Skøyter - Oscar Mathisen-dagbokaVerdensrekorder etter 1916-sesongen:

Offisielle:

  43,4 Oscar Mathisen   Davos   17 jan 1914
 1.31,8 Oscar Mathisen   Davos   30 jan 1909
 2.17,4 Oscar Mathisen   Davos   18 jan 1914
(29-1.04-1.40-2.17,4)?
 8.36,3 Oscar Mathisen   Frogner  23 jan 1916
(63-1.43-2.24-3.05-3.47-4.28-5.10-5.51-6.33-7.14-7.56-8.36,3)
17.22,6 Oscar Mathisen   Frogner  1 feb 1913
(45-1.27-2.09-2.51-3.33-4.15-4.56-5.39-6.21-7.03-7.45-8.27-9.08-9.50-10. 
32-11.14-11.56-12.38-13.20-14.01-14.42-15.22-16.03-16.43-17.22,6)

Uoffisielle:

 5.30,0 Nikolaj Sedov   Moskva      1905
 8.33,8 Sverre Aune    Trondh. Ø 13 jan 1915
(1.00-1.41-2.21-3.01-3.42-4.22-5.03?-5.45-6.28-7.10-7.52-8.33,8)
194,780 Oscar Mathisen   Davos 17-18 jan 1914
(43,4-8.36,6-2.17,4-17.58,4)
  65,0 Jelena Krementsjevskaja Moskva   1913
 2.34,0 Leop Gaggl     Klagenfurt 9 feb 1896

Høyst uoffisiell:

4.58,8 Oscar Mathisen   Frogner  19 jan 1908
Handikap-løp?