Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaFanny

I august og september svirrer de norske avisene av rykter om at Oscar Mathisen er innrullert i den amerikanske hæren og allerede skal befinne seg ved fronten i Frankrike. Noen steder heter det til og med at han skal være innrullert mot sin vilje. Flere snakker om et telegram via København. Amerikanske aviser er derimot overmåte tause og nevner ikke et ord om Oscar Mathisen, uansett stavemåte, i denne perioden. Med unntak for Minneapolis Tidende, som torsdag den 26. september bringer en kopi av utdraget fra brevet til Sigurd som hadde sirkulert i norske aviser i juli. Flere norske redaksjoner hadde også henvendt seg til Sigurd for å få klarhet i situasjonen, men han sa at han ikke hadde hørt fra Oscar på flere uker, og det dempa ikke akkurat spekulasjonene. Social-Demokraten utbroderer at han hadde gjennomgått rekruttskolen ved Oslo (sic) bataljon, og han hadde jo en anerkjent god fysisk kondisjon, så da var det jo bare å sende han rett i felten liksom.

Lillehammer Tilskuer repeterer ryktet mandag den 30. september, men bringer også utfyllende opplysninger fra en artikkel i Minneapolis Tidende om innrullering av nordmenn i USA. En del nordmenn i alderen 21 til 30 år som hadde søkt om amerikansk statsborgerskap og fått «First papers», dvs. bekreftelse på at de har til hensikt å bli borgere av USA og fraskriver seg lojalitet til en annen nasjon, hadde blitt tatt ut til krigstjeneste. Noen av dem hadde bedt seg fritatt og påberopt seg norsk borgerrett i den sammenhengen. Etter en del byråkratisk om og men hadde de så fått godkjent fritaket. Men så hadde amerikanerne vedtatt en ny lov for å bli kvitt dette byråkratiske maset, og den gikk ut på at borgere av nøytrale land automatisk ville få fritak hvis de trakk søknaden om statsborgerskap. Men det innebar også at de ikke ville få anledning til å søke igjen. Dette betydde altså at hvis man hadde til hensikt å bli borger av USA, måtte man ut i krigen hvis innkallelsen kom, det var ingen vei utenom. Det var ikke tull at man kunne bli innkalt mot sin vilje.

Oscar hadde jo stadig sagt at oppholdet hans der borte skulle være midlertidig. Men opprinnelig hadde han jo tenkt seg bare én vinter, så hadde den blitt til to, og nå sto den tredje for døra. Mange nordmenn hadde gått den veien og blitt værende etter å ha reist over bare for å tjene seg opp litt kapital. Ingen hjemme i gamlelandet følte seg nok sikre på at de ville få se han igjen med det første. Han hadde aldri gitt noe ymt om at han var interessert i å bli borger av USA. Men den nye regelen betydde jo at hvis han hadde slike hensikter, måtte han gå i krigen hvis han blei innkalt, enten han ville eller ikke. Og ryktene gikk.

Oscar kunne sikkert vært en nyttig kar å ha nede på vestfronten, kraftig som han var. Det fikk ikke hjelpe at han var nøytral. Men det kan se ut til at disse ententekrigerne klarer seg allikevel, for gjennom august og september gikk de fra seier til seier. Landsby etter landsby kom tilbake på franske hender, by etter by, i mer eller mindre maltraktert tilstand. Det andre slaget om Bapaume, som tyskerne erobra den 25. mars, begynte den 23. og avslutta den 29. august da newzealandske tropper kunne innta byen etter harde kamper gate for gate.

I den mellomstore byen Lawrence i staten Massachusetts i USA inntraff det en fredeligere begivenhet da de ukrainsk-jødiske innvandrerne Jennie (født Resnick) og Samuel Joseph Bernstein, en engrosforhandler av frisørutstyr, fikk en liten gutt.

Mandag den 26. august gikk ottomanerne til angrep på Baku. Så lenge Baku fortsatt var bolsjevikisk, hadde tyskerne fått dem fra det fordi bolsjevikene hadde gikk dem 25 % av Baku-olja for å holde ottomanerne stangen. Men etter kuppet den 26. juli da mensjeviker, sosialister og armenere tok makta i Baku, var det fritt fram. 25 % kom godt med for disse tyskerne. Men 100 % hørtes mye bedre ut. At østerrikerne og ottomanerne også skulle ha sin del, fikk så være.

