.3.1918
16.Eugen Berntzen    NOR 48,0 Dælenenga   6.1.1918
Frithjof Lindteigen   NOR 48,0 Kongsberg   13.1.1918
Ernst Kleven      NOR 48,0 Drammen    10.2.1918
19.Alfred Christiansen NOR 48,1 Frogner    20.1.1918
Petrus Axelson     SWE 48,1 Frogner    16.2.1918
Alf Horne        NOR 48,4 Kongsberg   17.2.1918
Jakov Melnikov     RUS 48,4 Moskva DP   18.2.1918
Bjørn Refsum      NOR 48,4 Horten     3.3.1918
Eugen Engebretsen    NOR 48,4 Horten     3.3.1918
25.Rolf Reiersen    NOR 48,5 Frogner    20.1.1918
Erling Søberg      NOR 48,5 Hamar     24.2.1918
Birger Halvorsen    NOR 48,5 Hamar     10.3.1918
28.Rolf Larsen     NOR 48,6 Dælenenga   6.1.1918
Olav Olsen       NOR 48,6 Frogner    16.2.1918
30.Harald Strøm     NOR 48,7 Horten     3.3.1918
Knut Sundheim      NOR 48,7 Horten     3.3.1918
1000 m menn
1.R. Hoerde      AUT 1.48,2 Wien     5.2.1918
2.Torleif Ranum    NOR 1.49,4 Trondheim  10.3.1918
3.Rudolf Scmidt    AUT 1.49,8 Wien     5.2.1918
4.H. Brück      AUT 1.51,5 Wien     5.2.1918
5.Bjarne Hval     NOR 1.53,0 Drammen   10.2.1918
6.Amund Arnes     NOR 1.54,4 Trondhjem  20.1.1918
7.Rolf Backe     NOR 1.55,1 Frogner   10.2.1918
8.Peder Arndt     NOR 1.55,4 Drammen   17.2.1918
9.Aksel Belewicz   FIN 1.55,6 Helsinki   6.1.1918
10.Harry Halvorsen  NOR 1.56,6 Frogner   10.2.1918
11.Waldemar Bergström FIN 1.56,7 Helsinki   6.1.1918
Alf Mortensen     NOR 1.56,7 Drammen   10.2.1918
13.Willy Braarud   NOR 1.56,8 Frogner   10.2.1918
14.Julius Skutnabb  FIN 1.57,0 Helsinki   6.1.1918
15.Andorf Bjørnlund  NOR 1.58,0 Tvedestrand 17.2.1918
16.Trygve Buran    NOR 1.58,2 Trondheim  10.3.1918
17.Sverre Larsen   NOR 1.58,5 Frogner   10.2.1918
18.Alfred Strömstén  FIN 1.58,8 Helsinki   6.1.1918
19.Lorang Andresen  NOR 1.59,2 Frogner   10.2.1918
20.Harald Grønneberg NOR 1.59,4 Drammen   17.2.1918
21.Leif Hamborgstrøm NOR 1.59,7 Drammen   17.2.1918
22.Eugen Johannessen NOR 2.00,0 Drammen   17.2.1918
23.Arthur Lyngbakken NOR 2.00,5 Nordre Osen 28.12.1917
24.Arne J. Larsen   NOR 2.00,9 Frogner   10.2.1918
25.Osman Dieseth   NOR 2.01,0 Frogner   10.2.1918
Karl Linder      NOR 2.01,0 Tvedestrand 17.2.1918
27.Thorleif Mortensen NOR 2.01,5 Drammen   10.3.1918
28.Kjell Solberg   NOR 2.01,7 Horten    17.2.1918
29.Hroar Hagen    NOR 2.01,8 Frogner   10.2.1918
30.Finn Gramstad   NOR 2.02,0 Tvedestrand 17.2.1918
1500 m menn
1.Kristian Strøm     NOR 2.25,1 Frogner   20.1.1918
2.Frithjof Paulsen    NOR 2.28,0 Frogner   17.2.1918
3.Eric Blomgren     SWE 2.28,3 Frogner   17.2.1918
4.Clas Thunberg     FIN 2.28,8 Helsinki Kai 20.1.1918
5.Olav Olsen       NOR 2.29,1 Frogner   17.2.1918
6.Theodor Pedersen    NOR 2.30,1 Frogner   17.2.1918
Martin Sæterhaug     NOR 2.30,1 Frogner   17.2.1918
8.Hans Trygve Hansen   NOR 2.30,3 Frogner   17.2.1918
Gustav Gulbrandsen    NOR 2.30,3 Frogner   17.2.1918
10.Sigurd Syversen    NOR 2.30,5 Frogner   17.2.1918
11.Oskar Olsen      NOR 2.30,9 Frogner   20.1.1918
