Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaTsjekister, chicagoboer og drammensere

Mandag den 17. desember åpna de amerikanske amatørene skøytesesongen med et handikapløp over ei halv engelsk mil på St. Nicholas Rink i New York. William Taylor fra New York AC, som starta fra scratch, vant på 1.33,2, mens Stanley Gerscher, som var klubbløs og hadde 10 yards forsprang, blei nr. 2. Nr. 3 var Joe Moore fra St. Nicholas Rink, som hadde 40 yards forsprang.

Ukraina var Russlands kornkammer. Og hungersnøden som hadde ridd resten av imperiet, ramma ikke så hardt her. Derfor hadde ikke bolsjevikenes slagord om brød og fred så stor gjennomslagskraft i Ukraina, og de hadde ikke så lett for å skaffe seg monopol på makt her som andre steder til tross for at det ikke mangla på forsøk. Den 17. desember gjorde de et nytt forsøk med et ultimatum til delegatene på den første allukrainske sovjetkongressen som de sjøl hadde innkalt til. Ukrainerne hadde begynt å bygge opp sin egen militæradministrasjon og i ultimatumet krevde bolsjevikene at de skulle slutte med det, og de skulle også slutte med å avvæpne sovjeter og rødegardister som prøvde å ta makta og heller bidra i kampen mot kontrarevolusjonen.

Sovjetsystemet hadde bredd om seg i Ukraina også, de bare kalte dem rada i stedet for sovjet, det er samme ord som vårt råd. Alle sovjetene i landet sendte delegater og det var til sammen rundt 2500 på kongressen. Bare 127 av dem var bolsjeviker. Forslaget om å fordømme ultimatumet blei derfor vedtatt med overveldende flertall. Etter avstemninga ville Volodymyr Zatonskij, delegasjonslederen til bolsjevikene, ha ordet. Han erklærte at det hadde skjedd en feil og at det var for mange delegater på kongressen som hadde stemt uten å ha stemmerett. Han foreslo å ta pause for sjekke kvalifikasjonene til alle delegatene. Lederen av bondeforbundet Mykla Stasjuk benytta pausa til å tilkalle enda flere delegater fra bondesovjetene. Etter pausa foreslo bolsjevikene å erklære kongressen som et konsultativt møte i stedet for en kongress. Dette forslaget falt også med overveldende flertall. Deretter forlot alle bolsjevikene møtet i protest.

De resterende delegatene fordømte framgangsmåten til de bolsjevikiske folkekommissærene, uttrykte full støtte til det ukrainske sentralrådet og anerkjente at det gjenspeilte interessene til det ukrainske folket. 2496 delegater stemte for sentralrådet, 2 mot, 2 avsto. Delegatene gikk tilfredse hver til sitt tirsdag den 18. Men ante seg nok at denne utmarsjen til bolsjevikene kunne være litt illevarslende.

Samme dag var tilsvarende problemstilling oppe i Raad van Vlaanderen, det flamske rådet. Det var ei gruppe nasjonalistiske flamlendere som håpa på å trekke Flandern ut av Belgia med tysk hjelp. Og denne dagen vedtok de å erklærte Flandern uavhengig. Hadde det blitt realitet, ville vel 17. desember blitt den nye flamske nasjonaldagen.

Tirsdag den 18. desember undertegna Det transkaukasiske kommissariatet og det ottomanske imperiet en våpenhvile i Erzincan i det ottomanske Armenia. Det transkaukasiske kommissariatet var administrasjonen i den tidligere provinsen Transkaukasia i det russiske imperiet. Siden 1844 hadde den omtrent samme utstrekning som Georgia, Azerbajdsjan og russisk Armenia har til sammen i dag. Etter 1914 hadde den også innlemma deler av ottomansk Armenia som russerne hadde erobra i krigen – noe som også utløste det ottomanske folkemordet på armenerne. Kommissariatet erstatta provinsadministrasjonen etter februarrevolusjonen. Og 4 dager etter at bolsjevikene tok makta i Petrograd den 7. november, proklamerte den indre sjølstyre. Etter et fredstilbud fra den ottomanske øverstkommanderende på kaukasusfronten, ga den general Mikhail Aleksjevitsj Przjevalskij (ikke han med hesten), den russiske øverstkommanderende ved Kaukasus-fronten, i oppdrag å forhandle om våpenhvile.