Calle Internationale i 1899Tirsdag den 27. august er dagen for det såkalte slaget om Nogales. Nogales er en by som ligger på begge sider av grensa mellom USA og Mexico i Arizona, USA og Sonora, Mexico. Administrativt er den i dag for to byer å regne med én amerikansk og én meksikansk administrasjon. Men bebyggelsen er sammenhengende. Denne dagen kom et amerikansk infanteriregiment på den amerikanske sida i klammeri med meksikanske regjeringstropper på den andre sida, og 4 soldater og 2 sivilister blei drept i sammenstøtet. Siden det var uniformerte tyske militære rådgivere i følge med meksikanerne, regner amerikanske militærhistorikere slaget for å være en del av den første verdenskrigen og det eneste slaget i krigen som foregikk på det amerikanske kontinentet. Etter episoden kom de den amerikanske og den meksikanske regjeringa til enighet om å sette opp et gjerde midt i Calle Internationale, den breie gata som går langs grensa mellom de to bydelene. Tidligere hadde grensa bare vært markert med stolper. Bildet er fra Wikipedia.

Fanny KaplanFredag den 30. august var Fanny Kaplans dag. Hun var født den 10. februar 1890 i en jødisk familie og døpt Fejga Khaimovna Roytblat-Kaplan. Hun blei politisk aktiv som tenåring og meldte seg inn i det sosialistrevolusjonære partiet. I 1906 arbeida hun og kjæresten hennes med ei bombe da den gikk av. De blei ikke skadd, men eksplosjonen avslørte dem. Fanny blei dømt til hardt straffarbeid for livstid og satt i forskjellige leire til februarrevolusjonen i mars 1917 da interimregjeringa løslot de politiske fangene. I leirene blei hun utsatt for brutale avstraffelser. Etter avstraffelsene hadde hun problemer med sterk og varig hodepine og var blind i perioder.

Partiet hennes var splitta i synet på bolsjevikenes oktoberrevolusjon i november, og de delte seg i venstreorienterte sosialistrevolusjonære, som støtta den og høyreorienterte, som ikke støtta den. Etter hvert opptrådte bolsjevikene seg mer og mer som forrædere mot revolusjonen. De oppløste den konstituerende nasjonalforsamlinga, som skulle gi den legitimitet, fordi de ikke fikk flertall der, og da sovjetene ett etter ett fikk et ikke-bolsjevikisk flertall gjennom direkte valg, la de ned forbud mot det ene etter det andre av de andre partiene. Da de venstreorienterte sosialistrevolusjonære, som var de eneste vennene bolsjevikene hadde igjen, gjorde opprør mot Brest-Litovsk-freden i juli, blei de også forbudt.

Fanny venta utafor våpenfabrikken Hammer & Sigd sør i Moskva. I lomma hadde hun Browningen sin. Der var Lenin ferdig med å tale inne i fabrikken og der kom han ut av døra. – Kamerat Lenin! Hun ropte navnet hans. Han snudde seg mot henne. Hun trakk Browningen sin og avfyrte tre skudd. Hun burde antakelig tømt magasinet, for ei av kulene traff bare frakken, ei traff skuldra og ei gikk gjennom halsen, punkterte den ene lungen og stoppa i kragebeinet. Men mengden kom vel i veien, hun tenkte vel på sin egen sikkerhet også, tross alt var livet kjært. Lenin sank i grus, men han var i live. Noen unger fulgte etter Fanny. – Husj! sa hun. Men de pekte henne ut. (Ifølge én versjon. Ifølge en annen, var det visekommissær S. N. Baturin som identifiserte henne som mistenkelig person.) Hun blei tatt, og forhørt.

Hun snakka villig. – Navnet mitt er Fanja Kaplan, sa hun. – I dag skøyt jeg Lenin. Jeg gjorde det på egen hand. Jeg vil ikke si hvem jeg fikk revolveren av. Jeg oppgir ingen detaljer. Det er lenge sida jeg bestemte meg for å drepe Lenin. Han har forrådt revolusjonen etter min mening. Jeg har vært forvist til Akatui for å ha deltatt i et attentatforsøk på en tsaristfunksjonær i Kyiv. Jeg har vært i tvangsarbeidsleir i 11 år. Etter revolusjonen slapp jeg fri. Jeg var for den konstituerende nasjonalforamlinga og er fortsatt for den.

Lenin blei samla opp og frakta til Kreml. Han ville ikke på sjukehus, for han var redd for at det kunne være flere som var ute etter han. Leger blei tilkalt. De lappa han sammen. Men helsa hans var ikke den samme. Og seks år etter bante han vei for én som var vel så hard.

13 dager før hadde Moisej Uritskij, sjefen for tsjekaen, blitt drept av Leonid Kannegisser, en tidligere kadett i den keiserlige russiske hæren som var medlem av et moderat sosialistparti og hadde vært med på å forsvare Kerenskij under oktoberrevolusjonen. Drapet på Uritskij var ikke en hevn for drapet på tsarfamilien, for det var ikke kjent ennå. Det var en mer personlig hevn fordi tsjekaen hadde drept en offiser som (i all hemmelighet) var kjæresten til Kannegisser.