Jakov Melnikov      RUS 2.30,9 Moskva DP  19.2.1918
13.Axel Blomqvist    SWE 2.31,1 Frogner   17.2.1918
14.Petrus Axelson    SWE 2.31,3 Frogner   17.2.1918
15.Ole Mamen       NOR 2.32,9 Dælenenga   6.1.1918
16.Julius Skutnabb    FIN 2.33,0 Helsinki Kai 20.1.1918
17.Ole Olsen       NOR 2.33,4 Horten    3.3.1918
18.Arvo Tuomainen    FIN 2.34,1 Helsinki Kai 20.1.1918
19.Roald Larsen     NOR 2.35,0 Frogner   20.1.1918
20.Harald Strøm     NOR 2.36,1 Horten    3.3.1918
21.Gustaf Wiberg     SWE 2.36,2 Frogner   17.2.1918
22.Knut Sundheim     NOR 2.36,2 Horten    3.3.1918
23.Erling Gulbrandsen  NOR 2.36,3 Frogner   19.1.1918
Rolv Hellum       NOR 2.36,3 Frogner   19.1.1918
25.Vasilij Ippolitov   RUS 2.36,5 Moskva DP  19.2.1918
26.Lauri Helander    FIN 2.36,6 Helsinki Kai 20.1.1918
27.Eugen Berntzen    NOR 2.36,8 Frogner   19.1.1918
28.Aksel Belewicz    FIN 2.36,9 Helsinki Kai 20.1.1918
Øivind Hansen      NOR 2.36,9 Frogner   16.2.1918
30.Bjørn Refsum     NOR 2.37,4 Frogner   19.1.1918
3000 m menn
1.Erik Olsson     SWE 6.27,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
2.Olov Wickman     SWE 6.31,8 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
3.Harry Wahlberg    SWE 6.40,8 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
4.G. Fagerberg     SWE 6.45,5 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
5.A. Gustafsson    SWE 6.56,3 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
6.G. Johansson     SWE 7.14,0 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
7.N. Håkansson     SWE 7.19,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
8.Olof Landgren    SWE 7.23,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
9.R. Lundstedt     SWE 7.23,9 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
10.Sixten Olsson    SWE 7.24,4 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
11.Clarence von Rosen SWE 7.54,3 Lundsberg        6.3.1918
12.Miles Flach     SWE 7.54,6 Lundsberg        6.3.1918
13.Beyeler       SUI 8.06,6 Bern          3.2.1918
14.Winkler       SUI 8.21,0 Bern          3.2.1918
15.Carl-Oskar Crafoord SWE 8.21,5 Lundsberg        6.3.1918
16.Rinia        SUI 8.26,4 Bern          3.2.1918
17.Erik Martin     SWE 8.37,4 Lundsberg        6.3.1918
18.Bertil Arborén   SWE 8.48,0 Lundsberg        6.3.1918
5000 m menn
1.Ole Mamen      NOR 8.37,0 Dælenenga   5.1.1918
2.Roald Larsen     NOR 8.50,4 Dælenenga   5.1.1918
3.Kristian Strøm    NOR 8.53,4 Frogner    20.1.1918
4.Frithjof Paulsen   NOR 8.56,5 Frogner    20.1.1918
5.Theodor Pedersen   NOR 8.59,7 Dælenenga   5.1.1918
6.Sigurd Syversen   NOR 9.00,0 Dælenenga   5.1.1918
7.Ole Olsen      NOR 9.00,9 Frogner    17.2.1918
8.Olav Olsen      NOR 9.04,6 Frogner    17.2.1918
9.Eric Blomgren    SWE 9.06,6 Frogner    17.2.1918
10.Gustav Gulbrandsen NOR 9.07,2 Frogner    20.1.1918
11.Petrus Axelson   SWE 9.09,1 Frogner    17.2.1918
12.Martin Sæterhaug  NOR 9.11,1 Frogner    17.2.1918