Onsdag den 19. desember slo Montreal Wanderers Toronto Arenas 10–9 i den første kampen i den nystifta National Hockey League.

Torsdag den 20. desember melder Minneapolis Tidende at Oscar Mathisen har inngått kontrakt med Norval Baptie om en match i byen rundt midten av januar, altså uka etter den forestående matchen mot McLean i Chicago. Det var mulig at han ikke kunne bli profesjonell verdensmester ved å slå McLean, men alt tyder på at han kunne bli det ved å slå Baptie, som faktisk hadde papirer på at han var profesjonell verdensmester. Avisa understreker også at det amerikanske forbundet hadde anerkjent matchen. Distansene skulle være de samme som i matchen mot McLean, ¼, ½, ¾, 1, 2 og 3 engelske mil.

Svart lærSamme dag utsteder Lenin et dekret for å stifte Den allrussiske ekstraordinære kommisjonen for å bekjempe kontrarevolusjon og sabotasje under folkekommissærenes råd i RSFSR, eller på russisk Vsjerossijskaja tsjrezvytsjajnaja komissija po borbe s kontrrevoljutsijej i sabotazjem pri sovjete narodnykh komissarov RSFSR eller blant venner Tsjrezvytsjajnaja Komissija, forkorta ЧК eller tsje-ka. Medlemmene fikk ikke straks høye, svarte lærstøvler, lange svarte frakker og ekstraordinære fullmakter, dette var noe som utvikla seg over tid. Men Felix Dzerzjinski, eller jern-Felix, var sjefen helt fra starten.

Fredag den 21. desember holdt både Oscar og Bobby oppvisning på matcharenaen, og Chicago Tribune rapporterer følgende dagen etter:

MʻLEAN AND MATHISEN SKATE TEST SPRINTS AND SHOW TOP SPEED

BY WALTER ECKERSALL

Bobby McLean, the local skater who holds several national and international records, and Oscar Mathisen, the Norwegian champion of Europe, are fast rounding into shape for their championship races to be held at the Arena on Jan. 6 and 7. This was shown last night when both gave exhibitions, skating against time at the north side rink.

McLean showed beyond a doubt that he is finding his speed by skating one-quarter of a mile in :47 1-5. Bobby skated the first lap in :16 1-5, the second circuit in :30 1-5, and the remaining lap and one half in :47 1-5. McLean had no pacemakers. His exhibition was enough to show the large crowd that he is in condition to give mathisen a battle all the way.

Mathisen at Top Form

Mathisen glided three-quarters of a mile in 1:50 2-5. The Norwegian’s time for the half mile was 1:24. McLean negotiated this distance a week ago in 1:23 2-5. Mathisen’s lap time was slower than that of the local expert. Johnson, Shirley, and Jacobson paced the champion.

Their work last night, over the slow track, which was badly cut up, proved both McLean and Mathisen are doing their utmost to get into shape for their match races. They are practicing daily to familiarize themselves with the track, especially the turns.

Proceeds to War Fund

The receipts last night went to K. of C. war fund. Tom Eck, Trainer Johnson of the University of Chicago, and William Allington clocked the skaters and all agreed upon the times. Following is the lap-time:
McLean 1/4 mile—:16 1-5, :30 1-5. Finish, 47 1-5
Mathisen 3/4 mile—:17 3-5, :33 2-5, :49 2-5, 1:06 2-5, 1:24, 1:40 2-5. Finish: 1:50 2-5.