Dette opplevde bolsjevikene som veldig truende, og det oppå alle disse utenlandske intervensjonene som kom fra alle himmelretninger. Bare timene etter drapsforsøket på lederen deres lanserte de derfor sin egen røde terror. Og rutsja dermed utfor det skråplanet til lovløshet som de lenge hadde balansert på kanten av. Fanny blei skutt uten lov og dom bare 4 dager etter og etterpå blei hun putta i ei tønne og brent. Alle rester skulle fjernes. De neste ukene, månedene, åra, renska bandittveldet ut hundrer til tusener av mer eller mindre mistenkelige elementer.

Det har blitt spekulert om at Fanny påtok seg skylda for attentatet for den virkelige gjerningspersonen.

Lørdag den 31. august storma tsjekaen den britiske ambassaden i Petrograd på grunn av mistanker om at opposisjonelle kunne ha benytta seg av ressursene der. Under aksjonen blei marineattasjeen Frederick Cromie skutt og drept og 40 personer arrestert. Kort etter stengte den britiske regjeringa ambassaden og beordra resten av staben til Finland.

Søndag den 1. september var slaget om Fismes over etter en måned med harde gatekamper som la hele kommunen i ruiner.

Samtidig i Baku begynte situasjonen å bli prekær. Lionel Dunsterville advarte lederne i det sentrokaspiske diktaturet som hadde tatt makta i Baku om at han måtte trekke seg ut hvis de ikke fikk forsterkninger. Lederne hadde fått løfter om 600 mann fra hvitegardistene og overtalte Dunsterville til å bli værende til de var på plass.

Mandag den 2. september etablerte bolsjevikene et revolusjonært militærråd med Lev Trotskij som leder for å samordne alle de lojale militsgruppene sine til en mer enhetlig hær.

Den røde terrorens faneTirsdag den 3. september, samtidig med drapet på Fanny Kaplan, proklamerte de åpent den røde terroren med slagordet «Død over borgerskapet og skjødehundene deres – lenge leve den røde terroren!» Mange lurte vel på om det hadde tørna helt for dem nå. Men hva skulle man gjøre? Noen var fortsatt entusiastiske, og hvis ikke, hadde tsjekaen deg i kikkerten. Tsarstyret hadde vært grusomt, men nå hadde bolsjevikene tydeligvis tatt mål av seg til å overgå dem.

Etter et par mislykte forsøk på å erobre øst-Karelen fra bolsjevikene, blei regjeringssjefen for nordregionen, Nikolaj Tsjaikovskij (antakelig en tremenning eller firmenning til komponisten) avsatt fredag den 6. september og satt i kloster på Solovetskij-øyene.

Søndag den 8. september møttes 170 delegater til konferanse i Ufa med flere involverte parter som diskuterte strategier for å få has på disse bolsjevikbandittene og etablere en legitim russisk republikk.

Tirsdag den 10. september fikk dette arbeidet et tilbakeslag da den røde hæren gjenerobra Kazan etter 5 dagers kamper.

For å støtte det fransk-amerikanske angrepet på Saint-Mihiel, bare 5 mil fra Metz og ytterligere 5 mil fra den tyske grensa, var det nesten 1500 fly i lufta torsdag den 12. september. Det var ny rekord for flytrafikk under en enkelt operasjon.

Samme dag inntok britiske og newzealandske styrke Havrincourt. Byen lå på den sterkt befesta Hindenburg-linja, som ententestyrkene nå kryssa for første gang.

Lørdag den 14. september begynte Vardar-offensiven der serbiske styrker med fransk støtte prøvde å trenge gjennom bulgarske linjer ved Dobro Polje på balkanfronten.

Søndag den 15. september kom Fatty Arbuckle endelig ut med en ny film igjen, «The Cook». Visst nok skal den inneholde parodierte elementer fra filmen «Salomé» av Theda Bara, som blei spilt inn samtidig, men kom ut noen uker seinere. Som vanlig var Buster Keaton med. Filmen er vill ustrukturert slapstick som vanlig, men ganske morsom og severdig i ei tid som ikke er så morsom.

Samme dag inntok den ottomanske såkalte islamske kaukasusarmeen Baku sammen med aserbajdsjanske styrker etter at Dunsterforce hadde rømt med halen mellom beina. De tyske offiserene som var med som rådgivere ba ottomanerne om å behandle innbyggerne pent, men de stilte seg uforstående til det. De regulære styrkene fikk riktig nok forbud mot å gå inn i byen, men det hindra ikke de aserbajdsjanske hjelpetroppene i å slå seg løs, og mange regulære ignorerte forbudet og var med på draps- og plyndringsfesten. Armenerne som bodde i Baku ante at 101 var ute og stimla sammen på alle mulige fluktruter. Scenene som utspilte seg overgår de verste slaktescenene på vestfronten i grusomhet og kan egentlig sammenliknes med hva som helst i løpet av hele det 20. århundret (det sier ikke lite). Menneskeverdet var i det hele tatt på vei nedover i en malstrøm disse septemberdagene, det var som om noen hadde trekt ut proppen. Det skulle ikke bli lett å løfte det opp igjen. Heldigvis kom mange seg unna, men armenerne 8988 døde denne svarte dagen. Noen uoffisielle anslag er høyere.