13.Jakov Melnikov   RUS 9.12,0 Moskva DP   18.2.1918
14.Hans Trygve Hansen NOR 9.13,0 Frogner    17.2.1918
15.Mikhail Bojtler   RUS 9.16,0 Moskva DP   18.2.1918
16.Wilhelm Larsen   NOR 9.19,5 Dælenenga   5.1.1918
17.Oskar Olsen     NOR 9.21,3 Frogner    17.2.1918
18.Eugen Berntzen   NOR 9.21,7 Dælenenga   5.1.1918
19.Axel Blomqvist   SWE 9.22,7 Frogner    17.2.1918
20.Rolv Hellum     NOR 9.25,8 Dælenenga   5.1.1918
21.Gustaf Wiberg    SWE 9.26,0 Frogner    17.2.1918
22.Verner Ericsson   SWE 9.27,7 Frogner    17.2.1918
23.Henry Aahlander   NOR 9.29,5 Dælenenga   5.1.1918
24.Vasilij Ippolitov  RUS 9.30,0 Moskva DP   18.2.1918
25.Sverre Jacobsen   NOR 9.32,0 Larvik    20.1.1918
26.Knut Sundheim    NOR 9.33,3 Frogner    23.1.1918
27.Rolf Reiersen    NOR 9.35,0 Frogner    23.1.1918
28.Hans Onstad     NOR 9.37,0 Drammen    24.2.1918
29.Leif Eggan     NOR 9.37,4 Trondheim   2.2.1918
30.Aleksandr Gazenfus RUS 9.39,0 Moskva DP   18.2.1918
10000 m menn
1.Kristian Strøm   NOR 18.25,2 Frogner    16.2.1918
2.Frithjof Paulsen  NOR 18.30,1 Frogner    16.2.1918
3.Jakov Melnikov   RUS 18.38,8 Moskva DP   19.2.1918
4.Ole Mamen      NOR 18.41,7 Frogner    16.2.1918
5.Clas Thunberg    FIN 18.44,8 Helsinki Kai 20.1.1918
6.Olav Olsen     NOR 18.54,7 Frogner    16.2.1918
7.Julius Skutnabb   FIN 18.56,5 Helsinki Kai 20.1.1918
8.Eric Blomgren    SWE 18.56,7 Stockh stadion 2.3.1918
9.Vasilij Ippolitov  RUS 19.01,0 Moskva DP   19.2.1918
10.Roald Larsen    NOR 19.03,8 Frogner    19.1.1918
11.Gustav Gulbrandsen NOR 19.04,0 Frogner    19.1.1918
12.Hans Trygve Hansen NOR 19.05,4 Frogner    16.2.1918
13.Theodor Pedersen  NOR 19.05,5 Frogner    16.2.1918
14.Petrus Axelson   SWE 19.07,0 Frogner    16.2.1918
15.Waldemar Bergström FIN 19.08,8 Helsinki Kai 20.1.1918
16.Ole Olsen     NOR 19.08,9 Trondhjem   23.2.1918
Martin Sæterhaug   NOR 19.09,9 Frogner    16.2.1918
18.Oskar Olsen    NOR 19.15,0 Frogner    19.1.1918
19.Arvo Tuomainen   FIN 19.29,6 Helsinki Kai 20.1.1918
20.Axel Blomqvist   SWE 19.30,7 Frogner    16.2.1918
21.Arvo Jalovaara   FIN 19.41,0 Helsinki Kai 20.1.1918
Aleksanr Gazenfus   RUS 19.41,0 Moskva DP   19.2.1918
23.Paul Poss     SWE 19.42,6 Stockh stadion 2.3.1918
24.Verner Eriksson  SWE 19.44,0 Stockh stadion 2.3.1918
25.Sigurd Syversen  NOR 19.44,2 Frogner    16.2.1918
26.Sverre Aune    NOR 19.45,4 Trondhjem   23.2.1918
27.Gustaf Wiberg   SWE 19.51,5 Frogner    16.2.1918
28.Axel Eriksson   SWE 19.54,2 Stockh stadion 2.3.1918
29.Gösta Strömstén  FIN 19.58,6 Helsinki Kai 20.1.1918
30.Atte Lindqvist   FIN 20.01,4 Helsinki Kai 20.1.1918
3000 m kvinner
1.Abplanalp SUI 9.30,4 Bern 3.2.1918

Gjeldende adelskalender

1.Oscar Mathisen      NOR 43,4-2.17,4-8.36,3-17.22,6 192,960
2.Kristian Strøm      NOR 44,7-2.21,7-8.33,7-17.59,6 197,283
3.Vasilij Ippolitov     RUS 45,4-2.22,2-8.41,6-17.35,5 197,735
4.Nikolaj Strunnikov    RUS 45,1-2.23,8-8.42,9-17.59,8 199,313
