Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaBILLETTER!

For hundre år sida i dag var Oscar Mathisen i perlehumør. Han hadde hørt det. Ikke på radioen, for det fantes ikke radioer, og TV var det ingen som hadde drømt om. Iallfall få. Han kunne hørt det på telefonen, men familien hans hadde ikke telefon, en luksusgjenstand i 1908. Nei, en lavere funksjonær i klubben hans hadde vært innom og fortalt det.

Opprinnelig var det bare vinneren, Martin Sæterhaug, fra norgesmesterskapet på Frogner Stadion sist helg som var tatt ut til Klagenfurt og Davos for å forsvare den unge nasjonens ære i europa- og verdensmesterskapet på skøyter. Men det hadde vært et jevnt mesterskap, og mange mente at man burde sende flere løpere, særlig det innflytelsesrike Norsk Idrætsblad, som i rapporten sin fra mesterskapet anbefalte å sende begge Mathisen-brødrene i tillegg. Men dette forslaget falt på steingrunn hos forbundet, som ikke hadde råd til å sende tre løpere på ei så lang reise og attpå til holde dem med kosten i to hele uker, ettersom begge mesterskapa skulle arrangeres med bare ei ukes mellomrom og det ikke var snakk om hjemreise mellom dem.

Men det fantes dem som hadde penger, og det var kanskje ikke så overraskende om klubben hans, som nettopp hadde arrangert et norgesmesterskap med velfylte tribuner, kunne ha noe til overs. Men etter sigende var det engasjerte privatpersoner som satte opp beløpet. Uansett var resultatet kjent, og man var i ferd med å anskaffe de nødvendige togbillettene. Oscar, en 19 år gammel gutt fra små kår, kunne begynne å forberede seg for en tur til det store utland. Du kan tenke deg stemningen i det enkle arbeiderhjemmet. Avgangen skulle være på lørdag, så han hadde hele morgendagen til å pakke og forberede seg.

Skinner som forsvinner i horisonten