Mandag den 16. desember holdt kaukasusarmeen et triumferende inntog i Baku og byen blei proklamert som ny hovedstad i den aserbajdsjanske republikken.

Også bulgarerne var på defensiven, og onsdag den 18. september nådde greske, serbiske og franske styrker elva Crna etter å ha rykka fram 15 km.

Ottomanerne var på defensiven i Palestina, og Haifa falt mandag den 23. september. Denne krigen i Midtøsten foregikk for en stor del med kavaleri, ordentlig kavaleri, altså til hest, med ordentlige hester, hver på 1 hestekraft.

Samme dag utnevnte Ufa-konferansen et ministerråd som skulle fungere som russisk interimregjering til bolsjevikpakket var jagd på dør.

Italienerne hadde også begynt å gå løs på Bulgaria, og onsdag den 25. september flytta den bulgarske overkommandoen hovedkvarteret sitt fra hovedstaden Sofia av sikkerhetsgrunner.

Det var oppløsningstilstander i Bulgaria. Mange hæravdelinger deserterte, og fredag den 27. september brøyt det ut et opprør i Radomir 3,5 mil vest for Sofia. Lederne av partiet Bulgarias nasjonale agrarunion, Aleksandar Stambolijski og Rajko Daskalov, som hadde vært i fengsel fordi de hadde tatt avstand fra krigen helt fra starten, blei satt fri av regjeringa og sendt til Radomir for å roe ned opprørerne. Men Daskalov stilte seg i spissen for dem i stedet. Han forfatta et manifest som avsatte tsar Ferdinand I og erklærte Bulgaria som republikk med Stambolijski som president og Daskalov som nestkommanderende. Daskalov undertegna også dokumentet på vegne av Stambolijski. Men Stambolijski hadde ikke anelsen om dette og var bestyrta da han fikk høre om det. Han bega seg til Sofia med en gang for å forsikre om at han ikke hadde noe med det å gjøre. Da var det imidlertid allerede utstedt arrestordre på han, og han hadde ikke annet å gjøre enn å snu og slutte seg til opprøret.

Lørdag den 28. september begynte det 5. slaget om Ypres, som førte til store erobringer av land i Flandern, og det frie Belgia, som lenge bare hadde vært en liten snipp i sørvest, vokste dag for dag.

Samme dag seira den røde hæren over Komutsj-hæren i slaget om Simbirsk. Organisasjonstalentet til Trotskij begynte å bære frukt, og den tsjekkoslovakiske legionen var på vei hjem for å forsvare sin egen gryende statsdannelse og kunne ikke hjelpe til lenger.

Nikolaj Tsjaikovskij slapp ut av klosteret denne lørdagen og blei satt inn som statsminister i interimregjeringa i nordområdene, som hadde kontroll over Arkhangelsk og Murmansk.

Samtidig marsjerte mellom 4 og 5 tusen bulgarske deserterte soldater mot Sofia under ledelse av Stambolijski og Daskalov. Dette sammen med store territorielle tap samme dag i Makedonia som bulgarerne hadde fått en god del av under den andre balkankrigen, førte til at den bulgarske regjeringa ba om fred, og søndag den 29. undertegna de en våpenhvile med Ententen.

Søndag den 29. uroppførte London filharmoniske orkester også «Planetene» av Gustav Holst i Queen’s Hall med Adrian Boult som dirigent og med et invitert publikum. Dessverre for Pluto fikk den ikke noe eget stykke da den blei oppdaga i 1930. Og nå er det for seint.