Det virker jo som ting er i gjenge, da. 1.24 som mellomtid på halvmila virker høyst sammenliknbart med 1.23,4 som McLean hadde som sluttid uka før. Men løpet til McLean på 47,2 her var ikke et kvartmilsløp som det står i artikkelen, det var tre runder, altså til sammen 528 yards eller 0,3 engelsk mil. Og distansen som Oscar gikk kan ikke vre tre kvart mil som det står. Rundeskjemaet tyder på at det var noe over 6,5 runder, altså rundt 1150 yards eller ca. 1050 meter. Antakelig var det ⅔ engelsk mil eller 1173 yards (som er lik 1073 meter). Rundetidene hans var 17,6, 15,8, 16,0, 17,0, 17,8, 16,4 med avslutning på 10,0, som tilsvarer 10,0 * (176/117) = 15,0 på ei full runde. Altså en temmelig god sluttspurt. Til sammenlikning hadde McLean rundetidene 16,2, 14,0 og 17,0. Et mer typisk sprintopplegg.

Skøytesporten hadde lenge stått sterkt i Drammen, og etter norgesmesterskapet 1916, som var vellykka tross Oscar Mathisens fravær, var det på tide å stifte en spesialklubb. Den så dagens lys den 15. november, og søndag den 23. desember avholdt den det første klubbløpet sitt på Marienlyst. Bjørn Refsum vant 500 m på 50,1 foran Ernst Kleven og Jørgen Hageberg, som fikk 50,5. Refsum vant også 1500 m på 2.48,4 foran Kleven som fikk 2.49,6 og Henry Aahlander som fikk 2.49,9. Bjarne Hval vant 500 m for junior på 54,2. Han var den eneste junioren og fikk pes av den gamle storløperen Alf Horne som fikk samme tid.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn
1.Oskar Olsen      NOR 46,1 Frogner 16.12.1917
2.Sigurd Syversen    NOR 47,2 Frogner 16.12.1917
3.Frithjof Paulsen   NOR 47,5 Frogner 16.12.1917
4.Hans Trygve Hansen  NOR 47,8 Frogner 16.12.1917
5.Gustav Gulbrandsen  NOR 48,2 Frogner 16.12.1917
Roald Larsen      NOR 48,2 Frogner 16.12.1917
Ole Mamen        NOR 48,2 Frogner 16.12.1917
8.Birger Halvorsen   NOR 49,2 Frogner 16.12.1917
9.Rolv Hellum      NOR 50,1 Frogner 16.12.1917
Bjørn Refsum      NOR 50,1 Drammen 23.12.1917
11.Einar Hansen     NOR 50,3 Frogner 16.12.1917
12.Ernst Kleven     NOR 50,5 Drammen 23.12.1917
Jørgen Hageberg     NOR 50,5 Drammen 23.12.1917
14.Knut Sundheim    NOR 50,7 Frogner 16.12.1917
Rolf Larsen       NOR 50,7 Frogner 16.12.1917
16.Knut Backe      NOR 51,1 Frogner 16.12.1917