5.Thomas Bohrer       AUT 44,8-2.23,8-8.51,0-17.51,0 199,383
6.Peder Østlund       NOR 45,2-2.22,6-8.51,8-17.50,6 199,443
7.Ole Mamen         NOR 46,3-2.26,7-8.37,0-17.50,3 200,415
8.Martin Sæterhaug     NOR 45,2-2.23,4-8.52,1-18.28,6 201,640
9.Moje Öholm        SWE 44,8-2.23,6-9.01,2-18.24,0 201,987
10.Jakov Melnikov      RUS 46,6-2.26,5-8.50,1-17.53,4 202,113
11.Henning Olsen      NOR 44,9-2.25,0-8.53,9-18.30,3 202,138
12.Gunnar Strömstén     FIN 46,2-2.25,4-8.53,3-18.04,0 202,197
13.Jaap Eden        NED 48,2-2.25,4-8.37,6-17.56,0 202,227
14.Julius Skutnabb     FIN 47,2-2.25,7-8.46,0-18.06,8 202,707
15.Sverre Aune       NOR 47,6-2.27,8-8.33,8-18.12,0 202,847
16.Johan Schwartz      NOR 46,6-2.26,0-8.51,2-18.09,4 202,857
17.Platon Ippolitov     RUS 47,2-2.27,2-8.44,2-18.08,0 203,087
18.Rudolf Gundersen     NOR 44,8-2.26,6-8.54,0-18.41,0 203,117
19.Sigurd Mathisen     NOR 44,4-2.26,2-9.05,2-18.35,2 203,413
20.Arvo Tuomainen      FIN 45,8-2.27,3-8.54,4-18.22,2 203,450
21.Eric Blomgren      SWE 46,6-2.28,1-8.50,7-18.09,3 203,502
22.Trygve Lundgreen     NOR 46,6-2.27,3-8.52,5-18.15,3 203,715
23.Julius Seyler      GER 46,2-2.27,6-9.02,0-18.05,0 203,850
24.Bjarne Frang       NOR 44,3-2.24,4-9.10,9-18.47,7 203,908
25.Frithjof Paulsen     NOR 47,1-2.28,0-8.50,7-18.09,3 203,968
26.Theodor Pedersen     NOR 46,0-2.26,9-8.52,9-18.44,1 204,462
27.Väinö Wickström     FIN 46,2-2.27,3-9.00,4-18.25,3 204,605
28.Otto Andersson      SWE 46,8-2.26,9-8.53,4-18.31,8 204,697
29.Antti Wiklund      FIN 47,4-2.24,2-9.01,4-18.24,0 204,807
30.Arne Schrey       FIN 45,4-2.24,4-9.07,6-18.55,2 205,053
30.Vladimir Kalinin     RUS 45,2-2.28,8-9.04,2-18.51,0 205,770
28.Walter Tverin      FIN 46,0-2.28,5-9.06,4-18.35,4 205,910
Clas Thunberg FIN 46,3-2.26,7-9.05,0-18.44,8 205,940
Waldemar Bergström FIN 48,4-2.35,0-8.46,0-18.15,5 207,442
Gustav Gulbrandsen NOR 46,9-2.29,8-9.03,9-18.43,9 207,418
Sigurd Syversen NOR 45,9-2.29,9-9.00,0-18.51,9 206,462
Axel Lindholm FIN 47,1-2.30,2-9.13,0-19.02,0 209,567
Arvo Jalovaara FIN 49,1-2.30,8-9.03,5-18.35,0 209,467
Alfred Strömstén FIN 49,3-2.34,8-9.09,8-18.41,4 211,950
Gösta Strömstén FIN 50,0-2.34,8-9.17,1-18.58,9 214,255
Axel Blomqvist SWE 45,2-2.30,7-9.10,1-18.34,0 206,143
Ilmari Danska FIN 47,4-2.35,4-9.32,0-19.59,6 216,380
Aksel Belewicz FIN 48,9-2.35,2-9.38,2-20.12,3 219,068
Harald Strøm       NOR 48,7-2.36,1
Ole Olsen        NOR 49,8-2.33,4-9.00,9-19.08,9 212,468
Oskar Olsen NOR 44,9-2.30,4-9.17,1-18.37,2 206,603
Hans Trygve Hansen NOR 47,8-2.30,3-9.07,2-19.05,4 209,890
Roald Larsen NOR 47,0-2.32,5-8.50,4-19.03,8 208,063
Rolf Reiersen NOR 51,2-2.38,1-9.35,0
Eugen Berntzen NOR 48,0-2.37,0-9.21,7
Olav Olsen NOR 47,3-2.29,1-9.00,3-18.54,7 207,765
Gustaf Wiberg SWE 46,6-2.31,5-9.09,2-19.05,8 209,310
Petrus Axelson SWE 47,2-2.29,0-8.56,2-18.29,3 205,952
Knut Sundheim NOR 49,3-2.36,7-9.24,0
Harald Halvorsen NOR 51,1-2.56,9-10.17,5