Fine oversettelser her, De!
Her tilbys oversettelser av alle slag, av høyeste kvalitet. Jeg poengterer dette med alle slag spesielt, fordi jeg mener allsidigheten er min største styrke som oversetter. Jeg oversetter både skjønnlitteratur og teknisk prosa i motsetning til de fleste som spesialiserer seg på det ene eller det andre. Spesialisering kan nok ha sine fordeler, men for min del har jeg alltid hatt en forkjærlighet for allroundere, og er overbevist om at det ofte kan være vel så lønnsomt å bruke erfaringene fra det ene feltet til fordel for det andre. Skjønnlitterære oversettelser krever en helt annen formuleringsevne enn de tekniske, og jeg merker godt hvordan det trener formuleringsevnen å jobbe med en roman. Men hvorfor kan ikke fagprosa være like velformulert? Fagprosaen krever på sin side mer kunnskap og ofte mer presisjon enn en skjønnlitterær tekst, men på samme måte kan dette med like stor fordel overføres til skjønnlitteraturen. Lyst til å se hva jeg kan klare med denne strategien? Klikk på
Om meg og send en mail, da vel!

Utsikt over dalen der jeg bor.