Aksel Strand      NOR 51,1 Frogner 16.12.1917
Harald Halvorsen    NOR 51,1 Frogner 16.12.1917
19.Rolf Reiersen    NOR 51,2 Frogner 16.12.1917
20.Thorleif Henriksen  NOR 51,5 Frogner 16.12.1917
21.Ole Kristian Johnsen NOR 51,7 Frogner 16.12.1917
22.Sigurd Trondsen   NOR 51,8 Frogner 16.12.1917
23.Lars Backe      NOR 51,9 Frogner 16.12.1917
Thorstein Eng      NOR 51,9 Frogner 16.12.1917
25.Alf Larsen      NOR 52,0 Frogner 16.12.1917
26.Henry Aahlander   NOR 52,1 Drammen 23.12.1917
27.Reidar Larsen    NOR 53,0 Frogner 16.12.1917
28.Arnold Eriksen    NOR 53,5 Frogner 16.12.1917
29.Olaf Moen      NOR 53,8 Drammen 23.12.1917
30.Paul Nilsen     NOR 53,9 Frogner 16.12.1917
1500 m menn
1.Frithjof Paulsen    NOR 2.31,1 Frogner 16.12.1917
2.Hans Trygve Hansen   NOR 2.32,5 Frogner 16.12.1917
3.Theodor Pedersen    NOR 2.33,7 Frogner 16.12.1917
4.Ole Mamen       NOR 2.34,3 Frogner 16.12.1917
5.Sigurd Syversen    NOR 2.34,5 Frogner 16.12.1917
6.Gustav Gulbrandsen   NOR 2.35,1 Frogner 16.12.1917
7.Oskar Olsen      NOR 2.36,3 Frogner 16.12.1917
8.Roald Larsen      NOR 2.36,9 Frogner 16.12.1917
9.Rolv Hellum      NOR 2.40,3 Frogner 16.12.1917
10.Einar Hansen     NOR 2.42,7 Frogner 16.12.1917
11.Aksel Strand     NOR 2,43,0 Frogner 16.12.1917
12.Knut Sundheim     NOR 2.43,3 Frogner 16.12.1917
13.Rolf Larsen      NOR 2.44,0 Frogner 16.12.1917
14.Ole Kristian Johnsen NOR 2.45,0 Frogner 16.12.1917
Thorstein Eng      NOR 2.45,0 Frogner 16.12.1917
16.Birger Halvorsen   NOR 2.45,5 Frogner 16.12.1917
17.Sigurd Trondsen    NOR 2.47,8 Frogner 16.12.1917
18.Alf Larsen      NOR 2.48,2 Frogner 16.12.1917
19.Bjørn Refsum     NOR 2.48,4 Drammen 23.12.1917
20.Georg Hjerpseth    NOR 2.48,9 Frogner 16.12.1917
21.Reidar Larsen     NOR 2.49,0 Frogner 16.12.1917
22.Ernst Kleven     NOR 2.49,6 Drammen 23.12.1917
23.Henry Aahlander    NOR 2.49,9 Drammen 23.12.1917
24.Rolf Reiersen     NOR 2.50,0 Frogner 16.12.1917
25.Knut Backe      NOR 2.50,3 Frogner 16.12.1917
Erling Bakke       NOR 2.50,3 Frogner 16.12.1917
27.Bertel Falkum     NOR 2.51,5 Frogner 16.12.1917
28.Dagfinn Elnæs     NOR 2.52,0 Frogner 16.12.1917
29.Lars Backe      NOR 2.52,6 Frogner 16.12.1917
30.Thorleif Henriksen  NOR 2.53,3 Frogner 16.12.1917