Sesongstatistikk, de 30 beste på hver distanse

500 m menn
1.Oskar Olsen      NOR 44,9 Frogner    19.1.1918
2.Kristian Strøm    NOR 45,3 Frogner    19.1.1918
3.Sigurd Syversen    NOR 45,9 Frogner    19.1.1918
4.Theodor Pedersen   NOR 46,0 Dælenenga  30.12.1917
5.Martin Sæterhaug   NOR 46,4 Frogner    16.2.1918
6.Gunerius Schou    NOR 46,6 Kongsberg   17.2.1918
7.Ole Mamen       NOR 46,7 Dælenenga   6.1.1918
8.Roald Larsen     NOR 47,0 Frogner    19.1.1918
9.Eric Blomgren     SWE 47,1 Frogner    16.2.1918
10.Axel Blomqvist    SWE 47,3 Stockh stadion 2.3.1918
11.Gustav Gulbrandsen  NOR 47,4 Frogner    19.1.1918
12.Frithjof Paulsen   NOR 47,5 Frogner   16.12.1917
(Norval Baptie     USA 47,6 Chicago    14.4.1918)
13.Hans Trygve Hansen  NOR 47,8 Frogner   16.12.1917
Max Kniel        SUI 47,8 Davos     3.2.1918
Gustaf Wiberg      SWE 47,8 Stockh stadion 2.3.1918
16.Eugen Berntzen    NOR 48,0 Dælenenga   6.1.1918
Frithjof Lindteigen   NOR 48,0 Kongsberg   13.1.1918
Ernst Kleven      NOR 48,0 Drammen    10.2.1918
19.Alfred Christiansen NOR 48,1 Frogner    20.1.1918
Petrus Axelson     SWE 48,1 Frogner    16.2.1918
Alf Horne        NOR 48,4 Kongsberg   17.2.1918
Jakov Melnikov     RUS 48,4 Moskva DP   18.2.1918
Bjørn Refsum      NOR 48,4 Horten     3.3.1918
Eugen Engebretsen    NOR 48,4 Horten     3.3.1918
25.Rolf Reiersen    NOR 48,5 Frogner    20.1.1918
Erling Søberg      NOR 48,5 Hamar     24.2.1918
Birger Halvorsen    NOR 48,5 Hamar     10.3.1918
28.Rolf Larsen     NOR 48,6 Dælenenga   6.1.1918
Olav Olsen       NOR 48,6 Frogner    16.2.1918
30.Harald Strøm     NOR 48,7 Horten     3.3.1918
Knut Sundheim      NOR 48,7 Horten     3.3.1918
1000 m menn
1.R. Hoerde      AUT 1.48,2 Wien     5.2.1918
2.Torleif Ranum    NOR 1.49,4 Trondheim  10.3.1918
3.Rudolf Scmidt    AUT 1.49,8 Wien     5.2.1918
4.H. Brück      AUT 1.51,5 Wien     5.2.1918
5.Bjarne Hval     NOR 1.53,0 Drammen   10.2.1918
6.Amund Arnes     NOR 1.54,4 Trondhjem  20.1.1918
7.Rolf Backe     NOR 1.55,1 Frogner   10.2.1918
8.Peder Arndt     NOR 1.55,4 Drammen   17.2.1918
9.Aksel Belewicz   FIN 1.55,6 Helsinki   6.1.1918
10.Harry Halvorsen  NOR 1.56,6 Frogner   10.2.1918
11.Waldemar Bergström FIN 1.56,7 Helsinki   6.1.1918
Alf Mortensen     NOR 1.56,7 Drammen   10.2.1918
13.Willy Braarud   NOR 1.56,8 Frogner   10.2.1918
14.Julius Skutnabb  FIN 1.57,0 Helsinki   6.1.1918
15.Andorf Bjørnlund  NOR 1.58,0 Tvedestrand 17.2.1918
16.Trygve Buran    NOR 1.58,2 Trondheim  10.3.1918
17.Sverre Larsen   NOR 1.58,5 Frogner   10.2.1918
18.Alfred Strömstén  FIN 1.58,8 Helsinki   6.1.1918
19.Lorang Andresen  NOR 1.59,2 Frogner   10.2.1918
20.Harald Grønneberg NOR 1.59,4 Drammen   17.2.1918
21.Leif Hamborgstrøm NOR 1.59,7 Drammen   17.2.1918
22.Eugen Johannessen NOR 2.00,0 Drammen   17.2.1918
23.Arthur Lyngbakken NOR 2.00,5 Nordre Osen 28.12.1917
24.Arne J. Larsen   NOR 2.00,9 Frogner   10.2.1918
25.Osman Dieseth   NOR 2.01,0 Frogner   10.2.1918
Karl Linder      NOR 2.01,0 Tvedestrand 17.2.1918
27.Thorleif Mortensen NOR 2.01,5 Drammen   10.3.1918
28.Kjell Solberg   NOR 2.01,7 Horten    17.2.1918
