Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaMesterskap 1912

Avisene publiserte den franske kjemikeren og politikeren Marcellin Berthelots spådommer for år 2000: Det vil ikke finnes kveghjorder og heller ingen hyrder, ingen kornmarker, ingen frukthager, ingen vinberg, og derfor heller ingen bønder eller landarbeidere. Hele Jorda vil omdannes til en stor park, og hageanlegg bare til øyets glede. Det vil ikke være bergverk, gruvearbeidere eller streiker. Ingen landegrenser, ingen tollembetsmenn, ingen beskyttelsestoll, ingen misunnelse mellom nasjonene og ingen krig. Alle mennesker vil leve i felles lykke og broderlig samliv. Alt som trengs for å oppnå dette er å gi alle mennesker måltidene sine gratis.

Han mente vel at all mat skulle produseres syntetisk av luft og vann i store fabrikker, går jeg ut fra, ved en slags kunstig fotosyntese.

I Antarktis har Amundsen nådd 81°S og er på god vei til å nå målet sitt en gang i desember. Scott planla å starte i dag, men blei holdt i sjakk av en snøstorm. Ingenting ser ut til å hindre han i å starte neste dag, imidlertid.

I Libya var Giulio Gavotti forberedt på morgendagens bombetokt. Verdens første bombeslipp fra fly.

For hundre år sida i dag holdt Kristiania Skøiteklub generalforsamling og gjorde opp status: 518 medlemmer og kassabeholdning kr. 17351,91. De vedtok å anskaffe et gullmerke etter tegning av gullsmed David Andersen. Styret fikk fullmakt til å forhandle med kommunen om flytting av banen i samarbeid med statsadvokat Thue, da utstillinga i 1914 kommer til å beslaglegge det arealet som klubbens bane nå ligger på. Arkitekt Ihlen hadde på anmodning av styret velvilligst utarbeidet en plan som innebærer at banen kommer til å ligge lengre nord, fra Kirkeveien og rett innover i terrenget, parallelt med fabrikkene til Elektrisk Bureau. Det opplyses at klubben i årenes løp hadde nedlagt ca. 20000 kr i planerings- og oppfyllingsarbeider på den nåværende banen.

Etter at statsadvokat Thue var gjenvalgt som president med akklamasjon, blei følgende herrer valgt som styre: maskinhandler Axel Gresvig (formann), kjøpmann Hans Erichsen (viseformann), kjøpmann Carl Andersen, agent Bernhard Botolfsen og byggmester Johan Schwartz som øvrige medlemmer (samtlige gjenvalg). Suppleanter: Zacharias Johansen og Rudolf Røhne. Som revisorer valgtes d’hrr bankfullmektig L Gisholt og kontorfullmektig Gust S Thorp. Som suppleant for revisorer hr. handelsfullmektig Lars Røed.

Det meldes at Stockholm er tildelt EM i hurtigløp og kunstløp, Klagenfurt VM i hurtigløp, Manchester VM i kunstløp og Davos VM i kunstløp for damer. NM i hurtigløp på Hamar, med samtidig kongress, tidfestes samtidig til 20.-21. januar. Kunstløps-NM går i Horten uka etter.