Gjeldende adelskalender

1.Oscar Mathisen      NOR 43,4-2.17,4-8.36,3-17.22,6 192,960
2.Kristian Strøm      NOR 44,7-2.21,7-8.33,7-17.59,6 197,283
3.Vasilij Ippolitov     RUS 45,4-2.22,2-8.41,6-17.35,5 197,735
4.Nikolaj Strunnikov    RUS 45,1-2.23,8-8.42,9-17.59,8 199,313
5.Thomas Bohrer       AUT 44,8-2.23,8-8.51,0-17.51,0 199,383
6.Peder Østlund       NOR 45,2-2.22,6-8.51,8-17.50,6 199,443
7.Ole Mamen         NOR 46,3-2.26,7-8.37,8-17.50,3 200,495
8.Martin Sæterhaug     NOR 45,2-2.23,4-8.52,1-18.28,6 201,640
9.Moje Öholm        SWE 44,8-2.23,6-9.01,2-18.24,0 201,987
10.Jakov Melnikov      RUS 46,6-2.26,5-8.50,1-17.53,4 202,113
11.Henning Olsen      NOR 44,9-2.25,0-8.53,9-18.30,3 202,138
12.Gunnar Strömstén     FIN 46,2-2.25,4-8.53,3-18.04,0 202,197
13.Jaap Eden        NED 48,2-2.25,4-8.37,6-17.56,0 202,227
14.Julius Skutnabb     FIN 47,2-2.25,7-8.46,0-18.06,8 202,707
15.Sverre Aune       NOR 47,6-2.27,8-8.33,8-18.12,0 202,847
16.Johan Schwartz      NOR 46,6-2.26,0-8.51,2-18.09,4 202,857
17.Platon Ippolitov     RUS 47,2-2.27,2-8.44,2-18.08,0 203,087
18.Rudolf Gundersen     NOR 44,8-2.26,6-8.54,0-18.41,0 203,117
19.Sigurd Mathisen     NOR 44,4-2.26,2-9.05,2-18.35,2 203,413
20.Arvo Tuomainen      FIN 45,8-2.27,3-8.54,4-18.22,2 203,450
21.Eric Blomgren      SWE 46,6-2.28,1-8.50,7-18.09,3 203,502
22.Trygve Lundgreen     NOR 46,6-2.27,3-8.52,5-18.15,3 203,715
23.Julius Seyler      GER 46,2-2.27,6-9.02,0-18.05,0 203,850
24.Bjarne Frang       NOR 44,3-2.24,4-9.10,9-18.47,7 203,908
25.Frithjof Paulsen     NOR 47,1-2.28,7-8.50,7-18.09,3 204,202
26.Väinö Wickström     FIN 46,2-2.27,3-9.00,4-18.25,3 204,605
27.Otto Andersson      SWE 46,8-2.26,9-8.53,4-18.31,8 204,697
28.Antti Wiklund      FIN 47,4-2.24,2-9.01,4-18.24,0 204,807
29.Theodor Pedersen     NOR 46,4-2.26,9-8.52,9-18.44,1 204,862
30.Arne Schrey       FIN 45,4-2.24,4-9.07,6-18.55,2 205,053
30.Vladimir Kalinin     RUS 45,2-2.28,8-9.04,2-18.51,0 205,770
28.Walter Tverin      FIN 46,0-2.28,5-9.06,4-18.35,4 205,910
Clas Thunberg FIN 46,3-2.26,7-9.05,0-18.48,9 206,145
Waldemar Bergström FIN 48,4-2.35,0-8.46,0-18.15,5 207,442
Gustav Gulbrandsen NOR 46,9-2.29,8-9.03,9-18.43,9 207,418
Sigurd Syversen NOR 47,1-2.29,9-9.10,0-18.51,9 208,662
Axel Lindholm FIN 47,1-2.30,2-9.13,0-19.02,0 209,567
Arvo Jalovaara FIN 49,1-2.30,8-9.03,5-18.35,0 209,467
Alfred Strömstén FIN 49,3-2.34,8-9.09,8-18.41,4 211,950
Gösta Strömstén FIN 50,0-2.34,8-9.17,1-18.58,9 214,255
Axel Blomqvist SWE 45,2-2.30,7-9.10,1-18.34,0 206,143
Ilmari Danska FIN 47,4-2.35,4-9.32,0-19.59,6 216,380
Aksel Belewicz FIN 48,9-2.35,2-9.38,2-20.12,3 219,068
Harald Strøm       NOR 51,8-2.42,3
Ole Olsen        NOR 50,8-2.33,7-9.13,1
Oskar Olsen NOR 45,5-2.30,4-9.17,1-18.37,2 207,203
Hans Trygve Hansen NOR 47,8-2.31,9-9.07,2
Roald Larsen NOR 47,9-2.32,5-9.14,9
Rolf Reiersen NOR 51,2-2.50,0
Eugen Berntzen NOR 49,3-2.37,0-9.37,5
Olav Olsen NOR 47,3-2.32,7-9.00,3
Gustaf Wiberg SWE 46,6-2.31,5-9.09,2-19.05,8 209,310
Petrus Axelson SWE 47,2-2.29,0-8.56,2-18.29,3 205,952
Knut Sundheim NOR 49,3-2.37,0-9.24,0
Harald Halvorsen NOR 51,1-2.56,9-10.17,5