1.Indoeuropeisk
1.1.Indoiransk
1.1.1.Indisk:
gammelindisk (vedisk, sanskrit) 1200-300 f.v.t.,
middelindisk (pali, prakrit m.fl.) 300 f.v.t.-400 v.t.
sen middelindisk 400-1200
nyindisk 1200-
1.1.2.Iransk
1.1.2.1.Avestisk 520-330 f.v.t.
1.1.2.2.Persisk:
gammelpersisk 522-486 f.v.t.
middelpersisk, pehlevi 250 f.v.t.-252 v.t.
nypersisk 800-
1.2.Tokharisk (deler av Turkestan)
1.2.1.Tokharisk A, østtokharisk 500-700
1.2.2.Tokharisk B, vesttokharisk 500-700
1.3.Anatolisk
1.3.1.Hetittisk (s.ø. Lilleasia) 1600-1200 f.v.t.
1.3.2.Luvisk (s.ø. Lilleasia) 1400-1200 f.v.t.
1.3.3.Palaisk (n. del av den anatoliske høysletten) 1650-1400 f.v.t.
1.3.4.Hieroglyfluvisk, billedluvisk (Lilleasia, Syria) 1300-700 f.v.t.
1.3.5.Lykisk, (s.v. Lilleasia) 500-300 f.v.t.
1.3.6.Lydisk (Lilleasias vestkyst) 600-300 f.v.t.
1.4.Frygisk (i det indre av Lilleasia)
gammelfrygisk 700-600 f.v.t.
nyfrygisk 85 f.v.t.
1.5.Armensk
gammelarmensk 400-1100
middelarmensk 1100-1500
nyarmensk 1500-
1.6.Trakisk (nordlige del av Balkan) 500-400 f.v.t.
1.7.Gresk
mykenegresk 1450-1260 f.v.t.
klassisk gresk (jonisk-attisk, akaiisk/arkado-kyprisk, aiolisk, dorisk/nordvestgresk) 700-338 f.v.t.
sengresk, koine 338 f.v.t.-550 v.t.
middelgresk 550-1453
nygresk 1453-
1.8.Illyrisk
1.8.1.Illyrisk (n.v. Balkan m.m.) 200-1 f.v.t.
1.8.2.Messapisk (s. Italia) 200-1 f.v.t.
1.9.Albansk 1500-
1.10.Baltisk
1.10.1.Litauisk
gammellitauisk 1515-1830
litauisk 1830-
1.10.2.Latvisk 1585-
1.10.3.Gammelprøyssisk 1400-1700
1.11.Slavisk
1.11.1.Sørslavisk
1.11.1.1.Bulgarsk
gammelbulgarsk, gammelkirkeslavisk 900-1100
middelbulgarsk 1100-1600
nybulgarsk 1600-
1.11.1.2.Serbokroatisk 1100-
1.11.1.3.Slovensk 1400-
1.11.2.Østslavisk
1.11.2.1.Russisk
gammelrussisk 1056-1750
nyrussisk 1750-
1.11.2.2.Ukrainsk, lillerussisk 1200-
1.11.2.3.Hviterussisk 1300-
1.11.3.Vestslavisk
1.11.3.1.Polsk
gammelpolsk 1300-1600
nypolsk 1600-
1.11.3.2.Tsjekkisk
gammeltsjekkisk 1200-1500
nytsjekkisk 1500-
1.11.3.3.Sorbisk, vendisk 1548-1898
1.11.3.4.Polabisk, kasjubisk 1500-1750
1.12.Italisk
1.12.1.Latino-faliskisk
1.12.1.1.Latin
førlitterært latin 500-240 f.v.t.
gammellatin 240-100 f.v.t.
klassisk latin 100 f.v.t.-120 v.t.