29.Hroar Hagen    NOR 2.01,8 Frogner   10.2.1918
30.Finn Gramstad   NOR 2.02,0 Tvedestrand 17.2.1918
1500 m menn
1.Kristian Strøm     NOR 2.25,1 Frogner   20.1.1918
2.Frithjof Paulsen    NOR 2.28,0 Frogner   17.2.1918
3.Eric Blomgren     SWE 2.28,3 Frogner   17.2.1918
4.Clas Thunberg     FIN 2.28,8 Helsinki Kai 20.1.1918
5.Olav Olsen       NOR 2.29,1 Frogner   17.2.1918
6.Theodor Pedersen    NOR 2.30,1 Frogner   17.2.1918
Martin Sæterhaug     NOR 2.30,1 Frogner   17.2.1918
8.Hans Trygve Hansen   NOR 2.30,3 Frogner   17.2.1918
Gustav Gulbrandsen    NOR 2.30,3 Frogner   17.2.1918
10.Sigurd Syversen    NOR 2.30,5 Frogner   17.2.1918
11.Oskar Olsen      NOR 2.30,9 Frogner   20.1.1918
Jakov Melnikov      RUS 2.30,9 Moskva DP  19.2.1918
13.Axel Blomqvist    SWE 2.31,1 Frogner   17.2.1918
14.Petrus Axelson    SWE 2.31,3 Frogner   17.2.1918
15.Ole Mamen       NOR 2.32,9 Dælenenga   6.1.1918
16.Julius Skutnabb    FIN 2.33,0 Helsinki Kai 20.1.1918
17.Ole Olsen       NOR 2.33,4 Horten    3.3.1918
18.Arvo Tuomainen    FIN 2.34,1 Helsinki Kai 20.1.1918
19.Roald Larsen     NOR 2.35,0 Frogner   20.1.1918
20.Harald Strøm     NOR 2.36,1 Horten    3.3.1918
21.Gustaf Wiberg     SWE 2.36,2 Frogner   17.2.1918
22.Knut Sundheim     NOR 2.36,2 Horten    3.3.1918
23.Erling Gulbrandsen  NOR 2.36,3 Frogner   19.1.1918
Rolv Hellum       NOR 2.36,3 Frogner   19.1.1918
25.Vasilij Ippolitov   RUS 2.36,5 Moskva DP  19.2.1918
26.Lauri Helander    FIN 2.36,6 Helsinki Kai 20.1.1918
27.Eugen Berntzen    NOR 2.36,8 Frogner   19.1.1918
28.Aksel Belewicz    FIN 2.36,9 Helsinki Kai 20.1.1918
Øivind Hansen      NOR 2.36,9 Frogner   16.2.1918
30.Bjørn Refsum     NOR 2.37,4 Frogner   19.1.1918
3000 m menn
1.Erik Olsson     SWE 6.27,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
2.Olov Wickman     SWE 6.31,8 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
3.Harry Wahlberg    SWE 6.40,8 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
4.G. Fagerberg     SWE 6.45,5 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
5.A. Gustafsson    SWE 6.56,3 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
6.G. Johansson     SWE 7.14,0 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
7.N. Håkansson     SWE 7.19,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
8.Olof Landgren    SWE 7.23,6 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
9.R. Lundstedt     SWE 7.23,9 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
10.Sixten Olsson    SWE 7.24,4 Stockholm Hammarby sjö 17.2.1918
11.Clarence von Rosen SWE 7.54,3 Lundsberg        6.3.1918
12.Miles Flach     SWE 7.54,6 Lundsberg        6.3.1918
13.Beyeler       SUI 8.06,6 Bern          3.2.1918
14.Winkler       SUI 8.21,0 Bern          3.2.1918
15.Carl-Oskar Crafoord SWE 8.21,5 Lundsberg        6.3.1918
16.Rinia        SUI 8.26,4 Bern          3.2.1918
17.Erik Martin     SWE 8.37,4 Lundsberg        6.3.1918
18.Bertil Arborén   SWE 8.48,0 Lundsberg        6.3.1918
5000 m menn
1.Ole Mamen      NOR 8.37,0 Dælenenga   5.1.1918
2.Roald Larsen     NOR 8.50,4 Dælenenga   5.1.1918
3.Kristian Strøm    NOR 8.53,4 Frogner    20.1.1918
