Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaDesemberdebut

Forsesongen 1915/16 var prega av stor skøyteentusiasme i Drammen. Skøyteklubben, Drammen Idrætsforening, var iherdig i arbeid med å anlegge bane på Marienlyst, den første landbanen i byen. De søkte om NM, og i oktober kom beskjeden om at det var tildelt og skulle arrangeres den 29. og 30. januar.

Allerede samme måned fabla kretsen rundt Konnerudkollen Hotell på Konnerud ved Drammen om et storstevne på Stordammen der Oscar Mathisen skulle delta og sette rekorder. Med et par hundre meters høyde over havet og friskere og reinere luft enn nede i byen var det noen av dem som begynte å driste seg til å snakke om et nytt Nordens Davos.

Det hadde vært gått på skøyter på Stordammen før, helst på forsesongen før de store snømengdene som Konnerud var og er kjent for. Men den hadde en viss tendens til overvann, og det var ikke alle i regionen som var like begeistra for planene, kanskje aller minst DIF, som hadde sine egne planer med banen nede i byen. å få skøytekongen til å møte opp i oktober-november ville nok heller ikke være noen smal sak, uansett hvor tidlig frosten kom der oppe. Oscar hadde aldri gått noe løp før nyttår. Han ville helst vise seg fulltrent for publikummet sitt. Nå kom det heller ikke så langt som til noen innbydelse, for den tidlige frosten blei avløst av mildvær, og så kom det store snøfall som gjorde slutt på eventyret for denne gangen.

Imidlertid tok DIF opp tråden, de annonserte stevne på den nyopparbeida banen sin på Marienlyst den 12. desember, og sendte faktisk innbydelse til skøytekongen Oscar Mathisen. Og til alles overraskelse kom det et ja. Klubbfolket jubla, kassereren gnei seg i henda. Men de hadde kanskje ikke jubla så høyt hvis de visste hvilke plander Oscar hadde for NM-helga den 29. og 30. januar.

Annonse

Dermed kunne klubben koste på seg en annonse over 2 spalter med navnet til skøytekongen i feite typer. Skøyteinteressen var kanskje ikke riktig som i de gamle gode dagene. Alle nyhetene fra den store krigen gjorde seg gjeldende og dempa entusiasmen litt, liksom de fortsatt dårlige utsiktene for å få hit gode russere og finner å kjempe mot. Og det var bare 8 løpere som våga seg til å melde seg på og gå løp så tidlig i sesongen, men blant dem var Oscar og mannen som hadde tont fram som den sterkeste arvtakerkandidaten siste sesong, hortenseren Kristian Strøm. De forventningsfulle drammenserne fikk noe å snakke om de siste dagene av uka. Så satte det inn med svære snøfall, og de iherdige kjempa dag og natt for å holde banen klar. Det kunne se ut til at arrangementet sto i fare. Men til søndagen holdt det opp, og den nedsnødde byen lå bada i det nydeligste solskinn. Banen blei klar i tide, og billettsalget hadde stoppa på rundt 2000 da de første løperne sto på startstreken. Bra for et desemberstevne, men ingen kjempebutikk.

Oscar var stor favoritt, ikke bare på grunn av ryet sitt, men også fordi det fortaltes at han allerede var i god trening, mens Kristian Strøm bare så vidt hadde begynt treninga. Dessuten var distansene bare 500 og 1500 m. Hortensklubben hadde anmoda om å få 5000 m på programmet for om mulig å la sin mann, som var best på langdistansene, få en sjanse. Men arrangørklubben fant det ikke tilrådelig å utsette løperne og publikum for en så lang distanse så tidlig i sesongen.

Oscar overbeviste også veldig med et teknisk fullendt løp som blei målt til 44,9. Rudolf Gundersen hadde den tidligere desemberrekorden med 46,2, også faktisk satt i Drammen, 13 år før. For hundre år sida i dag var Kristian Strøm nr. 2, over 2 og et halvt sekund etter, på 47,5.

500 m:
1.Oscar Mathisen, KSK    44,9
2.Kristian Strøm, Hortens SK 47,5
3.Wilhelm Wolff, KSK     49,3
Theodor Pedersen, KSK    49,3
5.Gustav Gulbrandsen, KSK  49,7
6.Ole Mamen, KSK       49,9
7.Karl Gulbrandsen, KSK   50,1
Thoralf Hansen, KSK falt og brøyt løpet

Mathisen og Strøm skulle da møtes på 1500 m. Her var det ganske tidlig klart hvem som var sjefen. Oscar dro fra og hadde midtveis opptil 100 meters forsprang over makkeren, som løp langt fra teknisk fullkomment og hadde flere feilskjær. Men mot slutten tok han innpå, samtidig som Oscar øyensynlig ikke tok ut sitt aller ytterste, og var bare 6 sekunder etter i mål. Ingen andre var i nærheten av disse to.

1500 m:
1.Oscar Mathisen   2.29,4
2.Kristian Strøm   2.35,5
3.Ole Mamen     2.39,2
4.Theodor Pedersen  2.44,4
5.Gustav Gulbrandsen 2.45,6
6.Karl Gulbrandsen  2.46,2
7.Thoralf Hansen   2.46,5
8.Wilhelm Wolff   2.52,2