arkaiserende latin 120-200
senantikk latin, senlatin 200-600
vulgærlatin 600-
1.12.1.1.1.Italiensk
gammelitaliensk 960-1300
nyitaliensk 1300-
1.12.1.1.2.Sardisk 1080-
1.12.1.1.3.Spansk
gammelspansk 1145-1400
nyspansk 1400-
1.12.1.1.4.Katalansk 1171-
1.12.1.1.5.Portugisisk
gammelportugisisk 1192-1500
nyportugisisk 1500-
1.12.1.1.6.Fransk
galloromansk 600-843
gammelfransk 843-1315
middelfransk 1315-1610
klassisk fransk 1610-1789
nyfransk 1789-
1.12.1.1.7.Provencalsk
gammelprovencalsk 1000-1500
nyprovencalsk 1500-
1.12.1.1.8.Retoromansk 1100-
1.12.1.1.9.Rumensk 1561-
1.12.2.Oskisk-umbrisk
1.12.2.1.Oskisk (Samnium og Campania) 100-1 f.v.t.
1.12.2.2.Umbrisk (Umbria) 100-1 f.v.t.
1.12.3.Venetisk (østlige norditalia) 100-1 f.v.t.
1.13.Keltisk
1.13.1.Q-keltisk
1.13.1.1.Ogham-innskrifter 400-700
1.13.1.2.Irsk
gammelirsk 700-1100
middelirsk 1100-1500
nyirsk 1500-
1.13.1.3.Gælisk 1500-
1.13.1.4.Manx 1600-
1.13.2.P-keltisk
1.13.2.1.Gallisk 500 f.v.t.-400 v.t.
1.13.2.2.Britannisk
1.13.2.2.1.Kymrisk (Wales)
gammelkymrisk 800-1100
middelkymrisk 1100-1500
nykymrisk 1500-
1.13.2.2.2.Kornisk (Cornwall)
gammelkornisk 1100-1300
middelkornisk 1300-1500
nykornisk 1500-
1.13.2.2.3.Bretonsk
gammelbretonsk 800-1100
middelbretonsk 1100-1660
nybretonsk 1660-
1.14.Germansk
1.14.1.Nordgermansk, nordisk
urnordisk 200-800
1.14.1.1.Østnordisk
1.14.1.1.1.Dansk
olddansk, runedansk 800-1100
gammeldansk 1100-1500
eldre nydansk 1500-1700
nydansk 1700-
1.14.1.1.2.Svensk
runesvensk 800-1225
fornsvensk 1225-1526
eldre nysvensk 1526-1732
nysvensk 1732-
1.14.1.2.Vestnordisk
1.14.1.2.1.Norsk
runenorsk 800-1050
gammelnorsk 1050-1350
mellomnorsk 1350-1525
nynorsk (riksmål, bokmål) 1525-
1.14.1.2.2.Islandsk
gammelnordisk, gammelislandsk 1170-1550
nyislandsk 1550-
1.14.1.2.3.Færøysk 1000-
1.14.2.Østgermansk
1.14.2.1.Gotisk 300-400
1.14.2.2.Krimgotisk 1500-1600
1.14.3.Vestgermansk
1.14.3.1.Anglo-frisisk
1.14.3.1.1.Engelsk
gammelengelsk, angelsaksisk 700-1100
middelengelsk 1100-1500
nyengelsk 1500-
1.14.3.1.2.Frisisk
gammelfrisisk 1270-1500
nyfrisisk 1500-
1.14.3.2.Tysk
1.14.3.2.1.Nedertysk
1.14.3.2.1.1.Nedertysk
gammelsaksisk 800-1200
middelnedertysk 1200-1500
nedertysk 1500
1.14.3.2.1.2.Nederlandsk
gammelfrankisk, gammelnederfrankisk 900-1250
middelnederlandsk, middelhollandsk 1250-1500
nederlandsk, flamsk, afrikansk 1500-
1.14.3.2.2.Høytysk
gammelhøytysk 740-1100
middelhøytysk 1100-1450
eldre nyhøytysk 1450-1650
nyhøytysk 1650-