4.Frithjof Paulsen   NOR 8.56,5 Frogner    20.1.1918
5.Theodor Pedersen   NOR 8.59,7 Dælenenga   5.1.1918
6.Sigurd Syversen   NOR 9.00,0 Dælenenga   5.1.1918
7.Ole Olsen      NOR 9.00,9 Frogner    17.2.1918
8.Olav Olsen      NOR 9.04,6 Frogner    17.2.1918
9.Eric Blomgren    SWE 9.06,6 Frogner    17.2.1918
10.Gustav Gulbrandsen NOR 9.07,2 Frogner    20.1.1918
11.Petrus Axelson   SWE 9.09,1 Frogner    17.2.1918
12.Martin Sæterhaug  NOR 9.11,1 Frogner    17.2.1918
13.Jakov Melnikov   RUS 9.12,0 Moskva DP   18.2.1918
14.Hans Trygve Hansen NOR 9.13,0 Frogner    17.2.1918
15.Mikhail Bojtler   RUS 9.16,0 Moskva DP   18.2.1918
16.Wilhelm Larsen   NOR 9.19,5 Dælenenga   5.1.1918
17.Oskar Olsen     NOR 9.21,3 Frogner    17.2.1918
18.Eugen Berntzen   NOR 9.21,7 Dælenenga   5.1.1918
19.Axel Blomqvist   SWE 9.22,7 Frogner    17.2.1918
20.Rolv Hellum     NOR 9.25,8 Dælenenga   5.1.1918
21.Gustaf Wiberg    SWE 9.26,0 Frogner    17.2.1918
22.Verner Ericsson   SWE 9.27,7 Frogner    17.2.1918
23.Henry Aahlander   NOR 9.29,5 Dælenenga   5.1.1918
24.Vasilij Ippolitov  RUS 9.30,0 Moskva DP   18.2.1918
25.Sverre Jacobsen   NOR 9.32,0 Larvik    20.1.1918
26.Knut Sundheim    NOR 9.33,3 Frogner    23.1.1918
27.Rolf Reiersen    NOR 9.35,0 Frogner    23.1.1918
28.Hans Onstad     NOR 9.37,0 Drammen    24.2.1918
29.Leif Eggan     NOR 9.37,4 Trondheim   2.2.1918
30.Aleksandr Gazenfus RUS 9.39,0 Moskva DP   18.2.1918
10000 m menn
1.Kristian Strøm   NOR 18.25,2 Frogner    16.2.1918
2.Frithjof Paulsen  NOR 18.30,1 Frogner    16.2.1918
3.Jakov Melnikov   RUS 18.38,8 Moskva DP   19.2.1918
4.Ole Mamen      NOR 18.41,7 Frogner    16.2.1918
5.Clas Thunberg    FIN 18.44,8 Helsinki Kai 20.1.1918
6.Olav Olsen     NOR 18.54,7 Frogner    16.2.1918
7.Julius Skutnabb   FIN 18.56,5 Helsinki Kai 20.1.1918
8.Eric Blomgren    SWE 18.56,7 Stockh stadion 2.3.1918
9.Vasilij Ippolitov  RUS 19.01,0 Moskva DP   19.2.1918
10.Roald Larsen    NOR 19.03,8 Frogner    19.1.1918
11.Gustav Gulbrandsen NOR 19.04,0 Frogner    19.1.1918
12.Hans Trygve Hansen NOR 19.05,4 Frogner    16.2.1918
13.Theodor Pedersen  NOR 19.05,5 Frogner    16.2.1918
14.Petrus Axelson   SWE 19.07,0 Frogner    16.2.1918
15.Waldemar Bergström FIN 19.08,8 Helsinki Kai 20.1.1918
16.Ole Olsen     NOR 19.08,9 Trondhjem   23.2.1918
Martin Sæterhaug   NOR 19.09,9 Frogner    16.2.1918
18.Oskar Olsen    NOR 19.15,0 Frogner    19.1.1918
19.Arvo Tuomainen   FIN 19.29,6 Helsinki Kai 20.1.1918
20.Axel Blomqvist   SWE 19.30,7 Frogner    16.2.1918
21.Arvo Jalovaara   FIN 19.41,0 Helsinki Kai 20.1.1918
Aleksanr Gazenfus   RUS 19.41,0 Moskva DP   19.2.1918
23.Paul Poss     SWE 19.42,6 Stockh stadion 2.3.1918
24.Verner Eriksson  SWE 19.44,0 Stockh stadion 2.3.1918
25.Sigurd Syversen  NOR 19.44,2 Frogner    16.2.1918
26.Sverre Aune    NOR 19.45,4 Trondhjem   23.2.1918
27.Gustaf Wiberg   SWE 19.51,5 Frogner    16.2.1918
28.Axel Eriksson   SWE 19.54,2 Stockh stadion 2.3.1918
29.Gösta Strömstén  FIN 19.58,6 Helsinki Kai 20.1.1918
30.Atte Lindqvist   FIN 20.01,4 Helsinki Kai 20.1.1918
3000 m kvinner
1.Abplanalp SUI 9.30,4 Bern 3.2.1918

Gjeldende adelskalender

1.Oscar Mathisen      NOR 43,4-2.17,4-8.36,3-17.22,6 192,960
2.Kristian Strøm      NOR 44,7-2.21,7-8.33,7-17.59,6 197,283
3.Vasilij Ippolitov     RUS 45,4-2.22,2-8.41,6-17.35,5 197,735
4.Nikolaj Strunnikov    RUS 45,1-2.23,8-8.42,9-17.59,8 199,313
5.Thomas Bohrer       AUT 44,8-2.23,8-8.51,0-17.51,0 199,383
6.Peder Østlund       NOR 45,2-2.22,6-8.51,8-17.50,6 199,443
7.Ole Mamen         NOR 46,3-2.26,7-8.37,0-17.50,3 200,415
8.Martin Sæterhaug     NOR 45,2-2.23,4-8.52,1-18.28,6 201,640
9.Moje Öholm        SWE 44,8-2.23,6-9.01,2-18.24,0 201,987
10.Jakov Melnikov      RUS 46,6-2.26,5-8.50,1-17.53,4 202,113
11.Henning Olsen      NOR 44,9-2.25,0-8.53,9-18.30,3 202,138
12.Gunnar Strömstén     FIN 46,2-2.25,4-8.53,3-18.04,0 202,197
13.Jaap Eden        NED 48,2-2.25,4-8.37,6-17.56,0 202,227
14.Julius Skutnabb     FIN 47,2-2.25,7-8.46,0-18.06,8 202,707
15.Sverre Aune       NOR 47,6-2.27,8-8.33,8-18.12,0 202,847
16.Johan Schwartz      NOR 46,6-2.26,0-8.51,2-18.09,4 202,857
17.Platon Ippolitov     RUS 47,2-2.27,2-8.44,2-18.08,0 203,087
18.Rudolf Gundersen     NOR 44,8-2.26,6-8.54,0-18.41,0 203,117
19.Sigurd Mathisen     NOR 44,4-2.26,2-9.05,2-18.35,2 203,413
20.Arvo Tuomainen      FIN 45,8-2.27,3-8.54,4-18.22,2 203,450
21.Eric Blomgren      SWE 46,6-2.28,1-8.50,7-18.09,3 203,502
22.Trygve Lundgreen     NOR 46,6-2.27,3-8.52,5-18.15,3 203,715
23.Julius Seyler      GER 46,2-2.27,6-9.02,0-18.05,0 203,850
24.Bjarne Frang       NOR 44,3-2.24,4-9.10,9-18.47,7 203,908
25.Frithjof Paulsen     NOR 47,1-2.28,0-8.50,7-18.09,3 203,968
26.Theodor Pedersen     NOR 46,0-2.26,9-8.52,9-18.44,1 204,462
27.Väinö Wickström     FIN 46,2-2.27,3-9.00,4-18.25,3 204,605
28.Otto Andersson      SWE 46,8-2.26,9-8.53,4-18.31,8 204,697
29.Antti Wiklund      FIN 47,4-2.24,2-9.01,4-18.24,0 204,807
30.Arne Schrey       FIN 45,4-2.24,4-9.07,6-18.55,2 205,053
30.Vladimir Kalinin     RUS 45,2-2.28,8-9.04,2-18.51,0 205,770
28.Walter Tverin      FIN 46,0-2.28,5-9.06,4-18.35,4 205,910
Clas Thunberg FIN 46,3-2.26,7-9.05,0-18.44,8 205,940
Waldemar Bergström FIN 48,4-2.35,0-8.46,0-18.15,5 207,442
Gustav Gulbrandsen NOR 46,9-2.29,8-9.03,9-18.43,9 207,418
Sigurd Syversen NOR 45,9-2.29,9-9.00,0-18.51,9 206,462
Axel Lindholm FIN 47,1-2.30,2-9.13,0-19.02,0 209,567
Arvo Jalovaara FIN 49,1-2.30,8-9.03,5-18.35,0 209,467
Alfred Strömstén FIN 49,3-2.34,8-9.09,8-18.41,4 211,950
Gösta Strömstén FIN 50,0-2.34,8-9.17,1-18.58,9 214,255
Axel Blomqvist SWE 45,2-2.30,7-9.10,1-18.34,0 206,143
Ilmari Danska FIN 47,4-2.35,4-9.32,0-19.59,6 216,380
Aksel Belewicz FIN 48,9-2.35,2-9.38,2-20.12,3 219,068
Harald Strøm       NOR 48,7-2.36,1
Ole Olsen        NOR 49,8-2.33,4-9.00,9-19.08,9 212,468
Oskar Olsen NOR 44,9-2.30,4-9.17,1-18.37,2 206,603
Hans Trygve Hansen NOR 47,8-2.30,3-9.07,2-19.05,4 209,890
Roald Larsen NOR 47,0-2.32,5-8.50,4-19.03,8 208,063
Rolf Reiersen NOR 51,2-2.38,1-9.35,0
Eugen Berntzen NOR 48,0-2.37,0-9.21,7
Olav Olsen NOR 47,3-2.29,1-9.00,3-18.54,7 207,765
Gustaf Wiberg SWE 46,6-2.31,5-9.09,2-19.05,8 209,310
Petrus Axelson SWE 47,2-2.29,0-8.56,2-18.29,3 205,952
Knut Sundheim NOR 49,3-2.36,7-9.24,0
Harald Halvorsen NOR 51,1-2.56,9-10.17,5